Priima Yrityslaskennan blogi
 • Etusivu
 • Blogi
 • Yrityksen pitää tietää: Henkilöstösuunnitelma ja yhteistoimintalaki

 

Tilaa blogikoosteet sähköpostiisi

 

20.2.2020 9:25

Yrityksen pitää tietää: Henkilöstösuunnitelma ja yhteistoimintalaki

Riippuen yrityksen koosta, yhteistoimintalain velvoitteet koskien henkilöstösuunnitelmia ovat erilaisia. Todetaan heti alkuun: Mikäli lukemisen sijaan haluaisit mieluummin kuunnella webinaaritallenteen aiheesta, skrollaa alas. Mutta takaisin aiheeseen... velvoitteet ovat erilaisia...

 • Alle 20 henkilöä työllistävä yritys
  Yhteistoimintalakia ei ole velvollisuus soveltaa alle 20 henkilöä työllistävässä yrityksessä. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat eivät siis ole välttämättömiä. Huomioitavaa kuitenkin on, että suunnitelmat tulee tehdä, mikäli haluaa saada verotuksessa koulutusvähennykset.
 • 20-29 henkilöä työllistävä yritys
  Henkilöstösuunnitelma tulee tehdä/päivittää vuosittain 20-29 henkilöä työllistävissä yrityksissä. Yhteistoimintalakia sovelletaan hieman kevennetymmin. Henkilöstön edustajien kanssa voidaan sopia, että suunnitelmat käsitellään yhteisessä tilaisuudessa. Osa sisällöstä tulee olla kirjattuna suunnitelmaan, mutta periaatteista ei ole välttämätöntä neuvotella henkilöstön edustajan kanssa. 
 • 30+ henkilöä työllistävä yritys
  Yhteistoimintalakia on sovellettava yrityksissä, jotka työllistävät 30 tai yli 30 henkilöä. Vuosittaiset henkilöstö ja koulutussuunnitelmat on laadittava yhdessä henkilöstön edustajien kanssa. Suunnitelmaan tulee sisällyttää selvitys periaatteista, joiden mukaisesti työnantaja hankkii työntekijöille työsopimuslain mukaista työllisyyttä edistävää koulutusta tai muuta valmennusta. Periaatteet tulee kirjata ikään kuin etukäteisesti, vaikkei yrityksessä olisi tiedossa työttömyysuhkaa. 

Henkilöstösuunnitelmaa ei tarvitse aloittaa alusta asti joka vuosi. Sen vuosittaisesta päivittämisestä säädetään kuitenkin laissa ja yritysten on huolehdittava sen ajantasaisuudesta. Suunnitelma tulee päivittää aina, jos työntekijä joutuu irtisanomaan työntekijöitä tuotannollisilla tai taloudellisilla perusteilla.

 

Henkilöstösuunnitelman sisältö

Perustana henkilöstösuunnittelulle on muutosten ennakointi. Yrityksen on laadittava kirjallinen selvitys siitä, millaisilla yrityksen toiminnan tai toimintaympäristön tapahtumilla on vaikutuksia henkilöstöön. Esimerkkinä tästä tuotannon tai palvelurakenteen muutokset, yrityksen toimintojen lopettaminen tai laajentaminen tai suuremmat kone- ja laitehankinnat, joilla on henkilöstövaikutuksia.

Lisäksi henkilöstösuunnitelmassa tulee käydä läpi nykyinen henkilöstön rakenne ja määrä sekä se, miten nämä kehittyvät tulevan vuoden aikana.

 • Erittele toteutuneiden määräaikaisuuksien määrä ja mihin määrät kehittyvät vuoden aikana. Käsittelylaajuuteen vaikuttaa se, kuinka yleisiä määräaikaisuudet ovat. Mitä yleisempiä, avaa sitä tarkemmin.
 • Avaa henkilöstön rakennetta ryhmitelleen, esimerkiksi osastoittain, työajan mukaisesti tai muulla järkevällä luokittelulla. 
 • Kerro erilaisten työsuhdemuotojen käsittelyä koskevat periaatteet. Mitkä ovat nollatuntisopimusten, osa-aikaisuuksien, etätyön tai lyhennetyn työajan periaatteet. Mikäli asioihin otetaan kantaa oman alasi työehtosopimuksessa (TES), voit viitata siinä kirjattuihin periaatteisiin. 

Henkilöstösuunnitelmassa on avattava myös yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhanalaisten sekä ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä ja työmarkkinakelpoisuutta. Näkökulmia voivat olla esimerkiksi työympäristö, työhyvinvointi, varhaisen välittämisen malli jne. Mikäli asiat on kerrottu kattavasti työterveyshuollon toimintasuunnitelmissa, voi tähän dokumenttiin viitata henkilöstösuunnitelmassa. 

Olennaista on sisällyttää henkilöstösuunnitelmaan myös tämän hetkisen ammatillisen osaamisen arviointi ja siinä tapahtuvien muutosten ennakointi. Kerro siis, mitkä ovat työnantajan toiminnan tarpeet suhteessa osaamiseen ja miten yrityksessä taataan, että nykyisillä työntekijöillä on työllistymismahdollisuudet yrityksen palvelukseen myös tulevaisuudessa. Ammatillisen osaamisen kehittämisen suunnitelman pohjalta tulee tehdä vuosittaiset toimenpide- eli koulutussuunnitelmat. Muista, ettei suunnitelmissa käsitellä yksittäistä työntekijää! Myös tässä kohtaa henkilökunta tulee luokitella tarkoituksenmukaisesti ja laatia suunnitelmat koskevaan näitä ryhmiä. Suunnitelmaan on kirjattava koulutustarpeet, rekrytointitarpeet, toteuttamistavat ja millä syklillä asioista seurataan,

Huomioithan! Yrityksen koosta riippuen, mikäli yhteistoimintalaki vaatii laajaa kirjaamista, tulee useammista asioista neuvotella yhdessä henkilöstön edustajien kanssa!

 

Kiinnitä huomiota:

Varsinaisen henkilöstösuunnitelman sisällön lisäksi on hyvä kiinnittää huomio myös seuraaviin asioihin:

 • Ikääntyvät työntekijät
  Kuinka mahdollistetaan, että he jaksavat työelämässä mahdollisimman pitkään? Esimerkiksi ikäohjelmat ovat hyvä työkalu tähän.
 • Työn ja perhe elämän tasapainoittaminen
 • Osatyökykyiset 
 • Joustavat työaikajärjestelyt
  Mitkä ovat tarpeen niin työnantajan ja työntekijän puolelta ja miten ne on järjestetty? Huomio läpi henkilöstösuunnitelman molemmat näkökulmat. 
 • Lisävelvoitteet yli 30 henkilön työpaikoille
  Mikä on yrityksen jatkuvuuden näkökulmasta pakollista, työllistymistä edistävää koulutusta? Vaikka tulevaisuudessa ei näkyisi uhkatekijöitä ja tiedossa olisi kasvua, on nämä silti kirjattava ennakoiden suunnitelmaan. 

 

Henkilöstösuunnitelma osana johtamista

Yrityksillä on henkilöstösuunnitelman ohella monia muitakin suunnitelmia, joita heidän tulee yhteistoimintalain nojalla tehdä. Näitä ovat esimerkiksi, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat, ikäohjelmat ja työterveysselvitykset. Älä mieti näitä pakollisena pahana tai raporttikasana. Yrityksen johtohan miettii näitä joka tapauksessa, kun tekee omaa strategiatyötään. Strategiatyössä pohjana on nimenomaan toimintaympäristön muutokset, toimialan kehitys ja oman kilpailukyvyn ylläpitäminen.

Henkilöstösuunnitelmassa strategiseen ajatteluun otetaan mukaan henkilöstön näkökulma. Suunnitelmat edistävät yrityksessä myös avoimuuden kulttuuria, osoittavat työntekijöiden kuuntelemista sekä palvelevat johtoa ja esimiestahoa kaikkia koskevassa päätöksenteossa. 

 

Lisäapua

Omaksutko asiat paremmin kuuntelemalla? 

TEK_2572-1-1

Katso webinaaritallenne

Yhteistoimintalaki velvoittaa: Henkilöstösuunnitelmat yrityksessä

Webinaaritallenne on maksuton.

Katso tallenne

 

Olisiko myös näistä blogeista apua?

 

Takaisin blogiin