Priima Yrityslaskennan blogi

 

Tilaa blogikoosteet sähköpostiisi

 

17.7.2018 9:30

Luottamus näkyy ja kuuluu työyhteisössä

Luottamus on menestyvän organisaation keskeinen tekijä. Luottamus on perusarvo työelämässä, mikä näkyy usein yritysten arvolistauksissa. Työelämän Luottamuskyselyn tulokset kertovat, että suomalaiset luottavat toisiinsa työpaikoilla. Neljä viidestä suomalaisesta tuntee luottamusta työpaikkaansa ja sen ihmisiä kohtaan. Luottamuskysely kuuluu ministeriön Työelämä 2020 -hankkeeseen ja tänä vuonna hanke keskittyy herättämään keskustelua luottamuksesta.

 

Suomessa on vahva luottamuspääoma työelämässä

Valtaosa suomalaisista tuntee yleisesti luottamusta työpaikkaansa ja sen ihmisiä kohtaan. Tämä selviää työ- ja elinkeinoministeriön Työelämä 2020 -hankkeen teettämästä suomalaisen työelämän Luottamuskyselystä.
Luottamuskysely
Työtovereihin luotetaan kyselyn perusteella enemmän kuin omaan esimieheen: 88 prosenttia työelämässä olevista vastaa luottavansa työtovereihinsa melko tai erittäin paljon, esimiesten osalta vastaava luku on 74 prosenttia.

Kaikkein eniten luottamusta tuntevat kuitenkin esimiehet alaisiaan kohtaan, sillä peräti 94 prosenttia kyselyyn vastanneista esimiehistä kertoo luottavansa alaisiinsa melko paljon.

Yli kolmasosa suomalaisista (36 %) pitäisi jopa hyvänä asiana, että tekoäly hoitaisi jatkossa osan heidän työtehtävistään ja 29 prosenttia kertoo, että tekisi mielellään yhteistyötä robotin kanssa.

Lähde: Työelämä 2020-hankkeen kysely

 

Luottamuksen voi muuttaa kilpailueduksi

Työelämä 2020 -hanke keskittyy tänä vuonna herättämään keskustelua luottamuksesta. Hyvän luottamuksen kulttuuri ei rajoitu työpaikan seinien sisälle, vaan se heijastuu myös työpaikan ulkopuolelle.

SuomiAreenassa Peter Nymanin kanssa luottamuksesta keskusteli Työelämä 2020 -hankejohtaja Margita Klemetti. Klemetti totesi, että suomalaisilla työpaikoilla on olemassa hyvä luottamuspohja. Hän jatkoi kertomalla, että monet yritykset ovat luottamuksen pohjalta rakentaneet itselleen menestyvää yrityskulttuuria ja sitä kautta hyvää tuottavuutta ja kilpailukykyä.

Työelämä 2020 -hankkeen visiona on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Vuoden 2018 toimintaa ohjaavana teemana on Luottamuspääoma.

 

Luottamuksen kulttuuri ruokkii jokaista antamaan parastaan

Luottamus työpaikalla lisää tuottavuutta, energiaa ja parantaa yhteistyötä. Luottamuksen tulisi näkyä kaikessa arjen toiminnassa työpaikalla. Luottamus rakentuu työyhteisössä arkisen tekemisen kautta. Tarvitaan keskustelua työn tavoitteista, jotta yhteinen ymmärrys syntyy. Jaetaan tietoa, kokemuksia ja tunteita. Annetaan palautetta. Kiitetään ja osoitetaan arvostusta. Välitetään. Kun luottamus on kunnossa, työyhteisö on valmiimpi kohtaamaan vaikeuksia ja kriisejä sekä ennakoimaan ja ratkaisemaan ongelmia.

Luottamuksen merkitystä on tutkittu paljon. Eri tutkimuksissa on löydetty seuraavia vaikutuksia:

•    Parantaa työilmapiiriä, työtyytyväisyyttä ja johtamista
•    Lisää viestinnän tehokkuutta ja yhteistyötä organisaatiossa
•    Vähentää kontrollintarvetta
•    Lisää sitoutumista organisaatioon ja sen päämääriin
•    Parantaa suoritustasoa
•    Vähentää ristiriitoja ja helpottaa niiden ratkaisemista
•    Helpottaa muutosten läpivientiä
•    Lisää innovatiivisuutta

Rakennatko sinä luottamusta työyhteisösi arjessa?

Eri osapuolten käyttäytyminen vaikuttaa luottamuksen kehittymiseen. Työpaikalla luottamus liittyy työntekijöiden ja esimiesten välisiin suhteisiin, työntekijöiden keskinäisen vuorovaikutukseen ja henkilöstön luottamukseen koko organisaatiota kohtaan.

Jokainen meistä on osa työyhteisöä, ja jokaisella on mahdollisuus joka aamu päättää, olenko luomassa luottamuksen ilmapiiriä. Pysähdy miettimään. Miten vastaisit seuraaviin kysymyksiin? Montako pistettä annat (asteikolla 1-5) itsellesi?

-    Pidän lupaukseni
-    Olen sitoutunut työhöni ja työyhteisööni
-    Otan vastuun työstäni ja teen sen hyvin
-    Tuon osaamiseni muiden käyttöön ja pidän sen ajan tasalla
-    Kohtelen toisia arvostaen
-    Pyydän ja annan palautetta
-    Osoitan kiinnostusta ja kuuntelen aktiivisesti
-    Olen rehellinen ja reilu

Pystyitkö toteamaan, että sinusta löytyy luottamusta lisääviä käyttäytymistapoja? Vai onko asioita, joissa voit parantaa toimintatapojasi luottamuksellisen ilmapiirin luomiseksi?

Työelämä 2020 -hankkeessa määritellyt suomalaisen työelämän arvot sinnikkyys, luottamus, rohkeus ja tarkoitus toimivat hyvänä arvokeskustelun pohjana. Luottamus syntyy ihmisten välisen kanssakäymisen, yhteistyön ja vuorovaikutuksen yhteisvaikutuksena.


Sinua saattavat kiinnostaa myös seuraavat blogimme:


Tutustu myös liiketoimintaa kehittäviin webinaareihin

Tutustu webinaareihimme

 

Tilaa uusimmat blogiartikkelit itsellesi ja saat kuukausittaisen koosteen sähköpostiisi:

Tilaa uusimmat blogiartikkelit sähköpostiisi

 

Takaisin blogiin