Priima Yrityslaskennan blogi
  • Etusivu
  • Blogi
  • Yrityksen hallitus – muodostaminen ja päätehtävät

 

Tilaa blogikoosteet sähköpostiisi

 

12.1.2018 12:39

Yrityksen hallitus – muodostaminen ja päätehtävät


Ajan hermolla oleva hallitus tukee yrittäjää ja yritystä sen strategisissa valinnoissa ja kantaa vastuun siitä, että yrityksen toiminta kulkee valittuun suuntaan. Hallituksen rooli korostuu erityisesti silloin, kun yrityksessä tehdään merkittäviä liiketoimintaan liittyviä ratkaisuja. Myös hallituksen jäsenten valintaa tulee kiinnittää huomiota. Hyvä hallitus on työryhmä ammattilaisia, joilla on lisäarvoa liiketoiminnan kehittämiseen.

Hallituksen päätehtävät

yrityksen hallitus


Yrityksen hallitus luo strategian

Strategian luominen on hallituksen yksi keskeisimmistä tehtävistä. Hyvin menestyvällä yrityksellä tulee olla selkeä ja tavoitteellinen strategia. Lopullinen strategia on yhdistelmä omistajien tahtotilasta, yrityksen tulevaisuuden suunnitelmista ja yrityksen asemasta markkinoilla. Yrityksen menestys perustuu lähes aina oikeisiin strategiavalintoihin.

Yrityksen kannattavuus ja arvo omistajalle

Omistajanäkökulmasta arvioituna hallituksen tehtävänä on se, että hallituksen tulee toiminnallaan mahdollistaa yrityksen kyky tuottaa voittoa omistajille. Toisaalta hallituksen tehtävänä on omistajien varallisuudesta huolehtiminen, joka tarkoittaa yrityksen arvon kasvattamista, joka edellyttää kilpailukykyä ja kannattavuutta.

Hallitus huolehtii yrityksen riskienhallinnasta

Hallituksen tulee huolehtia siitä, että riskienhallinta huomioidaan yrityksen liiketoiminnassa niin strategisella kuin operatiivisella tasolla. Strategisella tasolla riskienhallinnassa tulee huomioida mm. lainsäädäntö, kysynnän lasku, asiakkaiden menetys, kiristynyt kilpailu, hinnoittelupaineet, tuotekehitysviiveet ja ongelmat yritysjärjestelyissä. Vastaavasti operatiiviset riskit voivat olla mm. kustannusten kasvu, tavoitteita ei saavuteta, tuotanto- tai henkilöstöongelmat, projektinhallinta ja ongelmat tavarantoimittajien kanssa. Riskien hallintaa kuuluvat myös taloudelliset riskit, kuten esimerkiksi isot tappiot, pääomarakenne ja korkojen heilahtelut.

Hyvässä yrityksen hallituksessa on henkilöitä eri taustoista 

Pk-sektorilla yhtiön hallitus on heikosti hyödynnetty voimavara. Tehokkaasti toimiva hallitus merkitsee yritykselle aitoa lisäarvoa ja parantaa kilpailukykyä. Yrityksen hallitus tulisikin ymmärtää yrityksissä voimavarana ja työkaluna. Kehittyvässä yrityksessä hallitus on suunnan näyttäjä ja sparraaja, alan tuntija sekä toimitusjohtajan tuki. Hallitukseen tarvitaan monipuolista osaamista, kuten esim. tekniikan, myynnin, markkinoinnin tai hallinnon osaajia. hallituksen kokoonpano on tärkeä yrityksen menestymisen kannalta.

Etsitkö hallituksen jäsentä?

Etsitkö sopivaa hallitusammattilaista hallitukseen? Hallituspartnerit välittää ulkopuolisia hallituksen jäseniä. Ehdokkaita etsitään Hallituspartnereista, HHJ-tutkinnon suorittaneista, HHJ-kurssin käyneistä sekä muista lähteistä.

Koulutusta yrityksen hallituksen jäsenille 

Hallituspartnerit ja kauppakamarit tarjoavat yhteistyössä pk-yritysten hallituksen jäsenille ja pk-yrittäjille HHJ-koulutuksen. Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -koulutusohjelman tarkoituksena on aktivoida ja kehittää hallitustyöskentelyä. Se sopii sekä hallitustyötä jo tekeville henkilöille tai sitä harkitseville ja auttaa yrittäjiä sekä yritysjohtajia hyödyntämään hallitustyöskentelyä paremmin.

Tutustu alueellasi järjestettävään HHJ-koulutukseen oman kauppakamarisi koulutussivuilta.

 

Haluatko lisätietoja hallitustyöskentelystä?

Suosittelemme, että katsot tallenteen pitämästämme "Hallitustyöskentely yrityksen toiminnan tukena" -webinaarista. 

Katso tallenne



Tilitoimistomme asiantuntijat auttavat. Voit jättää yhteydenottopyynnön asiantuntijoillemme:

Jätä yhteydenottopyyntö


Liiketoiminnan neuvontapalvelu on konkreettista ja käytännönläheistä apua liiketoiminnan kehittämiseen. Lue lisää liiketoiminnan neuvontapalveluistamme:


Yritysneuvontapalvelut

Tutustu myös liiketoimintaa kehittäviin muihin webinaareihin ja tilaisuuksiin:  

Webinaarit Yritystilaisuudet

 

Takaisin blogiin