Priima Yrityslaskennan blogi
  • Etusivu
  • Blogi
  • Uuden oppiminen on tärkeä työelämätaito

 

Tilaa blogikoosteet sähköpostiisi

 

9.7.2018 8:30

Uuden oppiminen on tärkeä työelämätaito

Katoavaa kansanperinnettä on lause "Meillä on aina tehty näin". Työelämässä on oltava valmis oppimaan uutta ja totuttava siihen, että muutos ei ole enää poikkeuksellinen – vaan vallitseva tila, jonka mukana on oltava halukas elämään ja kehittymään. Työelämässä on kyettävä pitämään oma osaaminen aktiivisesti ajan tasalla.

 

Jokainen on vastuussa osaamisestaan - keskeinen tulevaisuuden työelämätaito on oppimaan oppiminen

Maailma muuttuu vauhdilla, joten jokaisen tulisi pystyä tarkkailemaan näitä muutoksia ja kehittämään omaa osaamistaan oma-aloitteisesti muutoksiin nähden säilyttääkseen kilpailukykynsä työmarkkinoilla. Vastuu omasta osaamisesta kuuluu tulevaisuudessa jokaiselle. Elinikäinen oppiminen eli oman osaamisen päivittäminen ja uudistaminen on meillä edessä ihan uudella tavalla.

Keskeinen tulevaisuuden työelämätaito on oppimaan oppiminen. Ammattialat muuttuvat ja päivittyvät nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Voidaan todeta, että tulevaisuuden työelämässä vuorovaikutustaidot, avoin suhtautuminen uuteen ja kyky kohdata muutokset sekä halu kehittää itseään ovat avainasemassa.

 

Haluatko pärjätä työmarkkinoilla – panosta nyt näihin asioihin

Työtehtävien ja ammattien muutos näkyy jo useissa yrityksissä. Työtehtäviä ja ammatteja katoaa, mutta vielä useammin työtehtävät ja niissä tarvittavat taidot muuttuvat. Aika monella alalla ihmisten osaaminen vanhenee. Seuraavien vuosien aikana työelämässä korostuu teknologian käyttötaidot, kyky sopeutua muutokseen ja jatkuva oman ammattitaidon kehittäminen. Tulevaisuudessa työelämätaidoissa painottuvat myös ongelmanratkaisun, sosiaalisten- ja vuorovaikutustaitojen merkitys.

Tulevaisuuden ammattilainen on moniosaaja, joka oman substanssiosaaminen lisäksi ymmärtää toimialasta ja liike-elämän lainalisuuksista. Hän uskaltautuu tekemään työtehtäviä oman osaamisalueensa reunamilla ja on valmis opettelemaan uutta.

Muutoksen alle ei kannata lannistua. Utelias, muutokseen kykenevä ja oppiva ihminen menestyy muutoksesta toiseen, kuten tähänkin saakka on käynyt. On pystyttävä päästämään irti menneestä ja mukauduttava uuteen.

 

Onko yrityksessäsi tulevaisuudessa menestymiseen tarvittava osaaminen hallinnassa?

Osaamista ja kyvykkyyksien kehittymistä pitää johtaa systemaattisesti niin nykyisten työntekijöiden uudistumisen kuin uusien työntekijöiden rekrytointien kautta. Automaation myötä työtehtävät ovat yhä osaamisintensiivisempiä. Henkilöstöhallinnon tavoite on varmistaa, että oikeat ihmiset ovat oikeassa paikassa, oikealla osaamisella, oikeaan aikaan.

Oletteko etsimässä HR-ratkaisua, joka tukee henkilöstöhallinnon prosesseja työsuhteen elinkaaren ohjauksessa, henkilöstön rakenteen, osaamisen ja koulutusten tavoitteellisessa suunnittelussa?

Priima Yrityslaskenta tarjoaa Mepco-järjestelmää palveluna asiakkailleen.

Haluatko lisätietoja? 

Jätä yhteydenottopyyntö

 

Sinua saattavat kiinnostaa myös seuraavat blogimme:

 

Tutustu myös liiketoimintaa kehittäviin webinaareihin

Tutustu webinaareihimme

 

 

Tilaa uusimmat blogiartikkelit itsellesi ja saat kuukausittaisen koosteen sähköpostiisi:

Tilaa uusimmat blogiartikkelit sähköpostiisi

 

Takaisin blogiin