Tietopankista löydät maksuttomat asiantuntijamateriaalit

 

Valitse sinua kiinnostava osa-alue:

Taloushallinto ja kirjanpito Palkka- ja henkilöstöhallinto Ohjeita asiakkaille

Taloushallinto ja kirjanpito


 

Lataa maksuton opas - Yritys talouden analysointi

Opas yrityksen johdolle: Ymmärrä tilinpäätöstä 

Mistä tilinpäätös koostuu ja mitä dokumentit kertovat yrityksestäsi?

Muodosta kokonaiskuva, kuinka tilinpäätösinformaatiota tulkitaan ja miten johto voi hyödyntää sen informaatiota. Käydään asiat selkokielisesti läpi.

Lataa opas

 

 

 

Tilinpäätösi

Ymmärrätkö tilinpäätöstä?

Tilinpäätöksen ymmärtäminen ja hyödyntäminen ovat tärkeä osa yrityksen johtamista.

Webinaarissa käydään asiantuntijan avulla läpi tilinpäätöksen tunnusluvut, kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus. Mitä nämä tarkoittavat yleisesti ja erityisesti sinun yrityksesi kohdalla?

Katso tallenne

 

 

Talouden johtaiminen

Yrityksen talouden johtaminen

Opi, miten talousinformaatiota kannattaa seurata ja hyödyntää.

Mitkä ovat talouden johtamisen kulmakivet? Kerromme, miten kasvatat yrityksen arvoa ja miten hyödyntää talousinformaatiota.

Katso tallenne

 

 

Toimionnanohjaus ja taloushallinto

Toiminnanohjauksen ja taloushallinnon digitaalinen ja saumaton kokonaisuus

Miten järjestää toiminnanohjaus ja taloushallinto saumattomaksi kokonaisuudeksi?Miksi se kannattaa?

ERP-järjestelmää käyttävät yrityksessä monet eri henkilöt (johto, taloushallinto, myynti, osto, varasto). Osaatko huomioida laajan prosessin eri käyttäjät?

Katso tallenne

 

 

Budjetti

Yrityksen budjetin laatiminen nykyaikaisesti – mitä, miksi, miten?

Miten laadit yrityksellesi budjetin? Käydään läpi budjetin rakenne, sen hallinta ja erilaiset osabudjetit. Opi johtamaan budjettia!

Perehdytään myös siihen, miten budjetoinnin avulla voit testata yrityksesi eri tulevaisuuden skenaariot, tehdä ennusteita ja seurata niitä.

Katso tallenne

 

 

Tunnusluvut

Yrityksen tärkeimmät tunnusluvut kansankielellä

Mitä talouden tunnusluvut kertovat yrittäjälle? Webinaarissa perehdytään tärkeisimpiin tunnuslukuihin kansankielisesti.

Lisäksi tarkastelussa ovat tunnuslukujen toimialasidonnaisuus ja tavoiteasetanta. Osaathan tarkastella yrityksesi toimintaedellytyksiä?

Katso tallenne

 

 

Sähköinen taloushallinto

PK-yrittäjän sähköinen taloushallinto­järjestelmä, Visma Fivaldi

Kuinka sähköinen taloushallinto vauhdittaa yrittäjän arkea? Enää sinun ei tarvitse odotella talousraportteja tilitoimistoltasi, vaan näet tilanteet reaaliaikaisesti ja pääset tietoihin itse käsiksi. Reaaliaikainen taloushallinto tuo johdon saataville ajantasaiset tiedot yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

Käydään yhdessä läpi myös muita sähköisen taloushallinnon ketteriä ominaisuuksia ja hyötyjä.

Katso tallenne

 

 

Reaaliaikeinen talous

Päätöksenteko vaatii reaaliaikaista tietoa

Poraudu talouden tunnuslukuihin. Saa reaaliaikaista tietoa yrityksen toiminnasta ajasta ja paikasta riippumatta.

Miten reaaliaikaisuus toteutuu Visma Fivaldissa? Tutustu järjestelmän tuomiin mahdollisuuksiin

Katso tallenne

Palkka- ja henkilöstöhallinto


 

Palkanlaskennan ulkoistaminen

Opas yrityksille: Palkanlaskennan ulkoistaminen – mitä, miksi ja miten?

Yrityksen palkanlaskenta voidaan ulkoistaa osin tai kokonaan. Käydään prosessi läpi. Milloin ulkoistaminen kannattaa, mitä sopimuksellisia asioita on huomioitava ja kuinka itse prosessi tapahtuu?

Asiantuntijoiden laatima opas on hyvä apu, kun pohditte erilaisia mahdollisuuksia palkanlaskennan sujuvaan hoitamiseen.

Lataa opas

 

 

Toimiva palkanlaskenta


Yrityksen toimiva palkanlaskennan prosessi

Palkanlaskenta koskettaa monia osa-alueita yrityksessä: työajanseurantaa, henkilöstöhallintoa, kirjanpitoa, matka- ja kululaskutusta... Mitä esimiehen tulisi tietää sujuvasta palkanlaskennan prosessista? Miten toimia kaikkien kannalta tehokkaasti lisäämättä omaa työkuormaa?

Katso tallenne

Palkka ja hr data

Tehoja henkilöstöjohtamiseen: Palkka- ja HR-datan hyödyntäminen päätöksenteossa

Henkilöstö- ja palkkahallinto linkittyvät toisiinsa, mutta niiden tiedot ovat usein useammassa eri järjestelmässä. Miten järjestää palkka- ja hr-datan sokkelot helpommin hallittavaksi kokonaisuudeksi? Millaisia raportteja kannattaa hyödyntää?

Katso tallenne

 

 

Henkilöstöhallinnon kokonaisuus

Tavoitteellista henkilöstöhallintoa, tuloksellista rekrytointia ja tehokasta palkanlaskentaa

Kaikki samassa paketissa! Kuulet webinaarissa ratkaisusta, jolla voit hallita koko työsuhteen elinkaaren. Ratkaisu automatisoi prosesseja ja tuotataa ajantasaista tietoa johdolle ja esimiehille.

Webinaari on suunnattu yrittäjille, päättäjille ja henkilöstöhallinnosta vastaaville.

Katso tallenne

 

 

Työsopimus

Varmuutta työsopimuksen tekoon ja poissaolojen käsittelyyn

Kaipaatko varmuutta työsopimuksen tekoon? Tai pohditko, millaisia vaikutuksia poissaoloilla on työsuhteeseen?

Katso maksuton webinaarimme, joka pureutuu aiheeseen!

Katso tallenne

 

 

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma yhteistoimintalaissa

Yhteistoimintalaki määrää, että henkilöstösuunnitelma on tehtävä yrityksissä, joissa on yli 20 työntekijää. Tiesitkö tätä?

Käydään webinaarissa läpi, mitä laki asiasta sanoo ja miten täytät ainakin sen minimivaatimukset.

Katso tallenne

 

 

Työvuorosuunnittelu

Työvuoro­suunnittelu Oletko perehtynyt sen tuomiin mahdollisuuksiin?

Perehdy työvuorosuunnitteluun, henkilöstöresursseihin ja -kuluihin sekä tehokkuuteen.

Webinaari on suunnattu johtajille, jotka vastaavat tai seuraavat työvuorosuunnittelua.

Katso tallenne

 

 

Palkitseminen

Kannustava palkitseminen

Kaipaavatko yrityksesi palkitsemiskäytännöt kehittämistä? Käydään palkitsemisen kokonaisuus yhdessä läpi.

Millainen on toimiva palkitsemisen malli? Kuinka palkitseminen sovitetaan liiketoiminnan strategiaan? Entäpä millaisia palkitsemisen trendejä on havaittavissa?

Webinaari on suunnattu kaikille johdolle ja henkilöstöhallinnosta vastaaville.

Katso tallenne

 

 

Työntekijän perehdyttäminen

Perehdyttäminen osana johtamista

Työntekijän perehdyttäminen määrätään työturvallisuuslaissa. Perehdyttämisellä on myös suuri merkitys työhyvinvointiin. Kuinka onnistut perehdyttämisessä?

Webinaari on suunnattu johtamisasemassa oleville sekä henkilöstöhallinnon henkilöille

Katso tallenne

 

 

Työntekijän palkkaaminen

Mitä työntekijän palkkaaminen maksaa yrittäjälle?

Millaisia kustannuksia työntekijän palkkaamisesta aiheutuu?

Webinaari on suunnattu yrittäjille, jotka pohtivat työntekijän palkkaamisen vaikutuksia.

Katso tallenne 

 

Ohjeita asiakkaille


 

Visma Fivaldin myyntilaskutus

Myyntilaskutus Visma Fivaldilla

Katso opas video, miten myyntilaskut muodostetaan Visma Fivaldilla.

Katso tallenne

 

 

Tietoturvakoulutus

Priima Yrityslaskenta tarjoaa tietoturvakoulutusta asiakkailleen

Onko yrityksesi tietoturva asianmukaisesti hoidettu?

Katso tallenne