Priima Yrityslaskennan blogi
  • Etusivu
  • Blogi
  • Verotus muuttui, miten muutokset vaikuttavat sinuun?

 

Tilaa blogikoosteet sähköpostiisi

 

17.1.2017 8:02

Verotus muuttui, miten muutokset vaikuttavat sinuun?

Tammikuun alussa tapahtui lukuisa määrä muutoksia, jotka vaikuttavat meidän elämäämme. Seuraavassa tekstissä kerrotaan lyhyesti keskeisimmistä muutoksista, joihin kannattaa tutustua.

 

Perintö- ja lahjaverotusta kevennetään

Verotusta kevennetään veroasteikkoja muuttamalla. Tavoitteena on yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdosten edistäminen. Perintö- ja lahjaverotusta kevennetään veroasteikkojen kaikissa portaissa. Kevennykset painottuvat ensimmäisen veroluokan yläpäähän eli suurempien verotettavien varojen kevennykseen. Lahjaverotuksessa ylin veroprosentti laskee ensimmäisessä veroluokassa 20 prosentista 17 prosenttiin ja perintöverotuksessa 19 prosenttiin. Ensimmäiseen veroluokkaan kuuluvat esim. lapset, lapsenlapset, aviopuoliso ja avopuoliso, jos liitosta on yhteisiä lapsia.

Lisäksi perintöverotus kevenee, kun puolisovähennystä ja alaikäisyysvähennystä korotetaan. Puolisovähennystä korotetaan 60 000 eurosta 90 000 euroon. Vastaavasti alaikäisyysvähennystä korotetaan 40 000 eurosta 60 000 euroon.

Toisaalta perintöverotus kiristyy, kun kuoleman perusteella lähiomaiselle tai kuolinpesälle maksettavien vakuutuskorvausten osittainen verovapaus poistuu vuoden 2018 alusta. Muutos koskee esimerkiksi säästöhenkivakuutuksiin liittyviä kuolemanvarakorvauksia, puhtaita riskivakuutuksia sekä työntekijöiden ryhmähenkivakuutuksia. Siirtymäsäännöksen mukaan vuoden 2017 loppuun asti vakuutuskorvaus tai taloudellinen tuki voi olla perintöverotonta 35 000 euroon asti.

Lahjaverotuksessa pienin verotettava määrä nousee 4 000 eurosta 5 000 euroon.

 

Verovähennykset

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä säilyy 2 400 eurossa ja omavastuu 100 eurossa. Maksetun palkan osalta vähennys nousee 15 prosentista 20 prosenttiin sekä yritykselle maksetun työkorvauksen osalta 45 prosentista 50 prosenttiin. Enimmäisvähennyksen 2400 euroa saa, jos on maksanut yritykselle vähennykseen oikeuttavia laskuja 5 000 euroa. Kotitalousvähennys toimii hyvänä kannustimena kotitalouksille käyttää ulkopuolisia palveluja.

Asuntolainan korko on ollut vuodesta 2012 alkaen vain osittain vähennyskelpoinen. Vuonna 2017 asuntolainan koroista vähennyskelpoista on 45 prosenttia eli 10 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vähennyskelpoinen osuus laskee vuoteen 2019 mennessä 25 prosenttiin.

Uusi yrittäjävähennys koskee yksityisiä elinkeinonharjoittajia ja henkilöyhtiöitä. Toimintansa osakeyhtiöittäneet yrittäjät jäävät vähennyksen ulkopuolelle. Verovähennys on 5 prosenttia yritystoiminnan tuloksesta. Lue lisää yrittäjävähennyksestä.

 

Kiinteistöverojen nousu jatkuu

Kiinteistöveroa on tällä vuosikymmenellä korotettu lähes vuosittain. Valtio määrittää kiinteistöveron sallitun vaihteluvälin. Kunnat päättävät kiinteistöveroprosentin laissa säädetyn vaihteluvälin mukaisesti. Yleisen kiinteistöveroprosentin alarajaa korotetaan 0,86 prosentista 0,93 prosenttiin ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentin alarajaa korotetaan 0,39 prosentista 0,41 prosenttiin. Lisäksi kunnan tulee vahvistaa myös muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentti. Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentin vaihteluväli nousee.

 

Ansiotulojen ja eläkkeiden verotus sekä kilpailukykysopimus

Palkansaajien ansiotuloverotusta kevennettiin keskimäärin noin 0,6 prosenttiyksiköllä. Veronkevennyksen taustalla on hallituksen kilpailukykysopimus, jonka tavoitteena on muun muassa luoda talouskasvua. Vaikka veroprosentti kevenee, nousee palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksu sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksu.  Vastaavasti työnantajien sairausvakuutus-, työttömyysvakuutus- ja työeläkevakuutusmaksua alennettiin.

Kilpailukykysopimus pidentää vuosityöaikaa 24 tuntia ja leikkaa julkisen sektorin lomarahoja. Eläkeläisten verotusta kevennetään. Pienituloisempien palkansaajien maksurasitusta kevennetään 30 miljoonalla eurolla. Työn verotukseen toteutetaan inflaatiotarkistukset.

 

Kulutusverot

Makeisten valmistevero poistui, mikä pienensi verotuottoja 110 miljoonaa euroa. Makeisveron poistamisesta aiheutuvan veromenetyksen vuoksi bensan ja dieselin valmisteverotus nousee. Bensiinilitran hinta nousee 2,5 senttiä.

Ajoneuvovero nousi, mikä tarkoittaa 36,50 euron korotusta vuosittaiseen maksuun. Ajoneuvoveron korotus on osittainen hinta siitä, että autoveroa kevennetään. Kevennykset tehdään pienipäästöisiä autoja suosien. Kun lisäksi polttoaineverotusta kiristettiin, kasvaa kotitalouksien liikkumiskustannukset. Lisää menoja on luvassa toukokuusta alkaen uuden vene- ja moottoripyöräveron myötä.

Autonomistajien kannattaa varautua lähivuosina verotuksen muutoksiin, koska julkisuudessa on väläytelty myös isoa liikenneuudistusta, jossa nykyiset auto- ja ajoneuvoverot korvattaisiin uusilla asiakasmaksuilla.

Lähde: Veronmaksajain keskusliitto

 

Arvonlisäveron tilitykseen tuli helpotusta yrityksille, joiden liikevaihto on alle 500 000 euroa vuodessa. Lue lisää maksuperusteisesta arvonlisäveron tilityksestä.

Verotusmenettelyihin tuli muutoksia vuoden alusta. Uudistukset koskevat erityisesti toimijoita, jotka ilmoittavat ja maksavat oma-aloitteisia veroja, kuten arvonlisäveroa ja työnantajasuorituksia. Lue lisää aiheesta.

 

Kysy lisää Priima Yrityslaskennan asiantuntijoilta.

Takaisin blogiin