Priima Yrityslaskennan blogi
 • Etusivu
 • Blogi
 • Tiedolla johtaminen ja tunnusluvut yrittäjän apuna

 

Tilaa blogikoosteet sähköpostiisi

 

6.7.2017 10:00

Tiedolla johtaminen ja tunnusluvut yrittäjän apuna

Yrittäjä on vahvasti kiinni yrityksen päivittäisessä toiminnassa.  Jokainen yrittäjä tunnustaa varmasti keskittyvänsä ensisijaisesti oman tekemisen kehittämiseen, suuntana asetetut tavoitteet. Mitä jos välillä käännettäisiin katse myös kilpailijoihin sekä siihen mitä omalla toimialalla tapahtuu - saataisiinko lisää tietoa? Tunnuslukujen seurannan tulisi olla rutiininomaista ja jatkuvaa toimintaa. Oikein valitut ja tulkitut tunnusluvut ovat helposti hyödynnettävissä yrityksen kehityksen seurannassa. Mittaaminen on paras keino aloittaa parannukset.

 

Tunnusluvuista apua kokonaiskuvan hallintaan

Taloudellista menestystä arvioidaan yleisesti tilinpäätösanalyysin keinoin. Päättynyttä tilikautta verrataan aikaisempiin analysoiden kehityksen suuntaa. Yrityksen menestystä ja taloudellista tilaa voidaan tilinpäätösanalyysissa mitata kolmen ulottuvuuden kautta: kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus. Näiden kautta saadaan kokonaiskuva yrityksen toimintaedellytyksistä.

Yrittäjän kannattaa mitata ja tarkastella näitä jokaista liiketoimintansa taloudellista ulottuvuutta säännöllisesti esimerkiksi tilitoimiston tuottaman raportoinnin kautta, jossa yhdessä sovitut tunnusluvut ovat mukana. Tunnusluvut ovat oikein käytettynä hyviä välineitä seurantaan. Niiden rinnalle kannattaa ottaa käyttöön erilaisia ennusteita ja suunnitelmia rahoituksen riittävyyden suhteen kuten esimerkiksi budjetointi, kassalaskelmat ja investointilaskelmat.

 

Seuraatko säännöllisesti toimialan ja kilpailijoiden tunnuslukuja?

Jokaisella yrityksellä on yksilölliset taloudelliset mittarit, mutta on myös mittareita mitä seurataan yrityksissä yleisesti. Talouslukujen osalta suurin osa mittareista on yrityksissä samanlaisia. Vertailu voidaan aloittaa tutustumalla kilpailijoiden tunnuslukuihin. Kilpailijoiden taloustiedot löytyvät mm. Suomen Asiakastiedon tuottamasta palvelusta. Oman tilitoimiston kanssa voi pohtia raportointia, joihin on mahdollista sisällyttää yrityksen toimialan vertailulukujen keräämistä ja analysointia.

Tärkeät tunnusluvut vaihtelevat toimialoittain. Niitä pitää verrata oman yrityksen lukuihin sekä saman toimialan yrityksiin. Tätä kutsutaan benchmarkingiksi. Useimmiten benchmarkkauksessa lähdetään liikkeelle vertailusta; miksi joku pärjää meitä paremmin? Tieto samankaltaisten yritysten tehokkuudesta ja parhaista käytännöistä auttavat tunnistamaan oman toiminnan kehittämismahdollisuuksia. Usein benchmarking auttaa myös näkemään oman toiminnan laajemmassa mittakaavassa. Koko benchmarkingin idea perustuu ajatukseen, että menestys rakentuu yksinkertaisten pienten asioiden oivaltamiseen. Helpoiten nämä löytyvät seuraamalla kilpailijoiden toimintaa – ja ottamalla siitä opiksi!

 

Tiedolla johtaminen tuo etumatkaa

Kysy itseltäsi nämä kysymykset jokapäiväisten päätösten tueksi:

 1. Mikä on yrityksesi maksuvalmius?
 2. Mikä on yrityksen kassatilanne puolen vuoden kuluttua?
 3. Onko kirjanpito ajan tasalla? Seuraatko säännöllisesti kuukausittain oman liiketoimintasi ja toimialan tunnuslukuja? Saatko taseen ja tuloslaskelman heti, kun kuukausi vaihtuu?
 4. Onko sinulla mittari, jolla pysytyt seuraamaan liiketoiminnan kehitystä?
 5. Tiedätkö mitä asiakkaasi haluaa? Osaatko ratkaista asiakkaan todelliset ongelmat ja tarpeet, asiakasta ymmärtämällä?
 6. Seuraatko myyntiaktiivisuutta?
 7. Mikä on uuden asiakkaan hankintahinta?
 8. Mikä on uusien myyntisopimuksien arvo kuukaudessa?
 9. Laskutatko säännöllisesti ja nopeasti? Milloin kulut syntyvät suhteessa myyntiin? Mikä on todellinen aika ennen kuin raha on tilillä?
 10. Seuraatko, kuinka paljon keskimääräinen laskutus on kuukaudessa tai asiakasta kohden?
 11. Koska olet viimeksi käynyt yrityksesi kulurakenteen läpi?
 12. Seuraatko kumppaneiden taloutta?

 

Liiketoiminnan neuvontapalvelut – tukena yrittäjän liiketoiminnan kehittämisessä

Liiketoiminnan neuvontapalvelu on konkreettista ja käytännönläheistä apua liiketoiminnan kehittämiseen. Autamme määrittelemään olennaiset mittarit ja tunnusluvut liiketoimintasi kehityskohteille ja tuotamme raportoinnin jossa sovitut tunnusluvut ovat mukana.  Lue lisää liiketoiminnan neuvontapalveluistamme.

Voit ladata "Ymmärrä tilinpäätöstä" -oppaan veloituksetta itsellesi. Oppaan tavoitteena on antaa kokonaiskuva, kuinka tilinpäätösinformaatiota tulkitaan.

opaskuva_talouden_analysointi-1-1-1

 

Lataa opas

Oppaan lataaminen ei sido sinua mihinkään.

 

 

Tutustu myös järjestämiimme maksuttomiin webinaareihin:

Tutustu webinaareihimme

 

Sinua saattavat kiinnostaa myös aiemmat blogitekstimme:

 

Takaisin blogiin