Priima Yrityslaskennan blogi
 • Etusivu
 • Blogi
 • Kilpailija-analyysi tukee yritystoimintaasi - Näin teet sen

 

Tilaa blogikoosteet sähköpostiisi

 

4.9.2018 9:56

Kilpailija-analyysi tukee yritystoimintaasi - Näin teet sen

Yrityksen on tärkeä selvittää oma toimintaympäristönsä. Kilpailija-analyysi on osa toimintaympäristön selvitystä. Sen avulla voit päästä selville kilpailijoidesi strategioiden heikkouksista ja vahvuuksista ja hyödyntää tämän tiedon oman liiketoimintasi tueksi. Kilpailija-analyysin avulla seuraat, kuinka yrityksesi pärjää suhteessa muihin ja pystyt päivittämään tarvittaessa määränpäänne koordinaatteja. Tässä blogissa annan vinkit taloudellisista, vertailukelpoisista mittareista kilpailija-analyysin tekemiseksi.


Kuinka suhtaudun kilpailijoihin?

Suhteen kilpailijoiden ei aina tarvitse olla kamppailua samoista asiakkaista. Toki kamppailu kuuluu myös asiaan. Kannattaa kuitenkin pohtia, josko kilpailija-analyysi tarjoaisi mahdollisuuksia verkostoitumiseen. Ehkäpä myös uusille liiketoimintakumppanuuksille avautuu mahdollisuus – kuka tietää!

 

Kilpailija-analyysin tekeminen ja toimialavertailun problematiikka

Niin urheilussa kuten yritystoiminnassakin itsensä vertaaminen suhteessa muihin luo tervettä kilpailua, joka toimii ajurina toiminnan kehittymiselle. Kilpailijat on hyvä jakaa analyysissa eri kategorioihin ja erottaa toisistaan. Esimerkiksi ydinkilpailijoita ei ole järkevä tarkastella samassa kategoriassa marginaalikilpailijoiden kanssa. Lisäksi on hyvä tarkastella myös potentiaalisia kilpailijoita, jotka voivat tulla samalle liiketoiminta-alueelle.

toimialavertailu

Yritystoiminnan taloutta koskevina vertailukelpoisina mittareina toimivat pääasiassa taloudelliset tunnusluvut, jotka ovat tapana jaotella kannattavuuteen, maksuvalmiuteen, vakavaraisuuteen ja käyttöpääomaan. (Lue lisää tunnusluvuista Finadeckin kansankielisen blogisarjan blogista Tunnuslukujen seuranta (miksi, mitä ja miten) kansankielellä).

 

Toisin kuin urheilija, joka voi usein katsoa lajikohtaisten testien benchmarking tuloksista, kuinka hyvin hän suoriutuu, yritysten taloutta koskevilla tunnusluvuilla ei ole juuri yleisiä toimialakohtaisia ohjearvoja. Lisäksi ajankohtaista dataa yritysten taloudellisesta tilanteesta on tarjolla rajoitetusti tilinpäätösten tullessa julki kerran vuodessa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö vuosittaisesta toimiala- ja kilpailijavertailusta olisi hyötyä taloudellisen tilanteen seurannassa sekä omien tavoitteiden asetannan päivityksessä.

Yleisiä tunnuslukujen ohjearvoja:

Käyttökateprosentti:

 • Teollisuus 5-20 %
 • Kauppa 2-10 %
 • Palvelu 5-15 %

Quick ratio:

 • Yli 1 = Hyvä
 • 0,5-1 = Tyydyttävä
 • Alle 0,5 = Heikko

Current ratio:

 • Yli 2 = Hyvä
 • 1-2 = Tyydyttävä
 • Alle 1 = Heikko

Omavaraisuusaste:

 • Yli 40 % = Hyvä
 • 20-40 % = Tyydyttävä
 • Alle 20 % = Heikko

(Yritystutkimuksen tilinpäätösanalyysi, Yritystutkimus ry)

Toimialavertailun teon haasteena on ollut, että verratessa yritystä tietyn toimialan tunnuslukujen keskiarvoon, vertailujoukon yritysten liikevaihtoa ei ole rajattu. Tämä tekee esimerkiksi 5 miljoonan liikevaihdon omaavalle teollisuusyritykselle hyvin työlääksi hahmottaa, kuinka yrityksellä menee suhteessa muihin saman kokoluokan teollisuusyrityksiin.

Halutessaan tehdä vertailua liikevaihtorajauksen huomioiden, esimerkkiyrityksen on pitänyt aiemmin ostaa n kappaletta toimialan kilpailevien yritysten tilinpäätöstietoja ja muodostaa tunnuslukujen keskiarvot itse. Näin manuaalisena prosessina toteutettuna laadukas toimialavertailu käy melko raskaaksi.

 

AdobeStock_300167308-1Finadeckin ratkaisu toimialavertailuun ja kilpailija-analyysiin

Helpottaaksemme yritysten toimiala- ja kilpailijavertailua olemme Finadeckilla rakentaneet ohjelmistomme sisään työkalut, jotka on nimenomaan suunniteltu auttamaan yrityksiä toimiala- ja kilpailijavertailussa. Tilinpäätösdatan ollessa digitaalisessa muodossa, manuaalisten työvaiheiden prosessi jää pois ja vertailut saadaan toteutettua tuntien sijaan muutamassa minuutissa.

Toimialavertailua tehdessä yritys voi verrata oman yrityksen taloudellisten tunnuslukujen kehitystä valitun toimialan ja kokoluokan yritysten tunnuslukujen keskiarvoihin.

Kilpailija-analyysiä tehdessä yritys voi puolestaan verrata taloudellisten tunnuslukujen kehitystä valitsemiensa kilpailijayritysten tunnuslukujen kehitykseen.

 

Kokonaiskuvan muodostaminen käytännössä

Muodostaakseen kattavan kokonaiskuvan tilanteesta, toimiala- ja kilpailijavertailussa on hyödyllistä tarkastelle yrityksen suoriutumista huomioiden kaikki neljä aiemmin mainittua osa-aluetta (kannattavuus, maksuvalmius, vakavaraisuus ja käyttöpääoma).

Yksinkertaisuudessaan yritys voi valita verrattaviksi esimerkiksi alla mainitut osa-alueiden tunnusluvut, antaa kullekin osa-alueelle 25 % painoarvon ja hahmottaa näin, kuinka yritys pärjää kokonaisuuden huomioiden suhteessa halutun kokoluokan ja toimialaan verrokkiryhmään tai haluttuihin kilpailijoihin.

Osa-alue

Tunnusluku

Tunnusluvun painoarvo

Kannattavuus

Käyttökate %

12,50 %

Kannattavuus

Liikevoitto %

12,50 %

Maksuvalmius

Quick ratio

12,50 %

Maksuvalmius

Current ratio

12,50 %

Vakavaraisuus

Omavaraisuusaste-%

25,00 %

Käyttöpääoma

Vaihto-omaisuus/liikevaihto-%

8,33 %

Käyttöpääoma

Myyntisaamisten kiertoaika

8,33 %

Käyttöpääoma

Ostovelkojen kiertoaika

8,33 %

 

Esimerkkilaskenta alla:

Tunnusluku

Yritys

Vertailujoukko

Erotus-%

Erotus * painoarvo

Käyttökate %

5,00 %

4,00 %

25,00 %

3,125 %

Liikevoitto %

5,00 %

4,00 %

25,00 %

3,125 %

Quick ratio

0,5

0,4

25,00 %

3,125 %

Current ratio

1

0,8

25,00 %

3,125 %

Omavaraisuusaste-%

40,00 %

30,00 %

33,30 %

8,325 %

Vaihto-omaisuus/liikevaihto-%

5,00 %

7,50 %

33,30 %

2,778 %

Myyntisaamisten kiertoaika

15 päivää

20 päivää

25,00 %

2,083 %

Ostovelkojen kiertoaika

15 päivää

20 päivää

-25,00 %

-2,083 %

Total

     

23,603 %

                                                                                                            

Yllä olevan esimerkkilaskennan mukaan taloudellisin tunnusluvuin mitattuna kohdeyritys suorituu 23,6 % paremmin suhteessa vertailujoukon yritysten keskiarvoon. Kaiken tämän tekemisessä ja tulkitsemisessa sinua auttaa kirjanpitäjäsi.

Finadeckin älykkäät Raportointi- ja Talousjohtamisen ohjelmistot ovat suunniteltu helpottamaan yrityksiä tunnuslukujen ja kassavirran seurannassa ja raportoinnissa, budjetoinnissa, investointien suunnittelussa, toimiala- ja kilpailijavertailussa, arvonmäärityksessä sekä rahoituksen haussa.

 

Vieläkö epäröit?

"Miksi tehdä kilpailija-analyysi, sillä en kuitenkaan voi vaikuttaa kilpailijoideni toimintaan? Uskon myös tuntevani kilpailijat jo riittävän hyvin ja en tarvitse analyyseja… tai ainakin meillä johtoporras tuntee kilpailijat. Tähänkin asti olemme selvinneet ilman kilpailijoihin keskittymistä ja pärjäämme varmasti jatkossakin."

Näin voisit perustella syitä, miksi sinun ei tarvitse tehdä kilpailija-analyysiä. Kilpailija-analyysin tekeminen kuitenkin kannattaa.  Kilpailija-analyysien kautta saat selville kaksi keskeistä tekijää:

 • Opit menestyvistä yrityksistä.
 • Tunnistat toimialan menestymisen edellytykset.

 

Apua kilpailija-analyysiin?

Priima Yrityslaskennan talousasiantuntijat auttavat asiakkaitamme myös kilpailija-analyysien toteuttamisessa Finadeckillä. Tehokkaan toimintamallimme avulla saat arvokasta tietoa kilpailuasemastasi. Kysy rohkeasti lisää:

Jätä yhteydenottopyyntö

 

Sinua saattavat kiinnostaa myös seuraavat blogitekstimme:

 

Takaisin blogiin