Priima Yrityslaskennan blogi

 

Tilaa blogikoosteet sähköpostiisi

 

12.10.2022 15:01

Perhevapaauudistuksen tuomat muutokset

Perhevapaauudistus tuli voimaan 1.8.2022. Mitä muutoksia perhevapaauudistus toi mukanaan, millaisia vaikutuksia uudistuksella on ja ketä uudistus koskee. Nämä asiat mietityttävät monia työnantajia ja palkkahallinosta vastaavia. Don`t worry! Kokosimme keskeisimmät asiat tähän.

Perhevapaauudistus tuli voimaan 1.8.2022 ja koskee niitä perheitä, jossa lapsen laskettu syntymäaika on 4.9.2022 tai myöhemmin. Adoptioperheissä uutta lakia sovelletaan, kun lapsi tulee perheeseen 31.7.2022 tai sen jälkeen. Uusi ja vanha laki toimivat rinnakkain vuoden 2024 loppuun saakka.

Vanhan lain mukaisia vanhempainvapaata käytetään, kun lapsen laskettu aika on ennen 4.9 tai lapsi syntyy ennenaikaisesti 29.7.2022 tai aikaisemmin.

 

Uudistuksen myötä vanhempainvapaat pitenevät ja käytettävät käsitteet/nimet muuttuivat.

Uudistuksen myötä äitiysvapaa muuttuu raskausvapaaksi. Isyysvapaa sellaisenaan poistuu ja tilalle tuli uusi vanhempainvapaa. Vanhempainvapaasta sovitaan työnantajan kanssa. Raskaus- ja vanhempainvapaasta on ilmoitettava työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkamisaikaa.

Vanhempainpäivärahojen uudet nimet ovat erityisraskausraha, raskausraha ja vanhempainraha. Nämä kaikki ovat vanhempainpäivärahoja, mutta keskenään eri etuuksia. Kela maksaa vanhempainpäivärahat.

Perhevapaat, kun lapsen laskettu syntymäaika on 4.9.2022 tai myöhemmin

Raskausvapaa (raskausrahapäivä)

Raskaana olevalla vanhemmalla on raskausvapaa, joka on yhtäjaksoinen 40 päivää ja tulee aloittaa 14–30 päivää ennen laskettua aikaa.

Vanhempainvapaa (vanhempainraha)

Kumpikin vanhempi saa 160 vanhempainvapaakiintiön (päivärahapäiväkiintiön). Vanhempainvapaa(raha)kiintiöstä voi luovuttaa toiselle vanhemmalle, muulle huoltajalle, omalle puolisolle tai toisen vanhemman puolisolle 0–63 päivää.

Yhden vanhemman perheessä, lapsen vanhempi saa molemmat vanhempainvapaa(raha)kiintiöt.

Kaksosten vanhemmat, molemmat vanhemmat saavat 42 päivän lisäyksen edellisiin.

Vanhempainvapaita voi käyttää useassa osassa ja vanhempainvapaalla voi olla myös osittaisesti. Vanhempainvapaita saa käyttää haluaminaan ajankohtina siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kaksi (2) vuotta.

Työsopimuslaki säätelee työntekijän oikeutta pitää perhevapaita

 • 8.2022 alkaen työntekijä voi pitää vanhempainvapaan enintään 4 jaksossa. Jokaisen yksittäisen jakson tulee olla vähintään 12. arkipäivän pituinen.

 

Perhevapaiden palkallisuuden määräykset tulevat työehtosopimukselta

Monissa työehtosopimuksissa on sovittu palkan maksamisesta tietyiltä perhevapaan ajoilta, vaikkakaan työsopimuslain mukaan työnantajalle ei ole velvollisuutta maksaa palkkaa perhevapaiden ajalta. Työnantaja saa hakea korvausta kelalta maksamistaan palkoista, lomapalkasta ja lomakorvauksista vapaiden ajalta. https://www.kela.fi/tyonantajat-perhevapaakorvaus-hakeminen

 • vuosilomakustannuskorvauksista on tehtävä hakemus kahden vuoden kuluessa sen kalenterikuukauden alkamisesta, jolta korvausta haetaan
 • raskausvapaalla olleen työntekijän työnantaja voi hakea perhevapaakustannuskorvausta, hakemus on tehtävä kahden vuoden kuluessa korvaukseen oikeuttavan raskausrahakauden alkamisesta

Vanhemmilla on oikeus Kelan maksamiin perhevapaa etuksiin. https://www.kela.fi/vanhempainpaivarahat-4-9-2022-jalkeen.

Kelan päivärahan määrän vaikuttavat tulot lasketaan 12 kalenterikuukauden jaksolta, joka edeltää etuuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta. Toisin sanoen, jos jäät vanhempainvapaalle esim. joulukuulla 2022 vuosituloihin huomioidaan vielä lokakuun 2022 tulot.

Vuosilomakertymä uuden lain piirissä oleville (lapsen laskettu syntymäaika on 4.9.2022 tai myöhemmin)

Raskaus – ja vanhempainvapaalta kertyy vuosilomaa

 • Uuden lain piirissä olevat; vuosilomaa kertyy jatkossa 160 arkipäivältä raskaus – ja vanhempainvapaan ajalta molempien huoltajien osalta
 • erityisäityis – ja erityisraskausvapaa on kokonaisuudessaan työssäolon kaltaista aikaa ja kerryttää vuosilomaa.
 • työssäolon veroista aikaa seurataan kutakin synnytystä tai adoptiota kohden, ei lomanmääräytymisvuosien mukaan

Perhevapaauudistus ei tuo muutosta kokoaikaiselle tai osittaiselle palkattomalle hoitovapaalle.

Isä tai äiti voi jäädä lapsen kanssa kotiin palkattomalle kokoaikaiselle tai osittaiselle hoitovapaalle, kunnes lapsi täyttää kolme (3) vuotta.

Perhevapaat, kun lapsen laskettu syntymäaika on ennen 4.9.2022 tai lapsi syntyy 29.7.2022 tai aikaisemmin, käytetään vanhan lain mukaista vanhempainvapaata.

Lue vanhanlain mukaisista vanhempainvapaista blogistamme:

Perhevapaat - ota nämä huomioon palkanlaskennassa

Lue blogi

Joustava ja osittainen hoitoraha palkanlaskennassa

Lue blogi

 

Perhevapaauudistukseen sisältyy myös omaishoitovapaa

Työntekijällä on oikeus saada työstä vapaata henkilökohtaisen tuen tai avun tarjoamiseksi omaiselle tai samassa taloudessa asuvalle läheiselle, joka tarvitsee työntekijän välitöntä läsnäoloa edellyttävää merkittävää avustamista tai tukea toimintakykyä huomattavasti alentaneen vakavan sairauden tai vamman vuoksi.

 • omaishoitovapaa on palkaton
 • omaishoitovapaata saa enintään 5 hoitopäivää kalenterivuonna
 • omaisella tarkoitetaan lasta, vanhempaa, avio- tai avopuolisoa tai puolisoa rekisteröidyssä parisuhteessa , oikeus koskee myös samassa taloudessa asuvaa läheistä
 • omaishoitovapaata voi ottaa myös, jos omainen on saattohoidossa
 • omaishoitovapaa on työssäolon veroista aikaa, poissaoloajalta kertyy vuosilomaa.
 • työnantajan pyynnöstä on esitettävä luetettava selvitys poissaolon perusteesta

Perhevapaat vaativat työnantajalta ja palkanlaskijalta erityisosaamista niin palkanlaskennan kuin henkilöstöhallinnon suhteen. Mikäli kaipaat apua näissä, Priimasta löydät molempia.

 

Lue Priima Yrityslaskennan palkanlaskentapalveluista

Lue lisää palkanlaskentapalveluistamme

Haluatko jättää meille yhteydenottopyynnön?

Jätä yhteydenottopyyntö

 

 

Takaisin blogiin