JALOT arvomme

J atkuva uudistuminen

A voimuus

L uottamus

O saaminen ja motivaatio

T uloksellisuus