Priima Yrityslaskennan blogi
  • Etusivu
  • Blogi
  • Joustava ja osittainen hoitoraha palkanlaskennassa

 

Tilaa blogikoosteet sähköpostiisi

 

18.1.2023 13:26

Joustava ja osittainen hoitoraha palkanlaskennassa

Tämän tekstin kirjottaa palkkahallinnon asiantuntija, joka työskentelee kirjoitushetkellä itsekin joustavan hoitorahan mukaisesti 30 tuntia viikossa.

 

Joustava hoitoraha

Äitiysloma tai hoitovapaa lähenee loppuaan ja mielessä pyörivät ajatukset, miten pienen lapsen hoito järjestettäisiin parhain päin. Hyvänä apuna arkea helpottamaan on joustava hoitoraha.

Lyhyemmät hoitopäivät ovat pehmeä lasku lapselle päivähoitomaailmaan ja päivätyötä tehdessäsi illasta jää myös enemmän yhteistä aikaa perheen kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa joko 60% tai 80% työaikaa. Tällöin työskentelet enintään 30 h viikossa, joka toteutetaan kuuden tunnin työpäivinä tai on mahdollista tehdä myös nelipäiväistä työviikkoa.

Joustavaan hoitorahaan on oikeus siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 3 vuotta. Tätä ei myönnetä kuukautta lyhyemmäksi ajaksi, poikkeuksena on, jos joustavan hoitorahan ja muiden lastenhoidon tukien myöntämisaika yhteensä on vähintään kuukauden pituinen.

 

Kuka on oikeutettu joustavaan hoitarahaan?

Jos olet alle 3-vuotiaan lapsen äiti tai isä tai muu virallinen huoltaja, olet oikeutettu joustavaan hoitorahaan. Oikeutettu on myös vanhempi, joka ei asu lapsen kanssa samassa osoitteessa. On myös mahdollista molemmille vanhemmille yhtä aikaa, mikäli he ovat järjestäneet työnsä niin, että lapsen hoito tapahtuu eri aikoina. Lisäksi työsuhteen on täytynyt jatkua vähintään kuusi kuukautta viimeisen vuoden aikana.

 

Mitkä ovat joustavan hoitorahan edellytykset?

Vanhempi tosiaan tekee työtä joko enintään 30 h viikossa tai enintään 80% työajasta. Lisäksi täytyy olla työ- tai virkasuhteessa. Myös yrittäjän on mahdollista saada joustavaa hoitorahaa, kun sinulla vain on voimassa oleva YEL- tai MYEL-vakuutus. Samoin apurahansaaja, mikäli MYEL-vakuutus on voimassa.

 

Osittainen hoitoraha

Toinen uusi elämäntilanne tulee eteen lapsen astuessa koulumaailmaan. Miten lyhentää pienen koululaisen yksin kotona oloaikaa. Myös tähän on ratkaisuna lyhennetty työaika nimeltään osittainen hoitoraha. Ehdot ovat pääosin samat kuin alle 3 vuotiaan hoidossa, osittaisen hoitovapaan voi pitää 1. ja 2. luokan aikana ja jatkaa sen vuoden heinäkuun loppuun saakka, kun lapsi päättää 2. luokan. Jos lapsi kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kolmannen luokan loppuun saakka. Erityisen hoidon tarpeessa olevan lapsen vanhemmalla oikeus taas on lapsen 18-vuotis päivään.

Osittaista hoitovapaata voi pitää useassa jaksossa. Samanaikaisesti lasta voi hoitaa vain toinen vanhempi ja vapaalla voi olla myös vuoroviikoin. Sopimus vapaasta ja yksityiskohtaisista järjestelyistä on työntekijän ja työantajan keskenään sovittavissa. Mikäli ollaan tilanteessa, ettei järjestelyistä päästäisi sopimukseen, on työantajan annettava hoitovapaata yksi jakso kalenterivuodessa. Milloin ja miten pitkään vapaata pidetään, on tehtävä työntekijän esityksen mukaisesti. Työnantaja voi kieltäytyä vapaasta vain, jos siitä aiheutuu  merkittävää haittaa.

 

Miten toimia perhevapaiden aloittamiseksi?

Työantajalle on ilmoitettava vähintään 2 kuukautta ennen haluttua työajan lyhentämistä. Kela maksaa joustavaa ja osittaista hoitorahaa perhevapaan ajalta.

Tarkista näistä linkeistä Kelan reaaliaikaset summat:

Kelasta hoitorahaa voi hakea takautuvasti 6 kuukauden ajan ja sitä maksetaan vain yhdestä lapsesta kerrallaan. Myöskään molempia hoitorahoja ei voida saada samanaikaisesti. Voit jatkaa lyhyemmällä työajalla myös lapsen päätettyä 2. luokan, mutta Kela ei maksa enää tukea tämän jälkeen.

Joustavaa ja osittaista hoitorahaa voit hakea verkossa www.kela.fi tai postittamalla hakemuksen liitteineen Kelaan.

 

Kikyn vaikutus joustavaan ja osittaiseen hoitorahaan

Kilpailukykysopimuksen työajan pidennys voi vaikuttaa molempiin vapaisiin. Hoitorahojen ehtoa ei ole muutettu vaan viikoittainen työaika on edelleen enintään 30 h viikossa. Tällöin 80 %:n osuus työajasta ei siis enää päde, jos Kikyn mukaiset tuntilisät on tehty työaikaan. Hoitorahan saajan tulee kuitenkin ilmoittaa Kelaan, jos tunti- tai prosenttimääräiset työaikarajat ylittyvät.

Varmistathan, että palkanlaskijanne hoitaa asianmukaisesti Kela-hakemukset ja -selvitykset myös Kikyn kohdalla. Mikäli työaikaa siis pidennetään, saattaa hoitorahan menettää. Palkanlaskijan on osattava selvittää työaikalakiin ja työehtosopimukseen kuuluvat asiat sekä ymmärrettävä näiden keskinäinen suhde.

 

Tilitoimistomme auttaa

Työjärjestelyihin vapaiden ajaksi tuo helpotusta esim. palkanlaskennan ulkoistaminen.

Perhevapaat vaativat työnantajalta ja palkanlaskijalta erityisosaamista niin palkanlaskennan kuin henkilöstöhallinnon suhteen. Mikäli kaipaat apua näissä, Priimasta löydät molempia.

 

Sinua saattaa kiinnostaa myös muut aiheeseen liittyvät blogimme:

Alkuperäinen blogiteksti kirjoitettu 16.5.2018. Teksti päivitetty 18.1.2023.

Takaisin blogiin