Priima Yrityslaskennan blogi
  • Etusivu
  • Blogi
  • Tilinpäätöksen tulkinta - mitä luvut kertovat yrittäjälle?

 

Tilaa blogikoosteet sähköpostiisi

 

31.3.2016 8:45

Tilinpäätöksen tulkinta - mitä luvut kertovat yrittäjälle?

Kevät on tilinpäätöksien aikaa.  Osalla yrityksistä tilikausi on vaihtunut vuoden vaiheessa. Yrittäjälle tilinpäätös kertoo, onko yritystoiminta ollut tuottavaa ja kannattavaa ja ovatko rahavarat riittäneet toiminnan pyörittämiseen.  Mitä yritys voi ottaa opiksi menneestä vuodesta? Tilinpäätöksen tulkinnalla voidaan huomata, mitkä taloudelliset päätökset ovat olleet onnistuneita ja mitkä eivät. Toteutuneita lukuja on hyvä verrata tehtyihin suunnitelmiin, jotta voidaan tehdä oikeita päätöksiä myös tulevaisuudessa. Yrittäjälle tilinpäätös kertoo lukujen muodossa menneen vuoden liiketapahtumat ja toiminnan kannattavuuden sekä yrityksen varat ja velat tilinpäätöshetkellä. Jos menneestä haluaa oppia ja olla oikeasti tasalla yrityksensä tilasta, on syytä suorittaa seuraavat tilinpäätöksen tulkinnan toimenpiteet:

 

1) Arvioi kannattavuus ja kannattavuuden kehitys

Tuloslaskelma kertoo yrityksen kannattavuudesta. Tuloslaskelmaa luettaessa yrittäjän mielenkiinto kohdistuu yleensä liikevaihtoon ja liiketoiminnan tulokseen. Liiketoiminnan tulos (liikevoitto tai -tappio) kertoo yrittäjälle varsinaisen toiminnan kannattavuudesta. Yrityksen toiminnan tulee olla pidemmällä aikavälillä kannattavaa, jotta pystytään takaamaan yrityksen riittävä maksuvalmius ja vakavaraisuus.  Liikevoitto saadaan vähentämällä tuotoista toiminnan juoksevat kulut ja liiketoimintaan kuuluvan omaisuuden poistot sekä mahdolliset arvonalentumiset.

Arvioitaessa yrityksen toiminnan kannattavuuden kehitystä on hyvä ottaa vertailuun mukaan myös aikaisempien vuosien tuloslaskelmat. Tuloslaskelma on paljon muutakin kuin liikevaihto ja liikevoitto. Yrittäjän kannattaa seurata myös yrityksen kulueriä ja niiden kehitystä. Kulueriin saattaa sisältyä esimerkiksi markkinointiin liittyviä satsauksia, jotka näkyvät vasta tulevaisuudessa yrityksen kassavirrassa. Yrittäjälle tärkeintä tilinpäätöstä tulkittaessa on kuitenkin ymmärtää, miten yrityksen tekemät päätökset ja toimenpiteet vaikuttavat yrityksen kannattavuuteen.

 

2) Tarkista tase

Tase kertoo varat ja velat tiettynä ajankohtana sekä yrityksen taloudellisen tilanteen tilinpäätöshetkellä.  Tase muodostuu kahdesta osasta, josta toisessa on luetteloitu kaikki yrityksen hallussa oleva varallisuus (Vastaavaa) ja toisessa on luetteloitu yrityksen velat eri sidosryhmille (Vastattavaa).  Puoliskojen loppusummat ovat yhtä suuret eli tase menee tasan.

 

3) Seuraa yrityksen maksuvalmiutta

Taseen lyhytaikaisella rahoitusomaisuudella tulisi aina voida kattaa lyhytaikaiset velat, näin yrityksen maksuvalmius on kunnossa.  Lyhytaikaiseen rahoitusomaisuuteen luetaan mm. rahat ja pankkisaamiset, lyhytaikaiset myyntisaatavat sekä -siirtosaamiset. Riittävä maksunhoitokyky on myös tae mahdollisten osinkojen maksamiseksi.

 

4) Kiinnitä huomiota omaan pääomaan

Yksi yrityksen taloudellisen menestymisen perusedellytyksistä kannattavuuden ja maksuvalmiuden lisäksi on vakavaraisuus. Yrittäjän olisi hyvä pohtia oman ja vieraan pääoman suhdetta omassa yritystoiminnassaan. Vaikeina aikoina vahva oma pääoma auttaa selviytymään taloudellisista haasteista.   Pienillä yrityksillä oma pääoma koostuu yleensä omistajien sijoituksista sekä yrityksen kerryttämästä voitosta. Jos oma pääoma on miinusmerkkinen, yrityksen velat ovat suuremmat kuin varat. Tilikauden tuloslaskelma voi olla voitollinen, mutta aikaisempien vuosien tappioiden tai voitonjaon seurauksena oma pääoma voi olla rapakunnossa.  Tilinpäätöksen tulkitsemista ei kannata jättää tuloslaskelman varaan. Yrityksen varallisuustilanteen ymmärtäminen (tase) on myös tärkeää yrityksen menestykselle.

 

5. Henkilökohtainen "tilinpäätös"?

Joskus voisi olla antoisaa tehdä myös oma henkilökohtainen ”tilinpäätös”: mitä mennyt vuosi on antanut tai opettanut ja mitä pitää tuleva vuonna tehdä toisin, jotta pääsisimme omiin tavoitteisiimme yksityishenkilöinä. Toisella voi olla tavoitteena tehdä elämäntapamuutos, toisella säästää rahaa unelmien toteuttamiseen... Henkilökohtaista ”tulosta” voidaan mitata monella eri tavalla, mutta tärkeintä on pohtia sitä, kuinka kehittää omaa toimintaa yrityksen, itsensä ja toisten hyvinvoinnin kehittämiseksi.

 

Lisätietoa aiheesta

Jäikö Tilinpäätöksen tulkinta ja kiemurat askarruttamaan? 

opaskuva_talouden_analysointi-1-1

Lataa aiheesta kertova oppaamme "Ymmärrä tilinpäästöstä". Oppaan tavoitteena on antaa tietoa siitä, kuinka tilinpäätösinformaatiota tulkitaan.

Meitä on iso joukko taloushallinnon asiantuntijoita apunasi, joten ota rohkeasti myös yhteyttä!

Takaisin blogiin