Priima Yrityslaskennan blogi
  • Etusivu
  • Blogi
  • Verkostoista voimaa, osaamista ja asiakkuuksia

 

Tilaa blogikoosteet sähköpostiisi

 

21.2.2019 14:03

Verkostoista voimaa, osaamista ja asiakkuuksia

Maailma muuttuu vauhdilla, ehkä nopeammin kuin koskaan ennen. Muutokset tuovat uusia haasteita meille kaikille, niin yksilöille, organisaatioille kuin yrityksillekin. Elämme jatkuvassa informaatiotulvassa niin töissä kuin vapaa-aikanakin eikä kokonaisuuksien hahmottamiseen aina tunnu olevan sopivaa aikaa tai tilaisuutta. Muutoksen vauhti asettaa myös aivan uusia haasteita oman osaamisemme päivittämiseen ja ylläpitämiseen, koska eilispäivän tiedoilla ja taidoilla ei välttämättä ole paljoakaan käyttöä nykyisessä työelämässä.

 

Kaikkea ei voi, eikä tarvitsekaan osata ja hallita itse

Osaamistarpeiden kasvaessa ja osaamisen eriytyessä erilaiset kumppanuus- ja yhteistyöverkostot muuttuvat yhä arvokkaammiksi. Kaikkea ei voi eikä tarvitsekaan osata ja hallita itse. Järkevämpää ja tehokkaampaa on pyrkiä kehittämään omaa ydinosaamistaan niin korkealle tasolle, että se alkaa kiinnostaa erityisesti niitä asiakkaita ja kumppaneita, joita aidosti tavoitellaan ja halutaan saada omiin verkostoihin, sekä verkostoitua sellaisten tahojen kanssa, joiden osaaminen, kontaktit ja ideat ovat omiaan viemään omaa osaamista ja kehitystä eteenpäin.

Osaava, yhteistyöhakuinen ja kaikkia jäseniään tasapuolisesti kehittävä verkosto on parhaimmillaan enemmän kuin osiensa summa. Hyvässä ja toimivassa verkostossa sen jäsenet saavat tuoda yhteisen kehittämisen ytimeen oman parhaan osaamisensa, ideansa ja näkemyksensä. Verkosto ruokkii jäsentensä kehitysintoa ja -tahtoa, sparraa, motivoi ja esittää myös rakentavaa kritiikkiä silloin, kun on sen paikka. Hyvässä verkostossa yhteistyön tulokset usein myös ylittävät odotukset, jopa yllättävillä tavoilla.

 

Verkostoituminen kannattaa sanan jokaisessa merkityksessä

Verkostoituminen kannattaa myös asiakkuusnäkökulmasta. Jokainen verkosto, johon yritys ja sen yksittäiset työntekijät osallistuvat, tuo uusia kontakteja ja mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, vaikka niitä ei välttämättä aktiivisesti haettaisikaan. Verkoston jäsenet myös herkästi suosittelevat hyviksi kokemiaan verkostokumppaneitaan omille asiakkailleen tai sidosryhmilleen ja tällaiset suositukset ovat useimmiten sitä parasta markkinointiviestintää, jota rahallakaan ei voi saada. Tämänkin vuoksi voidaan hyvällä syyllä todeta, että verkostoituminen kannattaa aina!

 

Priima Yrityslaskenta tekee yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan kauppakamarin kanssa. Ilmoittaudu yhdessä pitämillemme Kamarilounaille:

Seinäjoki 13.3.2019 klo 11-13

Kauhajoki 20.3.2019 klo 11-13

 

Sinua saattavat kiinnostaa myös aiemmat blogitekstimme:

Takaisin blogiin