Priima Yrityslaskennan blogi

 

Tilaa blogikoosteet sähköpostiisi

 

3.7.2019 7:50

Opintovapaa – mahdollista minulle?

Näin lomaillessa keskellä Suomen kauneinta kesää, siinä laiturin nokassa voi mieleesi hiipiä ajatus jatko-opinnoista tai työssäsi kehittymisestä: "Voisinko kenties jäädä opintovapaalle? Entä miten sen hakeminen hoituu?"

Suomessa kehitetyn opintovapaan on tarkoitus tarjota työsuhteessa oleville mahdollisuus kouluttautua tai jatkaa opintoja. Opintovapaaseen on siis oikeus jokaisella suomalaisella, mikäli vain täyttää vapaan ehdot:

  • Hakijan työsuhde samaan työnantajaan on kestänyt vähintään vuoden, myös useammat jaksot lasketaan yhteen. Tällöin on oikeutettu käyttämään viiden vuoden aikana kahden vuoden mittainen opintovapaa. Sen voi käyttää joko yhdellä kerralla tai useammassa jaksossa.
  • Myös lyhyemmässä työsuhteessa opintovapaa on mahdollinen. Tällöin työsuhteen on täytynyt jatkua vähintään kolme kuukautta, yhdessä tai useammassa jaksossa, ja opintovapaaoikeus on viiden päivän pituinen.

Kesälomalla voi myös syttyä ajatus, josko opintovapaan voisi käyttää lomailuun ja ehkä matkustamiseen. Tämä ei ole kuitenkaan mahdollista, vaan opintovapaan käyttö on määritelty hyvin tarkasti. Myös työantajalla on oikeus kieltää vapaa, mikäli sitä ei käytetä, kuten kuuluu.  

Opintovapaan voi käyttää:

  • julkisen valvonnan alaiseen koulutukseen, opetus mahdollista myös ulkomailla.
  • ammattiyhdistyskoulutukseen tietyillä ehdoilla, samoin maatalousyrittäjille järjestettyyn koulutukseen.

 

Opintovapaan hakeminen

Opintovapaata haetaan työnantajalta kirjallisesti. Netistä löytyy valmiita hakemuspohjia tai voit laatia itse vapaamuotoisen hakemuksen. Hakemukseen täytyy laittaa ainakin seuraavat tiedot:

  • mille ajalle opintovapaa halutaan,
  • minkälaiseen koulutukseen vapaata haetaan,
  • koulutuksen muoto ja
  • tavoite.

Tarvittavia tietoja ovat myös koulutuksen järjestäjä ja saatatko loppuun aikaisemman opiskelusi.

Työnantaja allekirjoittaa hakemuksen myöntäessään opintovapaan.

Vapaan hakemiseen on myös säädetty oma aikarajansa. Yli viiden työpäivän pituista vapaata täytyy hakea vähintään 45 kalenteripäivää ennen suunnittelemasi vapaan alkua. Tätä lyhyemmät, muutaman päivän opintovapaat, ovat myös mahdollisia. Siinä tapauksessa hakemus täytyy jättää 15 kalenteripäivää aikaisemmin. Näitä rajoja voidaan muuttaa tarvittaessa hakijan työsopimuksen tai yrityksen noudattaman työehtosopimuksen puitteissa.

 

Työnantajan ja hakijan oikeudet

Toki työantajalla on oikeus opintovapaan siirtämiseen tai kieltämiseen. Tällöin kyseessä täytyy olla tuntuva haitta työantajan toiminnalle. Työnantaja voi myös pyytää todistuksen koulutuksesta/opinnoista ennen vapaan myöntämistä.

Opintovapaan siirtäminen kauas tulevaisuuteen ei ole mahdollista, vaan siirron voi tehdä enintään kuudeksi kuukaudeksi. Työntekijä joutuu siinä tapauksessa hakemaan opintovapaata uudestaan ja työnantaja voi taas siirtää vapaata kuusi kuukautta. Sellaisissa yrityksissä, joissa on yli viisi työntekijä, siirron voi tehdä vain kaksi kertaa peräkkäin. Pienemmissä yrityksissä siirto on useammin mahdollista, mutta työnantajalla on aina oltava hyvät syyt siitä, miksi vapaata halutaan siirrettäväksi. Poikkeuksena on edellisellä vapaalla aloitetun koulutuksen jatkaminen, silloin vapaata ei voi siirtää.

Hakija itse voi tietyissä tilanteissa myös siirtää vapaata, vaikka se on myönnetty. Tärkeää on ottaa huomioon, ettei siirrosta koidu haittaa työnantajalle. Hakija voi siirtää vain yli viiden päivän vapaita. Siirtoa voi itse hakea enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan, ja siirtohakemukset on tehtävä kirjallisesti.

Myöskään hyväksyttyä opintovapaata ei ole pakko käyttää. Asiasta on vain ilmoitettava työnantajalle kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa ennen kuin vapaan olisi ollut tarkoitus aloittaa.

 

Työsuhde opintovapaan aikana

Opintovapaalla olevan työsuhde jatkuu normaalisti vapaan aikana. Palkkaa ei normaalisti makseta. On kuitenkin mahdollista saada esim. joko aikuiskoulutustukea tai Kelan myöntämää opintotukea. Tarkemmat tiedot löydät sivuilta www.kela.fi.

Opintovapaa kerryttää vuosilomaa. Kertyminen kannattaa tarkistaa omasta työehtosopimuksesta. Useimmiten lomaa kertyy enintään 30 opintovapaapäivältä.

On hyvä huomioida, että opintovapaa ei anna irtisanomissuojaa, mutta pelkästään sen käyttämisestä tai hakemisesta ei voida irtisanoa. Vapaa vaikuttaa myös eläkekertymiseen, koska vapaa on palkatonta aikaa.

 

Lopuksi

Toivottavasti tämä tiivistetty opintovapaapaketti auttoi sinua pohdinnoissasi. Antoisia opintohetkiä, mikäli kiinnostuksesi jatko-opintoihin heräsi!

Käy lukemassa myös aikaisemmin julkaistut blogimme vuorotteluvapaasta, perhevapaista sekä joustavasta ja osittaisesta hoitorahasta.

Mikäli olet työnantaja tai työnantajasi kaipaa luotettavaa tilitoimistoa hoitamaan muuttuvia palkanlaskenta- ja työsuhde-asioista, ota rohkeasti yhteyttä!

Tutustu palkkapalveluumme 

 

Takaisin blogiin