Priima Yrityslaskennan blogi
 • Etusivu
 • Blogi
 • Rahat eivät saa loppua kesken – johda yrityksen kassavirtaa aktiivisesti

 

Tilaa blogikoosteet sähköpostiisi

 

12.6.2017 9:42

Rahat eivät saa loppua kesken – johda yrityksen kassavirtaa aktiivisesti


Yrittäjän taloudenhallinnan peruskysymyksiä on rahan riittävyys. Kassavirtalaskelman avulla hahmotat yrityksesi juoksevia kuluja ja osaat varautua paremmin tuleviin menoeriin. Tiedät, milloin rahaa on käytettävissä ja kuinka paljon.

 

Riittävätkö rahat toiminnan pyörittämiseen?

Kassavirtalaskelma on hyvä työkalu tulevaisuuden rahavirtojen hahmottamiseen. Sillä saadaan selville yrityksen todellinen maksuvalmius jo ennakkoon.

Sillä on merkitystä kuinka hyvin yrittäjä pitää itsensä ajan tasalla rahavarojen kehityksestä. Kun on hyvin perillä tulevista tuloista ja kuluista, osaa myös varautua mahdollisiin rahoitusvajeisiin. Näin onnistutaan ennakoivasti tekemään muutoksia esimerkiksi kulurakenteeseen tai hakemaan lisärahoitusta.

Kassavirtalaskelma koostuu:

Kassavirtalaskelma

Kassavirtalaskelmassa arvioidaan kuukausitasolla tulot (myynti) ja juoksevat liiketoiminnan kulut (esim. palkkamenot, toimitilakulut, vakuutukset). Edellisten lisäksi tulee sisään tullut rahoitus (esim. lainaraha) ja rahoituksesta koituvat kulut. Näistä eristä muodostuu kassatilanne ja maksuvalmius juuri nyt ja lähitulevaisuudessa.


Kassavirta paljastaa yrityksen taloudellisen tilanteen

Yrityksen myyntitulojen tulee ensin kattaa toiminnan juoksevat kulut. Sen jälkeen rahat käytetään rahoitusmaksuihin kuten lainanlyhennyksiin ja veroihin. Mikäli vielä jää rahaa jäljelle, kun kaikki tarpeelliset laskut on maksettu, voidaan ne käyttää investointeihin tai voitonjakoon. Analysoimalla kassavirtaa saa hyvän kuvan siitä, kuinka yritys voi ja mikä hyvän tai huonon tilanteen aiheuttaa.

Jos yrityksellä on positiivinen kassavirta, tarkoittaa se sitä, että toiminta on kannattavaa. Yrityksen liiketoiminnasta jää kassaan enemmän rahaa kuin sieltä lähtee ulos. Jos kasavirta on negatiivinen, täytyy syy siihen selvittää.

 

Kassavirtalaskelmalla pidät todellisen rahatilanteen hyvässä hallussa

Kassavirtalaskelma helpottaa myös seuraavissa tapauksissa saamaan kokonaiskuvan tilanteesta sekä varautumaan tulevaan:

 • Rahat voivat käydä vähiin myös kannattavassa liiketoiminnassa, kun kasvu sitoo pääomaa.
 • Kassavirtalaskelma auttaa löytämään kasvuyritykselle sopivan kasvunopeuden, jotta maksuvalmius ei vaarannu.
 • Kausiluontoiset liiketoiminnot keräävät tulot lyhyessä ajassa ja niillä on pärjättävä pidempään, vaikka kiinteät kulut menevät koko ajan.
 • Yrityksen alkutaipaleella kustannuksia koituu jo ennen tuottoja. Yrittäjän on pysyttävä selvillä mihin saakka kassassa olevat rahat riittävät.
 • Laskelmasta voi nähdä milloin kassaan jää enemmän rahaa, jolla voi rahoittaa esimerkiksi investointeja tai uuden työntekijän palkkaamisen.
 • Asiakkaiden maksukyky, he eivät maksalaskuja ajoissa.
 • Kassavirtalaskelma toimii myynnin apuvälineenä, sillä se osoittaa paljonko tuotteita tai palveluja on myytävä, jotta kassasta maksut saadaan katettua.
 • Vaikeina aikoina kassavirtalaskelma jää helposti tekemättä, koska kaikki energia menee päivittäisiä raha-asioita miettiessä. Kuitenkin juuri silloin pitää katsoa myös pidemmälle.

Pelkkä kassavirtalaskelma ei vie asioita eteenpäin. Se kertoo mihin yrityksen pitää kiinnittää huomiota. Ei riitä, että toteat rahojen loppuvan kolmen kuukauden kuluttua. Yrittäjän on johdettava kassavirtaa suunnitelmalla, ennakoimalla ja tekemällä päätöksiä tarvittavista toimenpiteistä.

 

Tuloslaskelman, taseen ja kassavirran välinen yhteys

On hyvä hahmottaa näiden raporttien keskinäinen yhteys.

Raportti

Esimerkki: Tuloslaskelma osoittaa 900.000 nettomyyntiä. Kassavirta osoittaa, että asiakkailta on saatu rahaa 750.000. Taseen varoissa näkyy näiden kahden erotus, myyntisaamisia on 150.000.
Esimerkissä Tuloslaskelma (900.000) = Kassavirta (750.000) + Tase (150.000)

 

Tee kassavirrasta kaverisi

Miten saada yrityksen operatiivinen kassavirta pysymään terveenä? Terve operatiivinen kassavirta on liiketoiminnalle elinehto. Miten varautua notkahduksiin?

Kassan kanssa kannattaa aina olla etukenossa, katsoa pidemmälle kuin tulevaan viikkoon tai kuukauteen. Ajantasainen kassavirta luo varmuutta yrityksen toiminnalle ja sen jatkuvuudelle.


Onko sinulla kysymyksiä yrityksesi taloudelliseen tilanteeseen liittyen? 

Apua löytyy moneen lähtöön, valitse oikealta tuntuvat askeleet:

1) Ota yhteyttä Priima Yrityslaskennan yritysneuvojiin!

2) Lisää tietoa liiketoiminnan neuvontapalveluistamme löytyy kotisivuiltamme.

3) Tutustu muihin liiketoiminnan kehittämistä käsitteleviin blogeihimme:

4) Lataa maksuton opas: Ymmärrä tilinpäätöstä. Oppaan lataaminen ei sido sinua mihinkään.

opaskuva_talouden_analysointi
 • Muodosta kokonaiskuva, kuinka tilinpäätöstä tulkitaan.
 • Kuinka hyödynnät taloustietoa päätöksenteossa?
 • Tilinpäätösinformaation hyödyntäminen yrityksen tulevaisuuden suunnittelussa?

 Lataa opas

 

Takaisin blogiin