Relevantti ja ajankohtainen tieto on yritysjohdon päätöksenteon kulmakivi

Muutoksiin toimintaympäristössä on pystyttävä vastaamaan nopeasti ja kilpailukyvyn kannalta oleellinen tieto on oltava reaaliaikaisesti saatavilla. Controller-palvelut auttavat!

Controller-palvelut

Lisää näkemystä yrityksesi tueksi

Controller analysoi liiketoimintaa numeroiden kautta, sekä ennustaa tulevaa yhdessä liiketoiminnan johdon kanssa. Controller-palvelu alkaa kuukausittaisten tietojen analysoinnista sekä toimenpide-ehdotusten laatimisesta. Yrityksen tarpeiden kasvaessa palvelu laajenee kassavirtalaskelmien laatimiseen ja projektien seurantaan. Controllerimme toteuttaa asiakkaan antamia erillisprojekteja, joita ovat esim. kustannuspaikkojen ja seurantajaksojen rakentaminen, sisäisen raportoinnin rakentaminen ja kehittäminen, erilliset laskelmat ja katteiden seuranta.

Controller-palvelut auttavat varmistamaan, että yrityksesi talous on hallinnassa ja kehittyy oikeaan suuntaan.

Keskitymme yrityksesi kannattavuuteen, emme pelkästään kirjanpitoon.

Controller-palvelut määritellään asiakaskohtaisesti vastaamaan asiakasyrityksen tarpeita.

Ota yhteyttä  asiantuntijaan! Lataa opas:  "Yrityksen talouden analysointi"
Lue lisää Controller-palveluista blogistamme