Priima Yrityslaskennan blogi
 • Etusivu
 • Blogi
 • Controller-palvelu: Apu yrityksen talouden hallintaan ja ennustamiseen

 

Tilaa blogikoosteet sähköpostiisi

 

9.4.2018 8:00

Controller-palvelu: Apu yrityksen talouden hallintaan ja ennustamiseen

Controller tukee yritystäsi talouden raportoinnissa, muutoksessa ja bisneksen kehittämisessä. Controller-palvelu on joustava tapa saada taloushallinnon asiantuntija yrityksesi käyttöön. Palvelulla ei ole kokorajaa, se soveltuu kaikenkokoisille yrityksille.

 

Controller tietää, missä ollaan ja mihin ollaan yrityksenä menossa?

Yritysten toimintaedellytykset muuttuvat nopeasti erilaisten muutosten seurauksena. Muutostilanteita voivat olla mm. liiketoiminnan nopea kasvu, tarve sopeuttaa toimintaa tai kustannustehokkuuden parantaminen. Pk-yrityksen menestyksen kannalta on keskeistä, että yritys on liikkeessä ja kehittyy toimintaympäristön muutoksia mukaillen. Jotta tässä onnistuttaisiin, useat pk-yritykset tarvitsevat ulkopuolisen asiantuntijan apua. Käytännössä ulkopuolinen apu voisi tarkoittaa ulkoistettua controller-palvelua. Controller tuottaa näissä tilanteissa yrityksen johdolle taloudellista tietoa, hyödyllisiä laskelmia toiminnan eri vaiheisiin päätöksenteon tueksi. Raportointi keskittyy oleellisempiin seikkoihin ja kilpailukyvyn kannalta menestystekijöihin.

Controllerin on katsottava eteenpäin. Yksi tärkeimmistä tehtävistä on tuottaa taloudellisia ennusteita. Yrityksen johdolla tulee olla näkymä eteenpäin ennakoivien päätöksien tekemisen tueksi. Controllerin työtehtävissä korostuu myös liiketoiminnan jatkuva kehittäminen, suunnittelu ja ohjaus. Hän on johdolle tukihenkilö, joka pystyy nostamaan esille taloustiedosta merkitykselliset asiat ja näin tukemaan johtoa päätöksenteossa.

 

Controller-palvelun tyypillisiä käyttökohteita – työ on muutakin kuin raportointia

Controllerin työ tarkoittaa omistautumista asiakkaiden liiketoiminnan tuntemiselle. Hän työskentelee yrittäjien ja ylemmän johdon kumppanina. Työskentelylle on ominaista aktiivinen ja aloitteellinen vuorovaikutus, jonka tarkoituksena on varmistaa asioiden sujuminen.

Controller-palvelun tyypillisiä käyttökohteita ovat:

Operatiivisen toiminnan tukeminen:

Strategian tukeminen:

 • Neuvonta erilaisissa ad hoc -asioissa kuten esimerkiksi sopimus- ja rahoitusasioissa
 • Investointien suunnittelu ja seuraaminen
 • Poikkeama-analyysit
 • Johdon konsultointi ja sparraus
 • Taloushallinnon organisointi
 • Yrityksen toimialan kehityksen seuranta
 • Tulevaisuuteen liittyvien tapahtumien ja riskien ennakointi
 • Liiketoiminnan ohjaamisen tukeminen

 

Priima Yrityslaskennan controller-palvelu kehittää liiketoimintaasi – soveltuu kaikenkokoisille yrityksille

Toimeksiantojemme keskeisenä ytimenä on asiakasyritysten liiketoiminnan strategian ja tavoitteiden ymmärtäminen, jotta voimme varmistaa oman lisäarvomme asiakkaallemme.

Monissa yrityksissä oman controllerin palkkaaminen ei välttämättä ole järkevää esimerkiksi työn kausiluonteisuuden vuoksi. Voi olla tilanteita, että oman talousosaston resurssit eivät riitä ja tarvitaan lisäresursseja. Voidaan myös tarvita erityisosaamista haasteellisten ja työllistävien laskennan työvaiheiden hoitamiseen. Tilitoimistomme controller-palvelu on joustava ja tehokas ratkaisu näihin tilanteisiin. Saat controllerin käyttöösi juuri yrityksesi tilanteeseen sopivassa suhteessa. Palvelulle ei ole kokorajaa, se soveltuu kaikenkokoisille yrityksille.

 

Priima Yrityslaskenta on tukena asiakkaan arjessa ja neuvonantajana päätöksenteon hetkellä

 

Haluatko lisätietoja?   Jätä yhteydenottopyyntö

 

Tutustu myös liiketoimintaa kehittäviin webinaareihin:  

Tutustu webinaareihimme  

 

Lataa opas "Yrityksen talouden analysointi"

Lataa opasTakaisin blogiin