Priima Yrityslaskennan blogi
  • Etusivu
  • Blogi
  • Yrityksen strategia on työkalu tärkeimpien asioiden toteuttamiseen

 

Tilaa blogikoosteet sähköpostiisi

 

21.9.2018 11:57

Yrityksen strategia on työkalu tärkeimpien asioiden toteuttamiseen

Strategiatyöllä on vahva paikka yrityksen menestyksen varmistajana. Pienikin yritys tarvitsee strategian tuomaan toiminnalle määrätietoisuutta ja tehokkuutta. Hyvä strategia tuottaa yritykselle kilpailuetua ja sitouttaa ihmiset yhteiseen toimintaan. Strategiaprosessissa on pohjimmiltaan kyse keinoista, joiden avulla toimintaa kehitetään ja linjataan.

 

Strategian pitää sisältää selkeitä valintoja tulevaisuuden menestykseen

Strategiatyössä painopiste on yrityksen tulevaisuudessa. Menneiden vuosien saavutukset eivät merkitse menestystä tulevaisuudessa. Minkään yrityksen ei kannata elää siinä uskossa, että sen liiketoiminta jatkuu entisellään.

Strategiatyön lähtökohtana voi pitää asiakkaiden tarpeiden ja haasteiden ymmärtämistä. Strategiaa tarvitaan myös siihen, että yritys pystyy uudistamaan toimintaansa, löytämään uusia liiketoiminta- ja kasvumahdollisuuksia sekä löytämään kilpailuetuja.

Strategiaprosessin onnistumisen tärkeimpiä asioita on, että kyetään luomaan yhteinen näkemys ja tahto siitä, että minkälaiseksi halutaan tulla. Strategian laatimisen perimmäinen tarkoitus on kuvata tulevaisuuden tahtotilaa ja keinoja, joilla sinne päästään. Toiminta tarvitsee selkeät ja innostavat tavoitteet. Ne innostavat henkilöstöä toimimaan ja auttavat päätösten teossa. Etteivät tavoitteet jäisi vain hyviksi aikomuksiksi, on tavoitteiden toteutumista kyettävä mittamaan.

Hyvässä strategiassa on kyetty kiteyttämään muutama tärkeä kehittämisen kohde. Lisäksi strategia tarkoittaa käytännössä valintojen tekemistä: mitä tehdään ja mitä ei tehdä. Strategia on yhtä kuin liiketoiminnan valinnat. Strategia yhdistää myös asiakkaan tarpeet, kilpailun, resurssit ja osaamisen. Strategian pitäisi olla yrityksen punainen lanka. Sen pitäisi innostaa ja luotsata kohti oikeita tavoitteita ja tuloksia, hitsata porukka yhteen ja kertoa, miksi olemme tärkeitä.

 

Analysointi ja ennakointi on oleellinen osa yrityksen strategiatyötä  

Nopeatempoisessa ja muutosvoittoisessa maailmassa on pysyttävä hereillä. Ympäristön ja sen muutosten aistiminen on tärkeä osa strategiaa. Parasta ennakointityötä tehdään silloin, kun luodaan haluttua tulevaisuutta eli tehdään asioita uudella tavalla. Tässä työssä on tärkeää, että on tietoa mahdollisista tulevaisuuden kehityspoluista. On analysoitava muutosta, markkinoita, osaamista ja katsottava tulevaan.

Analyysien tavoitteena on antaa paremmat edellytykset strategioiden toteutukselle, kun tiedetään, mistä on kysymys. Toisaalta tavoitteena on luoda hyvä perusta strategioiden valinnoille.

 

Vinkkejä strategian käytäntöön vientiin

Tee strategiatyöstä mielekästä ja innostavaa.

Osallista aidosti ja laajalti.

Varmista, että strategiasta tulee tekoja.

Varmista, että organisaation toimintatavat tukevat uutta strategiaa.

Viesti strategiasta innostavasti.

Miten sinun yrityksessäsi varaudutaan tulevaan? Olisiko aika katsoa eteenpäin tulevaisuuteen ja miettiä, mihin yrityksesi on menossa? Strategian tekemisellä ja uudistamisella varmistat yrityksesi menestyksen myös tulevaisuudessa! 

Täytä lomake, tuemme strategian laadinnassa.

Jätä yhteydenottopyyntö

Tutustu yritysneuvontapalveluihimme

 

Lataa maksuton opas "Ymmärrä tilinpäästöstä"

 

opaskuva_talouden_analysointi-1-1-1

 

Oppaasta saat tärkeää tietoa tilinpäätöksen tulkinnasta:

  • Tilinpäätöslaskelmien analysointi
  • Tuloslaskelman ja taseen tulkinta
  • Liiketoiminnan arviointi

Lataa opas

 

Sinua saattavat kiinnostaa myös seuraavat blogimme:

 

Takaisin blogiin 

Takaisin blogiin