Priima Yrityslaskennan blogi
  • Etusivu
  • Blogi
  • Perhevapaat - ota nämä huomioon palkanlaskennassa

 

Tilaa blogikoosteet sähköpostiisi

 

1.2.2023 10:02

Perhevapaat - ota nämä huomioon palkanlaskennassa

Meille tulee vauva! Ihana lausahdus, joka kuitenkin voi aiheuttaa monelle työnantajalle ja palkanlaskijalle harmaita hiuksia. Milloin vapaa alkaa? Mistä sijainen? Kuinka kauan äidin ja isän perhevapaat kestää? Kauanko he ovat vanhempainvapaalla? Jatkavatko hoitovapaalla? Mitä korvauksia on mahdollisuus hakea?

Tämä teema on monessa yrityksessä ajankohtainen ja niin myös meillä Rauhala Yhtiöiden konsernissa. Yksi henkilö on palannut juuri hoitovapaalta jatkaen osittaisella hoitovapaalla, pienen hetken kuluttua toinen on jäämässä isyysvapaalle ja kolmas kesällä äitiyslomalle. Tässäpä siis selvitystä teille (ja meille ;) ) - perhevapaa ja huomioitavat asiat:

 

Äitiysloma/Isyysloma

 

Äitien kohdalla äitiysloma jakautuu kahteen osaan, äitiys- ja vanhempainvapaaseen. Äitiysvapaa alkaa noin kuukautta ennen laskettua aikaa ja on mahdollista aloittaa myös varhennettuna tarpeen vaatiessa. Äitiysvapaa päättyy ja vanhempainvapaa alkaa lapsen ollessa noin kolme kuukautta vanha.

Työnantaja on velvollinen maksamaan äitiysvapaan ajalta palkkaa ensimmäiseltä kolmelta kuukaudelta työehtosopimusten mukaisesti. Tähän on edellytyksenä, että työsuhteen on täytynyt jatkua yhtäjaksoisesti tietyn ajan ennen äitiysvapaan alkua.  Aika vaihtelee kolmen kuukauden ja vuoden välillä työehtosopimuksesta riippuen.

Isillä taas on mahdollisuus yhdeksän viikon isyysvapaaseen. Ensimmäiset kolme viikkoa molemmat vanhemmat voivat olla kotona samaan aikaan ja myös isälle maksetaan palkkaa työehtosopimusten mukaisesti ensimmäiseltä viikolta. Loput isyysvapaapäivät voi pitää sen jälkeen kun äidin vanhempainvapaa on loppunut. Isyysvapaat on pidettävä siihen mennessä, jolloin lapsi täyttää 2-vuotta.

Vanhempainvapaalle voi jäädä jompikumpi vanhemmista ja he voivat olla vapaalla myös vuorotellen, mutta eivät yhtä aikaa. Poikkeuksena monikkolasten vanhemmat, jolloin molempien kotona olo on mahdollista.

Lisäansiot ovat monille lapsiperheille tervetulleita. Tätä mahdollisuutta voi miettiä yhdessä työnantajan kanssa, nimittäin sunnuntaina tehty työ ei vaikuta Kelan maksamaan päivärahaan.

 

Perhevapaat ja Kela-hakemuksien hoitaminen

 

Vapaalle jäävä vanhempi tekee itse Kelaan hakemuksen äitiys- tai isyyslomastaan. Työnantaja vuorostaan ilmoittaa palkan määrän ja miltä ajalta palkkaa maksetaan.

Mikäli vanhempi ei hae päivärahaa viimeisimmän valmistuneen verotuksen mukaan, on työnantajan ilmoitettava viimeisten kuuden kuukauden tulot ennen vapaan alkua työnantajan asiointipalvelussa tai lomakkeella Y 17 Ilmoitus työnantajan maksamasta palkasta.

 

Mitä vaihtoehtoja vanhemmalla on töihin paluun kohdalla?

 

Lapsi on noin yhdeksän kuukauden ikäinen, kun vanhempainvapaa päättyy. Useimmat äidit jatkavat tämän jälkeen vuosilomalla. Vuosiloman ajalta työnantaja maksaa normaalisti palkan ja kertyneet lomarahat.

Ellei vielä vanhempainvapaan tai vuosiloman päätyttyä työt kutsu, voi jäädä hoitamaan lasta palkattomalle hoitovapaalle siihen saakka kunnes lapsi täyttää 3-vuotta. Hoitovapaa on sovittavissa työnantajan kanssa. Hoitovapaan ajalta vanhemmalla on mahdollisuus hakea Kelalta kotihoidon tukea. Myös jotkin kaupungit ja kunnat maksavat kuntalisää tältä ajalta.

Yksi mahdollisuus on olla osittaisella hoitovapaalla. Tällöin työskennellään enintään 30 tuntia viikossa. Käytännössä tämä toteutuu joko työskentelemällä neljänä päivänä viikossa tai enintään 6 tuntia päivässä. Oikeus osittaiseen hoitovapaaseen perustuu työsopimuslakiin ja myös tämä on sovittavissa työnantajan kanssa. Osittaisen hoitovapaan ajalta Kela maksaa joustavaa hoitorahaa, joka määräytyy työajan mukaan.

Osittaisella hoitovapaalla voi olla myös 1.- ja 2.-luokalla olevan lapsen vanhempi.

 

Vuosiloman kertyminen ja vuosilomakustannuskorvaus

 

1.4.2016 voimaan tulleen lain mukaan äitiyslomalta kertyy lomaa ensimmäisen kuuden kuukauden ajalta. Hoitovapaalta vastaavasti ei kerry lomaa.

Työnantajalla on mahdollisuus hakea Kelalta korvausta vuosilomakustannuksista. Vuosilomakustannuskorvausta maksetaan niiltä kuukausilta, joilta työntekijälle kertyy vuosilomaa.

Korvausta haetaan Kelalta verkossa tai lomakkeella Työnantajan hakemus -vanhempainpäiväraha-ajan vuosilomakustannukset (SV 18). Korvausta haetaan vanhempainpäivärahakauden päätyttyä ja sitä on haettava kuuden kuukauden kuluessa. Työnantaja voi toimittaa hakemuksen etukäteen, tällöin hakemus jää odottamaan käsittelyä. 

Perhevapaat on esitelty vielä tarkemmin osoitteessa www.kela.fi. Samasta osoitteessa voit täyttää myös hakemukset.

 

Haluatko lisätietoja?

 

Katso myös maksuton webinaaritallenne Varmuutta työsopimuksen tekoon ja poissaolojen käsittelyyn, josta saat vielä lisää tietoa siitä, miten perhevapaat vaikuttavat työsuhteeseen ja miten poissaoloja tulisi käsitellä. 

Katso tallenne 

Perhevapaauudistus astui voimaan 1.8.2022. Kirjoitimme muutoksista blogin, Perhevapaauudistuksen tuomat muutokset 

Lue blogi

Alkuperäinen blogiteksti on julkaistu 23.3.2016. Tekstiä päivitetty 1.2.2023.

Takaisin blogiin