Priima Yrityslaskennan blogi

 

Tilaa blogikoosteet sähköpostiisi

 

3.8.2016 11:00

Millainen tilitoimisto sopii yritykselleni?

”Pääasia on, että aina kannattaa valita tilitoimisto, joka on Taloushallintoliiton auktorisoitu jäsen.”

Ennen kuin pohdimme yhdessä, millainen tilitoimisto sopii sinun yrityksesi tarpeisiin, on hyvä ottaa puheeksi tilitoimistoalalla kaksi käynnissä olevaa suurta kehityssuuntaa:

1) Suuret tilitoimistot ostavat pieniä tilitoimistoja ja luovat siten laajempia kokonaisuuksia.
2) Tilitoimistopalvelut digitalisoituvat voimakkaasti.

Suuret tilitoimistot osatavat pieniä tilitoimistoja mm. eläköitymisen myötä. Isoissa ja pienissä toimistoissa on omat hyvät ja huonot puolensa. Pääasia on, että aina kannattaa valita tilitoimisto, joka on Taloushallintoliiton auktorisoitu jäsen. Jo tämä pitää sisällään sen, että tietyt hyvän palvelun laatuvaatimukset täyttyvät ja palvelu on jatkuvaa. Taloushallintoliitto valvoo, että tilitoimistosta löytyy alan tiukimman seulan eli KLT-tutkinnon suorittanut ammattilainen.  Auktorisoidussa toimistossa on toimivat varahenkilöjärjestelyt yllättävien tilanteiden varalle.  Tiesithän, että vain 20% Suomen tuhansista tilitoimistoista on auktorisoituja.

Tilitoimistot eivät tyypillisesti myy tai viesti palveluistaan aktiivisesti. Digitalisaatio ja yritysten muuttuvat tarpeet haastavat perinteisen työn. Asiakkaan pitää voida luottaa siihen, että tilitoimistolle ulkoistetut tehtävät hoidetaan ammattitaitoisesti ja toimistolla järjestelmät ja osaaminen ovat kunnossa.

Tilitoimiston ja kirjanpitäjän valinta on vaativa tehtävä.  Kirjanpitäjä on yrityksen tärkeimpiä kumppaneita. Tilitoimistosuhde on yleensä tarkoitettu pitkäkestoiseksi yhteistyösopimukseksi. Toimeksianto pitäisi ottaa vastaan suurena luottamuksen osoituksena.  

 

Millaisen tilitoimiston sinä valitset?

Tilitoimistot voidaan jakaa neljään eri luokkaan:

 • Pelkistetty tilitoimisto palvelee pienten yrittäjien tarpeita ketterästi.
  Pelkistetty tilitoimisto tarjoaa lain vaatimukset täyttävää palvelua ja palvelee asiakkaitaan henkilökohtaisesti, mutta proaktiivisuus tai tulevaisuuden ennakointi ei juurikaan kuulu palveluun.
 • Alakohtainen tilitoimisto on erikoistunut tiettyyn toimialaan, sen trendeihin ja erityispiirteet.
  Toimisto tarjoaa henkilökohtaista asiointia ja on aidosti kiinnostunut yrittäjien asioista. Alakohtaisella tilitoimistolla on myös konsultoiva ja proaktiivinen rooli, ja se tuo yrittäjän tietoon toimialan trendejä ja näkymiä.
 • E-tilitoimisto tarjoilee monipuolisia ja moderneja digitaalisia palveluita henkilökohtaisella otteella.
  Tilitoimisto palvelee asiakkaitaan 24/7 ja sähköiset palvelut ovat vuorovaikutteisia ja proaktiivisia. Asiakas voi hakea tietoa ja hoitaa tiettyjä rutiiniasioita verkossa itsenäisesti, mutta asiakkaille tarjotaan myös henkilökohtaista konsultointia. E-tilitoimisto on monipuolinen asiantuntijayritys ja sähköisen liiketoiminnan edelläkävijä.
 • Konsultoiva tilitoimisto tarjoaa asiakkailleen oman asiantuntijatiimin.
  Konsultoiva tilitoimisto tarjoaa asiakkailleen henkilökohtaisen ja proaktiivisen asiantuntijatiimin, joka on erikoistunut yrityksen toimintaan. Konsultoiva tilitoimisto neuvoo ja ohjaa myös silloin, kun yrittäjä itse ei ymmärrä edes kysyä. Näin asiakas saa erittäin proaktiivista palvelua omalta asiantuntijatiimiltään. Tilitoimiston asiantuntijatiimi tunnistaa ja huomioi yrittäjän tarpeet yksilöllisesti, ennakoi mahdollisia riskejä ja tarkastelee yrityksen liiketoimintaa laaja-alaisesti. Konsultoiva tilitoimisto on vuorovaikutteinen ja tarjoaa asiakkaalleen eri alojen asiantuntijatiedon. Tämä kumppani toimii henkilökohtaisesti.

Sähköiset palvelut ja digitaalinen läsnäoloa on mukana kaikissa edellä mainituissa tilitoimisto luokissa. Lisäksi tilitoimistoilla on vaihtelevasti tarjolla lisäpalveluita. Näitä ovat esimerkiksi osto- ja myyntireskontran hoito, maksatus, laskutus sekä palkanlaskenta.

Lisäarvopalveluilla puolestaan tarkoitetaan johdon laskentatoimeen eli yrityksen sisäiseen laskentaan liittyviä palveluita sekä erilaisia neuvonta- ja konsultointipalveluita. Johdon laskentatoimeen liittyviä palveluita ovat esimerkiksi kustannuslaskenta ja hinnoittelu, kannattavuuslaskenta, budjetointi, budjettiseuranta, investointilaskelmat, tilinpäätöksen analysointi ja muut analyysit sekä ennusteet. Neuvonta- ja konsultointipalveluihin kuuluvat taas yhtiöoikeudelliset palvelut, veroneuvonta ja -konsultointi sekä controller- ja talouspäällikköpalvelut.

Nopeasti muuttuvassa maailmassa myös tilitoimistossa yrityskulttuurin on kannustettava ja tuettava jatkuvaa uudistumista, uusimman tiedon hyödyntämistä käytännössä ja henkilöstön kouluttautumista.

Toimiva yrityskulttuuri ja yrityksen arvot antavat vakaan perustan ja luovat näin tilitoimiston toimintatavat ja asenteet. Menestyvän yrityksen ja yrityksessä toimivien yksilöiden arvoihin pitää kuulua lupauksien pitäminen, yksilön arvostaminen sekä yhdessä tekeminen. Näkyviä toimintamalleja on helppo kopioida muilta, mutta yrityskulttuurin kopiointi on mahdotonta. Yrityskulttuuri on se, josta on mahdollista saada lisäarvoa ja kilpailuetua.

 

Miksi ulkoistaa tilitoimistolle?

Ennustaminen, budjetointi ja suunnittelu ovat avainasemassa ja avaintekijöitä. Vaikka kyse on liike-elämästä ja digitaalisten mahdollisuuksien myötä taloushallinnon prosessit automatisoituvat ja uudistuvat, palkkahallinnon ja taloushallinnon ammattilaisia tarvitaan erityisesti yrityksen analyyttisena kumppanina. Budjetit, raportit, laskutus ja työajanseuranta eivät keskustele keskenään, Ihmiset keskustelevat!

Tulevaisuudessa yrityksen johdon ja tilitoimiston välinen työ on ihmisten välistä kanssakäymistä, vuorovaikutteista keskustelua, tiedon tuottamista, analysointia ja jakamista. Asiakasyritys tuo kumppanuuteen oman liiketoiminnan, toimialan ja prosessien tuntemuksen. Tilitoimisto puolestaan talousosaamisensa.

Asiakas yritykselle muodostuu hyötyä omaan ydin liiketoimintaan:

 • Resurssien vapauttaminen tuottavaan työhön
  Resursseja vapautuu omaan liiketoimintaan, kun prosessit on automatisoitu ja toiminnassa on mukana oma palkka- ja taloushallinnon asiantuntija
 • Laadukas taloushallinto
  Lakisääteisten velvollisuuksien hoitaminen oikein ja ajallaan on laadukkaan taloushallintotyön pohja nyt ja tulevaisuudessakin.
 • Taloustiedon hyödyntäminen
  Asiantuntijat auttavat asiakasta hyödyntämään taloushallinnosta saatua tietoa liiketoiminnan johtamiseen.
 • Taloustieto johtamisen ja päätöksen teon tukena
  Sähköisyys mahdollistaa tiedolla johtamisen, mutta tekniikka ei yksin riitä.
 • Luotettavaa huolenpitoa
  Taloushallinnon asiantuntija on myös huolehtiva luottohenkilö, joka kantaa vastuunsa asiakkaan yrityksen talousasioiden hoitamisesta.
 • Vastauksia kysymyksiin
  Asiantuntijat auttavat ja neuvovat, palkkahallintoon, talouteen, investointeihin, verotukseen, yritysjärjestelyihin ja henkilöstöhallintoon liittyvissä kysymyksissä.

Mikäli tilitoimiston vaihtaminen on ajankohtaista, kannattaa tutustua Priima Yrityslaskentaan eli meihin. Tässä muutama hyödyllinen linkki:

Palvelumme

Millainen yritys olemme?

Mitä asiakkaamme sanovat meistä?

Jätä yhteydenottopyyntö

 

Takaisin blogiin