Priima Yrityslaskennan blogi
 • Etusivu
 • Blogi
 • Onnistu kassanhallinnassa: Yrityksen budjetin laatiminen ja ennuste

 

Tilaa blogikoosteet sähköpostiisi

 

11.9.2020 8:44

Onnistu kassanhallinnassa: Yrityksen budjetin laatiminen ja ennuste

 

Tässä blogissa tulen kertomaan, miksi ennusteiden tekeminen kannattaa sekä 5 osabudjettia, jotka päivittämällä pysyt tiukasti kuskin paikalla yrityksen taloudellisesta tilanteesta sekä kassan riittävyydestä.

 

Budjetointi ja ennuste

Budjetin laatiminen sekä budjetin päivittäminen ennusteiksi ovat kaksi keskeisintä asiaa yrityksen kassaennusteiden teossa. Pääbudjetti yhdistää yrityksen mahdollisille kustannuspaikoille sekä projekteille laaditut budjetit ja se laaditaan vähintään yhdelle tilikaudelle. Ennuste muodostetaan puolestaan yhdistämällä tilikauden toteumakuukausien toteutuneet luvut tilikauden jäljellä olevan ajanjakson päivitettyyn budjettiin sekä mahdollisten tulevien tilikausien budjettiin.

 

AdobeStock_297216552-1

 

Miksi budjetin laatiminen, päivittäminen ja ennusteiden tekeminen kannattaa?

Sen lisäksi, että ennusteen päivittäminen mahdollistaa tiukkojen ohjien ottamisen yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja kassan riittävyydestä, ennusteen päivittäminen on hyödyllinen myös tavoitteiden säädössä ja sitä kautta henkilöstön motivoinnissa.

Laatimalla ennuste vähintään neljänneksittäin tai puolivuosittain tilikauden jäljellä olevalle ajanjaksolle, saadaan muun muassa tarkastettua

 • yrityksen kassan riittävyys,
 • onko yritys maksanut riittävästi ennakkoveroja koko tilikauden ennustetusta tuloksesta,
 • onko yrityksen budjettia tarpeen päivittää ennusteeseen,
 • onko asetettuja tavoitteita tarvetta päivittää,
 • onko yrityksen mahdollista toteuttaa rekrytointeja tai investointeja suunnitellusti tai etukäteen ja
 • tuleeko yrityksen tehdä sopeuttamistoimia selviytyäkseen mahdollisista karikoista.

Näin ollen voidaan todeta, että budjetin laatiminen, päivittäminen ja ennusteiden tekeminen tasaisin väliajoin maksaa itsensä takaisin moninkertaisena niiden mahdollistaessa yrityksen johdolle faktapohjaisen päätöksenteon.

 

Miten ennuste muodostetaan?

Ennusteen yhdistäessä tilikauden kuluneen jakson toteuman jäljellä olevan kauden budjettiin, itse ennusteen teko ei teoriassa ole hyvin monimutkaista. Käytännössä ennusteeseen poimitaan kuukausittaiselta tuloslaskelmalta ja taseelta alkukauden toteumaluvut, jotka yhdistetään mahdollisesti päivitettyyn budjettiin. Päivittämällä alla olevien osa-alueiden osabudjetit, yrityksen johto saa muodostettua kattavan, selkeän ja helposti säädettävän kassaennusteen tueksi faktaperusteiseen päätöksentekoon.

Budjetin 5 osa-aluetta:

 1. Myynti
 2. Muuttuvat kulut
 3. Markkinointi
 4. Kiinteät kulut
 5. Investoinnit

Lue lisää budjetoinnista Finadeckin blogin budjetointioppaasta.

AdobeStock_297216552-2-1

 

Kuinka ottaa täysi hyöty irti laaditusta budjetista ja ennusteesta?

Sanonta "sitä saat, mitä ja miten mittaat" pitää paikkansa tässäkin yhteydessä. Vertaamalla toteumalukuja tehtyyn budjettiin sekä ennusteisiin useammin, yrityksen on mahdollista reagoida asioihin aikaisemmin. Yleisesti ottaen yrityksen johdon on hyvä seurata toiminnan kehitystä kuukausittain ja päivittää budjettia ennusteeseen neljänneksittäin tai puolivuosittain. Tietyillä toimialoilla seurantatarve voi toki olla vielä tiiviimpi.

Mikäli data tuloksen ja taseen toteumaluvuista, budjetista ja tehdyistä ennusteista eivät ole samassa järjestelmässä, saattaa työmäärä usein kasvaa nihkeän suureksi, jonka vuoksi ennuste jätetään parin päivityskerran jälkeen päivittämättä. Ennusteen teon ollessa manuaalista, toteuman vertaaminen tehtyyn ennusteeseen käy työlääksi etenkin, mikäli yrityksellä on useampi kustannuspaikka.

Helpottaaksemme yritysten datalla johtamista olemme Finadeckilla rakentaneet helposti päälle kytkettävät rajapinnat yleisimpiin taloushallinnon ohjelmistoihin, joiden kautta tuloksen ja taseen saldot muodostava data saadaan tuotua ilman manuaalisia työvaiheita taloushallinnon järjestelmästä Finadeckiin. Näin ollen data toteumaluvuista, laadituista budjeteista, ennusteista sekä mahdollisista eri skenaarioista saadaan pienellä työllä samaan järjestelmään hyödynnettäväksi yrityksen johdon faktapohjaiseen päätöksentekoon.

Finadeckin älykäs ja kustannustehokas talousjohtamisen ohjelmisto on suunniteltu helpottamaan yrityksiä budjetoinnissa, investointien suunnittelussa, ennusteiden teossa, tunnuslukujen ja kassavirran analysoinnissa sekä – visuaalisessa raportoinnissa, toimiala- ja kilpailijavertailussa, arvonmäärityksessä sekä rahoituksen haussa.

 

Katso webinaaritallenne ja ymmärrä budjetoinnin kokonaisuus

AdobeStock_210281941-1-2

Yrityksen budjetin laatiminen: mitä, miksi ja miten? Katso maksuton video.

Katso webinaaritallenne

 

 

 

Olisiko myös aiemmista blogeistamme apua?

Jätä yhteydenottopyyntö

 

 

Takaisin blogiin