Priima Yrityslaskennan blogi
  • Etusivu
  • Blogi
  • Budjetointi yrityksessä – Maalaa liiketoiminnastasi selkeä kokonaiskuva

 

Tilaa blogikoosteet sähköpostiisi

 

2.6.2016 8:56

Budjetointi yrityksessä – Maalaa liiketoiminnastasi selkeä kokonaiskuva

Menestyjät suunnittelevat toimintaansa ja asettavat tavoitteita

Tosiasia on, että kaikki menestyjät suunnittelevat toimintaansa, asettavat tavoitteita ja pyrkivät ennakoimaan tulevaa. Tätä me teemme luontaisesti yksityiselämässämme ja työssämme. Jos ei ole tavoitteita, eikä tahtoa, ei tule saavutuksiakaan.  Budjetin suunnittelu ja laatiminen ovat yrityksen toiminnan tavoitteenasettelua ja ennakoimista.

Budjetointi on tiiviissä yhteydessä yrityksen strategiaan ja tavoitteisiin. Se antaa myös ison pitkän tähtäimen kokonaiskuvan.  Yrityksissä budjetoinnin, seurannan ja ennustamisen tulee olla läpi vuoden tapahtuva prosessi, jossa haetaan merkkejä erilaisista muutoksista ja poikkeamista. Muuttuviin liiketoimintaolosuhteisiin pystytään reagoimaan jouhevasti ja nopeasti, olivatpa ne yrityksen sisäisiä tai markkinoilta tulevia. Jatkuva arviointi tuo liiketoimintaan ennakoitavuutta ja ketteryyttä, jota liiketoiminnan johtamisessa nykyisin tarvitaan. Ennakoiminen on nyt tärkeämpää kuin koskaan.

Budjetointiprosessi auttaa ymmärtämään omaa liiketoimintaa

Budjetoimalla opit ymmärtämään omaa liiketoimintaasi aivan uudella tavalla, ja koko prosessi tuntuu mielekkäämmältä ja hyödyllisemmältä. Budjetointi auttaa asioiden hahmottamisessa ja myös helpottaa ymmärtämään, paljoko rahaa voi käyttää. Miettimällä tarkkaan, mistä liiketoimintasi koostuu, tuot budjetointiin syvyyttä. On hyvä pysähtyä miettimään mm.

  • Keitä ovat yrityksesi asiakkaat?
  • Minkälainen on asiakastyytyväisyys tai -pysyvyys,
  • Mitkä ovat yrityksesi tuotteet tai palvelut,
  • Tunnistatko kilpailijasi ja
  • Mitä markkinoilla tapahtuu sekä
  • Miten hyvin hahmotat näiden väliset taloudelliset riippuvuudet liiketoimintaympäristössäsi.

Budjetin tulee kuvata yrityksen liiketoimintaa kokonaisuutena. Budjetointi on yksinkertaisesti yrityksen tulevien suunnitelmien pukemista numeroiden muotoon. Se on tavoiteasetantaa.

Liiketoiminnan kuvaamista budjetin muodossa helpottavat osabudjetit, joita voi laatia mm. myynnistä, ostoista, henkilöstöstä ja investoinneista. Se, minkälaisia osabudjetteja liiketoiminnan suunnittelu vaatii, on aina yrityskohtaista.

Budjetointi on kaikkien motivoimista ja sitouttamista

Talousjohtamisen yksi kulmakivi on asettaa tavoitteet. Jotta tavoitteet voidaan asettaa, pitää olla selvillä yrityksen nykytila. Tärkeää on myös huolehtia tavoitteiden jalkauttamisesta organisaation niin, että niistä tulee jokaiselle selkeä käsitys ja miten tavoitteet sitovat juuri minua. Budjetointi on siis motivoimista ja sitouttamista tavoitteiden saavuttamiseksi. Sitä voidaan myös käyttää työkaluna onnistumisten arviointiin.

Budjetointi on suunnannäyttäjä ja tukee päätöksentekoa

Budjetointi on erinomainen tavoiteasetannan välinen ja tahtotilan esitystapa.  Jotta budjetoinnista saadaan hyötyä ja jotta sitä voidaan käyttää talousjohtamisen työkaluna, on budjetin toteutumaa seurattava aktiivisesti. Seuranta tehdään yleisemmin kuukausittain, jotta poikkeamiin voidaan puuttua ajoissa.

Budjetti ei vain seuraa, se mittaa myös menestystä. Toteutumatiedosta saadaan paljon enemmän irti, kun lukuja voidaan verrata selkeisiin tavoitteisiin. Pystymmekö tekemään sen, mitä suunnittelimme ja asetimme tavoitteeksi? Hyvin ja ajatuksella valmisteltujen budjettien seuranta auttaa tekemään jatkossa oikeaan tietoon perustuvia päätöksiä.

Ennakoiminen on nyt tärkeämpää kuin koskaan, katse eteenpäin

Ennusteiden laatiminen on välttämätöntä tavoitteelliselle yritystoiminnalle. Ennusteiden merkitys korostuu, koska muutokset markkinoissa ja kilpailutilanteissa ovat nopeita. Ennustaminen ja suunnittelu vievät yritystäsi oikeaan suuntaan. Tulevaisuutta ja sen tuomia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja tulee tarkastella riittävästi ja systemaattisesti.

Kohta budjetoidaan

Kesälomien jälkeen elokuussa palataan yrityksissä normaalin arkeen. Näinhän tämä monissa yrityksissä menee. Tämä myös tarkoittaa, että uusi budjetointikausi lähestyy.

Yrityksissä resurssit tehdä budjetointia, seurantaa ja ennusteita voivat olla rajalliset. Mahdollisesti prosessiakin voisi kehittää? Kaikkea ei tarvitse tehdä itse. Me Priima Yrityslaskennassa voimme auttaa.

Tutustu yritysneuvontapalveluihimme

Jätä yhteydenottopyyntö

Lataa opas

Sinua saattavat kiinnostaa myös seuraavat blogimme:

 

Takaisin blogiin