Mitä kehittämispalvelut sisältävät?

Tarkastelemme liiketoimintaa taloudellisen näkökulman kautta. Tuemme yrittäjää saavuttamaan hänen liiketoimintansa tavoitteet. Yritysten kehittämispalvelut ovat konkreettista ja käytännönläheistä apua liiketoiminnan menestymiseen:

 • liiketoiminnan analysointi
 • liiketoiminnan kehittämiskohteiden kartoittaminen yhdessä yrittäjän kanssa
 • yrityksen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettaminen yrittäjän kanssa
 • seurannan kannalta olennaisten mittareiden ja tunnuslukujen määritteleminen kehityskohteille
 • suunnitelman toteutumisen seuranta
 • budjetointi
 • yrityksen toiminnan ohjaaminen oikeaan suuntaan
 • myynnin ja markkinoinnin kehittäminen
 • henkilöstöjohtaminen ja -raportointi
 • rahoitus- ja kannattavuuslaskelmat
 • strateginen johtaminen
 • yrittäjän kumppanuus