Priima Yrityslaskennan blogi
  • Etusivu
  • Blogi
  • Pois kamarista Kamarilounaalle! Nappaa ainakin vinkit itsellesi

 

Tilaa blogikoosteet sähköpostiisi

 

24.4.2019 14:06

Pois kamarista Kamarilounaalle! Nappaa ainakin vinkit itsellesi

Verkostoista voimaa, osaamista ja asiakkuuksia — Näin totesi Etelä-Pohjanmaan Kauppakamarin toimitusjohtaja Pertti Kinnunen blogissamme. Vertaistuki, oman osaamisen täydentäminen sekä uudet asiakkuudet löytyvät usein lähempää kuin uskotkaan ja siksi omaa verkostoa kannattaa jatkuvasti kehittää.

Yritän henkilökohtaisesti itse osallistua aktiivisesti verkostoitumistilaisuuksiin. Lisäksi on mielenkiintoista työskennellä yrityksessä, joka pyrkii luomaan verkostoitumismahdollisuuksia myös toisille. Järjestimme mm. Etelä-Pohjanmaan Kauppakamarin kanssa keväällä 2019 kaksi Kamarilounastilaisuutta, toisen Seinäjoella ja toisen Kauhajoella. Kamarilounaiden ajatuksena on vaihtaa kuulumisia ja ajatuksia rennossa hengessä lounaan ja kulloisenkin teeman ympärillä. Seinäjoen Kamarilounaalla syvennyttiin yrityksen SWOT-analyysiin ja älykkääseen myyntityöhön. Kauhajoella puolestaan perehdyttiin yrityksen talouden tärkeimpiin tunnuslukuihin. Mikäli et päässyt mukaan, nappaa vinkit itsellesi tästä blogista. 

 

SWOT-analyysi ja älykäs myyntityö

SWOT-analyysi on varmasti kaikille tuttu. Lyhenne tulee englannin kielen sanoista strengths, weaknesses, opportunities ja threats (eli vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet, uhat). Tarkoituksena on tarkastella yritystä kaikista näistä näkökulmista. Ohjeet ja vinkit yrityksen SWOT-analyysin tekemiseen löydät täältä. 

Kamarilounaalla erityisesti keskustelua herätti se, kuinka SWOT-analyysi tehdään usein yrityksen perustamisen alkuvaiheessa. Sen seuranta ja kehittäminen unohtuu kuitenkin pian tämän jälkeen. Muista, että ajatuksena ei ole vain listata ja tiedostaa yritystoiminnan erilaisia osa-alueita ja siihen vaikuttavia tekijöitä. SWOT-analyysi on työkalu, josta tulee johtaa konkreettisia toimenpiteitä liiketoimintaan. Kun SWOT-analyysiä ylläpidetään ja kehitetään, nostetaan sieltä aina uusia aiheita ns. työn alle. Analyysin ylläpitäminen auttaa hahmottamaan omaa liiketoimintaa ja sen suuntaa.

Toinen yrityksen kehittymiseen ja etenkin kasvuun liittyvä tekijä on myyntityö. Me puhumme älykkäästä myyntityöstä. Tällä tarkoitetaan myyntiprosessia, joka vastaa muuttuneeseen ostokulttuuriin. Miten siis myydä tämän ajan ihmisille?

Helposti myynti mielletään valitettavan kapeaksi prosessiksi. Tavataan asiakas, tehdä tarjous, saada kauppa ja siinä se. Älykäs myyntityö huomioi markkinoinnin, mittaamisen, suunnittelun ja kehittämisen osaksi prosessia.

Tärkeää on myös myynnin johtaminen. Ole kiinnostunut myynnistä ja onnistumisesta, mutta myös myyjistä! Myyjät ovat ihmisiä, joita voisi verrata urheilijoihin; Heillä jokaisella on erilaiset vahvuudet, intressit ja motivaattorit, jotka ajavat onnistumiseen tai epäonnistumiseen. Johtajana sinun tehtäväsi on luoda tavoitteet, seurata myyntiä ja palvella myyjiä, jotta he voivat saavuttaa parhaan tuloksensa. Voit katsoa webinaaritallenteen siitä, kuinka kasvattaa myyntiä älykkään myyntityön avulla täältä. 

 

Yrityksen talous ja tärkeimmät tunnusluvut

Yrityksen talouden analysoinnin ja tunnuslukujen seurannan tulisi olla rutiininomaista ja jatkuvaa. Usein näiden seuranta jää kuitenkin taka-alalle ja päivittäisen liiketoiminnan hoitamisen jalkoihin. Liian monissa tapauksissa myös analysointi on pelkästään yrittäjän oman osaamisen varassa. Tällöin kirjanpidon raportit saattavat tuntua vaikeasti tulkittavilta ja niistä ei saa mitään konkreettista irti. Mihin pitikään kiinnittää huomiota, mitä tunnuslukuja seuraan ja mitä ne kertovat liiketoiminnan tilasta?

Yrityksen taloutta on hyvä lähteä tarkastelemaan terveyskolmiosta käsin. Kolmion kärjet muodostuvat seuraavista osista:

Kannattavuus - Tulojen ja menojen kautta saat tietoa siitä, mikä on yrityksesi kannattavuusaste ja onko tulos riittävä.

Maksuvalmius - Rahojen ja saamisten suhde velkoihin kertoo yrityksesi maksuvalmiudesta. Maksuvalmius takaa liiketoiminnan jatkuvuuden ilman ongelmia. 

Vakavaraisuus - Omaa ja vierasta pääomaa tarkastelemalla voidaan selvittää pääomarakenteen tilanne. Tämä puolestaan kertoo, miten yritys selviytyy taloudellisesti heikommista ajoista.

Käydään asiat vielä yhdessä tarkemmin läpi: Lataa maksuton webinaaritallenne talouden johtamisesta ja talousinformaation hyödyntämisestä.

 

Lisäapua?

Mikäli kaipaat lisäapua tämän blogin teemoja koskien, ota rohkeasti yhteyttä. Tutustu myös tekstissä linkittämiimme materiaaleihin.

Verkkosivuiltamme näet oman tapahtumakalenterimme ja voit ilmoittautua mukaan maksuttomiin webinaareihimme. Seuraavat tapahtumat järjestämme syksyllä 2019. Kiitos jokaiselle Kamarilounaalle osallistuneelle! 

 

Takaisin blogiin