Tietopankista löydät maksuttomat asiantuntijamateriaalit

 

Valitse sinua kiinnostava osa-alue:

Taloushallinto ja kirjanpito Palkka- ja henkilöstöhallinto Yrityskaupat Ohjeita asiakkaille

Taloushallinto ja kirjanpito


 

Ymmarra tilinpaatosta-1-1

Opas yrityksen johdolle: Ymmärrä tilinpäätöstä 

Mistä tilinpäätös koostuu ja mitä dokumentit kertovat yrityksestäsi?

Muodosta kokonaiskuva, kuinka tilinpäätösinformaatiota tulkitaan ja miten johto voi hyödyntää sen informaatiota. Käydään asiat selkokielisesti läpi.

Lataa opas

 

 

 

Tilinpäätösi-1

Ymmärrätkö tilinpäätöstä?

Tilinpäätöksen ymmärtäminen ja hyödyntäminen ovat tärkeä osa yrityksen johtamista.

Webinaarissa käydään asiantuntijan avulla läpi tilinpäätöksen tunnusluvut, kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus. Mitä nämä tarkoittavat yleisesti ja erityisesti sinun yrityksesi kohdalla?

Katso tallenne

 

 

Talouden johtaiminen-1

Yrityksen talouden johtaminen

Opi, miten talousinformaatiota kannattaa seurata ja hyödyntää.

Mitkä ovat talouden johtamisen kulmakivet? Kerromme, miten kasvatat yrityksen arvoa ja miten hyödyntää talousinformaatiota.

Katso tallenne

 

 

Toimionnanohjaus ja taloushallinto-1

Toiminnanohjauksen ja taloushallinnon digitaalinen ja saumaton kokonaisuus

Miten järjestää toiminnanohjaus ja taloushallinto saumattomaksi kokonaisuudeksi?Miksi se kannattaa?

ERP-järjestelmää käyttävät yrityksessä monet eri henkilöt (johto, taloushallinto, myynti, osto, varasto). Osaatko huomioida laajan prosessin eri käyttäjät?

Katso tallenne

 

 

Budjetti-1

Yrityksen budjetin laatiminen nykyaikaisesti – mitä, miksi, miten?

Miten laadit yrityksellesi budjetin? Käydään läpi budjetin rakenne, sen hallinta ja erilaiset osabudjetit. Opi johtamaan budjettia!

Perehdytään myös siihen, miten budjetoinnin avulla voit testata yrityksesi eri tulevaisuuden skenaariot, tehdä ennusteita ja seurata niitä.

Katso tallenne

 

 

Tunnusluvut-1

Yrityksen tärkeimmät tunnusluvut kansankielellä

Mitä talouden tunnusluvut kertovat yrittäjälle? Webinaarissa perehdytään tärkeisimpiin tunnuslukuihin kansankielisesti.

Lisäksi tarkastelussa ovat tunnuslukujen toimialasidonnaisuus ja tavoiteasetanta. Osaathan tarkastella yrityksesi toimintaedellytyksiä?

Katso tallenne

 

 

Sähköinen taloushallinto-1

PK-yrittäjän sähköinen taloushallinto­järjestelmä, Visma Fivaldi

Kuinka sähköinen taloushallinto vauhdittaa yrittäjän arkea? Enää sinun ei tarvitse odotella talousraportteja tilitoimistoltasi, vaan näet tilanteet reaaliaikaisesti ja pääset tietoihin itse käsiksi. Reaaliaikainen taloushallinto tuo johdon saataville ajantasaiset tiedot yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

Käydään yhdessä läpi myös muita sähköisen taloushallinnon ketteriä ominaisuuksia ja hyötyjä.

Katso tallenne

 

 

Reaaliaikeinen talous-1

Päätöksenteko vaatii reaaliaikaista tietoa

Poraudu talouden tunnuslukuihin. Saa reaaliaikaista tietoa yrityksen toiminnasta ajasta ja paikasta riippumatta.

Miten reaaliaikaisuus toteutuu Visma Fivaldissa? Tutustu järjestelmän tuomiin mahdollisuuksiin

Katso tallenne

 

 

Nykyaikainen taloushallinto Fennoa

Nykyaikainen taloushallinto, Fennoa ja järjestelmän yhteiskäyttö tilitoimiston kanssa

Mitä on sähköinen taloushallinto? Entä sen yhteiskäyttö tilitoimiston kanssa? Tutustaan perusteisiin selkokielisesti. Tilitoimistomme on ottanut käyttöönsä sähköisen taloushallinto-ohjelman Fennoan. Käydään läpi, miten voit jakaa talouden työtehtäviä Fennoassa tilitoimistosi kanssa.

Katso tallenne

 

 

 

Tuloslaskelma ja tase

Miten tuloslaskelmaa ja tasetta tulkittiinkaan

Tilinpäätösten aika on nyt ja samoin on aika kerrata: Mitä tuloslaskelma ja tase tarkoittivatkaan ja mitä niistä olisi tärkeä ymmärtää? Osaatko lukea tuloslaskelmaa, tasetta ja yrityksen rahavirtoja? Kerrataan oleelliset asiat webinaarissa.

Katso tallenne

 

 

Mitä tarkoittaa kassavirtalaskelma

Mitä tarkoittaa kassavirtalaskelma?

Perehdy yrityksen kassavirtaan asiantuntijan avulla. Opit myös lisää kassavirran seurannasta. Kerromme selkeästi ja ytimekkäästi, mitä kassavirta tarkoittaa ja miten sitä tulkitaan.

Katso tallenne

 

 

Sähköinen taloushallinto käytännönläheisesti

Sähköinen taloushallinto käytännönläheisesti

Sähköinen taloushallinto on kuin siirtyisit postikorteista sähköpostiin tai savumerkeistä puhelimen käyttöön. Samat asiat hoidetaan vain helpommin.

Katso tallenne


 

Tilitoimisto yrityksen johdon apuna

Tilitoimisto yrityksen johdon apuna

Miten tilitoimisto voi palvella yrityksen johtoa. Mitkä tunnusluvut ovat johdolle tärkeitä. Osaako johto vaatia tilitoimistolta, osaako tilitoimisto tarjota työkaluja johdolle.

Katso tallenne

 

 

Mitä tehdä, kun asiakas ei maksa laskua

Kun asiakas ei maksa laskua

Yrityksen laskutus on oleellinen osa kassanhallintaa. Jos laskutus ”laahaa” tai ei ole oikea-aikaista aiheuttaa se ongelmia yrityksen omien laskun – ja palkkojen maksamiseen. Myyntisaatavia kannattaa seurata jatkuvasti ja erääntyneisiin laskuihin reagoida nopeasti.

Katso tallenne

 

 

Rahoitusvaihtoehdot

Rahoitusvaihtoehdot


Kuule millaisia julkisia rahoitusvaihtoehtoja yrityksille on tarjolla. Samalla saat vinkkejä siihen, miten oman yrityksen rahoitusmahdollisuuksia voi testata ja miten kehittämisideasta jalostetaan rahoittajalle esiteltävä projekti.


Katso tallenne

Mitä tulee huomioida tilinpäätökseen

Mitä tulee huomioida tilinpäätökseen?

Webinaaritallenteessa käsitellään mitä tietoja kirjanpitäjä tarvitsee tilinpäätökseen, ja mitä viranomaisille tulee toimittaa tilinpäätöksessä.

Katso tallenne

 

 

 

 

 

Palkka- ja henkilöstöhallinto


 

Palkanlaskennan ulkoistaminen opas-1

Opas yrityksille: Palkanlaskennan ulkoistaminen – mitä, miksi ja miten?

Yrityksen palkanlaskenta voidaan ulkoistaa osin tai kokonaan. Käydään prosessi läpi. Milloin ulkoistaminen kannattaa, mitä sopimuksellisia asioita on huomioitava ja kuinka itse prosessi tapahtuu?

Asiantuntijoiden laatima opas on hyvä apu, kun pohditte erilaisia mahdollisuuksia palkanlaskennan sujuvaan hoitamiseen.

Lataa opas

 

 

Toimiva palkanlaskenta


Yrityksen toimiva palkanlaskennan prosessi

Palkanlaskenta koskettaa monia osa-alueita yrityksessä: työajanseurantaa, henkilöstöhallintoa, kirjanpitoa, matka- ja kululaskutusta... Mitä esimiehen tulisi tietää sujuvasta palkanlaskennan prosessista? Miten toimia kaikkien kannalta tehokkaasti lisäämättä omaa työkuormaa?

Katso tallenne

Palkka ja hr data-1

Tehoja henkilöstöjohtamiseen: Palkka- ja HR-datan hyödyntäminen päätöksenteossa

Henkilöstö- ja palkkahallinto linkittyvät toisiinsa, mutta niiden tiedot ovat usein useammassa eri järjestelmässä. Miten järjestää palkka- ja hr-datan sokkelot helpommin hallittavaksi kokonaisuudeksi? Millaisia raportteja kannattaa hyödyntää?

Katso tallenne

 

 

Henkilöstöhallinnon kokonaisuus-1

Tavoitteellista henkilöstöhallintoa, tuloksellista rekrytointia ja tehokasta palkanlaskentaa

Kaikki samassa paketissa! Kuulet webinaarissa ratkaisusta, jolla voit hallita koko työsuhteen elinkaaren. Ratkaisu automatisoi prosesseja ja tuotataa ajantasaista tietoa johdolle ja esimiehille.

Webinaari on suunnattu yrittäjille, päättäjille ja henkilöstöhallinnosta vastaaville.

Katso tallenne

 

 

Työsopimus-1

Varmuutta työsopimuksen tekoon ja poissaolojen käsittelyyn

Kaipaatko varmuutta työsopimuksen tekoon? Tai pohditko, millaisia vaikutuksia poissaoloilla on työsuhteeseen?

Katso maksuton webinaarimme, joka pureutuu aiheeseen!

Katso tallenne

 

 

Henkilöstösuunnitelma-1

Henkilöstösuunnitelma yhteistoimintalaissa

Yhteistoimintalaki määrää, että henkilöstösuunnitelma on tehtävä yrityksissä, joissa on yli 20 työntekijää. Tiesitkö tätä?

Käydään webinaarissa läpi, mitä laki asiasta sanoo ja miten täytät ainakin sen minimivaatimukset.

Katso tallenne

 

 

Työvuorosuunnittelu-1

Työvuoro­suunnittelu Oletko perehtynyt sen tuomiin mahdollisuuksiin?

Perehdy työvuorosuunnitteluun, henkilöstöresursseihin ja -kuluihin sekä tehokkuuteen.

Webinaari on suunnattu johtajille, jotka vastaavat tai seuraavat työvuorosuunnittelua.

Katso tallenne

 

 

Palkitseminen-1

Kannustava palkitseminen

Kaipaavatko yrityksesi palkitsemiskäytännöt kehittämistä? Käydään palkitsemisen kokonaisuus yhdessä läpi.

Millainen on toimiva palkitsemisen malli? Kuinka palkitseminen sovitetaan liiketoiminnan strategiaan? Entäpä millaisia palkitsemisen trendejä on havaittavissa?

Webinaari on suunnattu kaikille johdolle ja henkilöstöhallinnosta vastaaville.

Katso tallenne

 

 

Työntekijän perehdyttäminen-1

Perehdyttäminen osana johtamista

Työntekijän perehdyttäminen määrätään työturvallisuuslaissa. Perehdyttämisellä on myös suuri merkitys työhyvinvointiin. Kuinka onnistut perehdyttämisessä?

Webinaari on suunnattu johtamisasemassa oleville sekä henkilöstöhallinnon henkilöille

Katso tallenne

 

 

Työntekijän palkkaaminen-1

Mitä työntekijän palkkaaminen maksaa yrittäjälle?

Millaisia kustannuksia työntekijän palkkaamisesta aiheutuu?

Webinaari on suunnattu yrittäjille, jotka pohtivat työntekijän palkkaamisen vaikutuksia.

Katso tallenne

HR katsaus 2024

HR-katsaus kevät 2024

Ajankohtaisia HR-asioita, jotka on tärkeitä ottaa huomioon tai joista tulisi olla tietoisia.

Katso tallenne

HR vuosikello

HR -vuosikello

Mitä tärkeitä henkilöstöhallinnon tehtäviä työvuoteen sisältyy? Miten eri toimenpiteitä voidaan aikatauluttaa työvuoden varrelle? HR-vuosikello antaa suunnitelmallisuutta henkilöstöjohtamiseen.

Katso tallenne

 

 

Kesätyöntekijöiden palkkaaminen-1

Kesätyöntekijöiden palkkaaminen

Kesätyöntekijöiden palkkaaminen on nyt ajankohtaista monissa yrityksissä. Keräsimme webinaariin keskeisiä asioita, joita kesätyöntekijän työsuhteessa tulee ottaa huomioon.

Katso tallenne

 

Tilitoimiston Mepco HRM

Tilitoimiston Mepco HRM

Oletko etsimässä HRM ratkaisua, jolla palkanlaskennan lisäksi hoituu henkilöstöhallinto. Tule kulemaan Mepco HRM palkka- ja HR järjestelmäratkaisusta.

Katso tallenne

 

Ulkomaantyöskentely palkanlaskennassa ja HRssä

Töihin ulkomaille: mitä huomioida palkanlaskennassa ja HR:ssä

Työnantajan tulee huolehtia työntekijän A1-todistus nyt myös lyhyille työmatkoille. Katso webinaaritallenteesta miten.

Katso tallenne

Lakimuutokset 25.10.2023

Mitä yrittäjän / työnantajan olisi hyvä tietää voimaan tulleista lakimuutoksista?

Webinaaritallenteessa kuulet vuoden 2023 tärkeimmistä työlainsäädäntömuutoksista!

Katso tallenne

 

 

 

Yrityskaupat


 

Yrityksen ostaminen

Kehitä liiketoimintaasi yritysostolla. Kuinka yritysosto tapahtuu?

Miten omaa liiketoimintaa voi kehittää yrityskaupan avulla? Yrityksen kasvu- ja kehitysstrategiaa kannattaa ehdottomasti pohtia myös yritysoston näkökulmasta. Käydään prosessi läpi webinaarissa. Asiantuntijana yrityskauppojen tohtoritutkija Juha Tall.

Katso tallenne

 

 

Muutosjohtaminen yrityskaupoissa-1

Oletko ostamassa tai myymässä yritystä? Onnistu muutosjohtamisessa näillä vinkeillä

Yrityskauppa on tilanne, joka vaatii työstöä niin johdolta kuin henkilöstöltä. Miten johtaa yrityskauppatilanne kunnialla maaliin? Osaatko tunnistaa johtajuuden muutostarpeet? Huomioi henkilöstösi ja tunnista sekä tunne- että motivaatiotekijät. Webinaarin asiantuntijana johtamisen strateginen uudistaja Piia Tulisalo.

Katso tallenne

 

 

Yrityskaupasta virtaa liiketoimintaan - Osa1

Yrityskaupasta virtaa liiketoimintaan -verkkotapahtumasarja starttaa!

Asiantuntijat jakavat yrityksille ohjeet ja tosielämän kokemukset yrityksen myynti- ja ostoprosesseista tässä verkkotapahtumasarjassa.
Sarjassa perehdytään yrityskauppaprosessiin, yrityskauppojen rahoitukseen ja yrityskauppatilanteiden johtamiseen. Starttiwebinaarin kautta päästään vauhtiin ja saat jo paljon käytännön tietoa avuksesi.

Katso tallenne

 

 

Yrityskaupasta virtaa liiketoimintaa 2 osa

Yrityskauppaprosessi: Mitä myydään tai ostetaan, kun yrityskauppa käy?

Yrityskaupasta virtaa liiketoimintaan -verkkotapahtuman 2. osassa perehdytään yrityskaupan eri vaihtoehtoihin, yrityskauppoja hyödyttävään ajattelutapaan, tuottoarvon määrittämiseen ja ensimmäisiin askeleisiin yrityskauppapolulla. Asiantuntijana toimii yrityskauppojen asiantuntija, tutkijatohtori Juha Tall.

Katso tallenne

Yrityskauppojen rahoitus

Yrityskauppojen rahoitus

Yrityskaupasta virtaa liiketoimintaan -verkkotapahtuman 3. osassa perehdytään yrityksen velkakykyyn, järkeviin yrityskauppaostoihin, investointitarpeisiin ja yrityskauppojen rahoitukseen. Asiantuntijana toimii Kari Hytönen, joka on Sisä-Suomen Finnveran aluapäällikkö ja hän on toiminut myös yrityspalveluyksikön asiakasvastuullisena johtajana.

Katso tallenne

 

 

 

Yrityskaupan haasteet johtamiselle ja mielelle

Yrityskaupan haasteet johtamiselle ja mielelle

Yrityskaupasta virtaa liiketoimintaan -verkkotapahtuman 4. osassa perehdytään yrityskaupan muutostilanteeseen ja siihen, kuinka se vaikuttaa johtamiseen ja mieleen. Asiantuntijana toimivan psykologi Piia Tulisalon avulla saat eväitä onnistuneiden yrityskauppojen johtamiseen ja hyvinvointiin.

Katso tallenne

 

 

 

Yrityskauppa on iso kehityshyppäys

Yrityskauppa on iso kehityshyppäys

Pohditko liiketoiminnan ostamista, mietitkö ostokohteen arvon muodostumista? Webinaarissa perehdytään asiantuntijoiden ohjeiden ja kokemuksien kautta miten ostaja saa suurimman hyödyn yrityskaupasta.

Katso tallenne

 

 

Ohjeita asiakkaille


 

Visma Fivaldin myyntilaskutus-1

Myyntilaskutus Visma Fivaldilla

Katso opas video, miten myyntilaskut muodostetaan Visma Fivaldilla.

Katso tallenne

 

 

Tietoturvakoulutus-1

Priima Yrityslaskenta tarjoaa tietoturvakoulutusta asiakkailleen

Onko yrityksesi tietoturva asianmukaisesti hoidettu?

Katso tallenne