Priima Yrityslaskennan blogi

 

Tilaa blogikoosteet sähköpostiisi

 

12.1.2018 22:31

Verotus ja veromuutokset 2018

Verotukseen tulee useita muutoksia tänä vuonna. Listasimme niistä keskeisempiä. Veromuutokset 2018 tulevat näkyviin jokaisen arjessa.

 

Ansiotulojen verotus kevenee

Palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut nousevat työmarkkinajärjestöjen aiemmin solmiman kilpailukykysopimuksen perusteella. Palkansaajan TyEl-maksu nousee 0,2 % ja työttömyysvakuutusmaksu 0,30 %. Vastaavasti työnantajien sosiaaliturvavakuutusmaksuja kevennetään.

Työn verotusta kevennetään budjettiriihessä sovitun mukaisesti 270 miljoonalla eurolla. Muutos toteutetaan korottamalla valtion tuloveroasteikkojen tulorajoja ja alentamalla marginaaliveroprosentteja. Lisäksi kasvatetaan työtulovähennystä ja perusvähennystä. Nämä kevennykset tuloverotuksessa kompensoivat korotukset työntekijän maksuissa. Verotuksen taso säilyy vuonna 2018 edellisen vuoden tasolla.

Tuloveroasteikon ylin porras eli ns. solidaarisuusvero säilyy ennallaan ja koskee 74 200 euroa ansaitsevia. Veroprosentti on 31,25. Tuloveroasteikosta päätetään vuosittain.

Väliaikaiseksi vuosille 2015-2017 säädetty lapsivähennys poistuu.

Henkilöiden Yle-vero on 0-163 euroa tuloista riippuen. Yle-veron maksimin 163 euroa maksavat ne, joiden yhteenlaskettu puhdas ansio- ja pääomatulo on vähintään 20.520 euroa. Yle-veroa maksavat myös elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavat osakeyhtiöt ja muut yhteisöt kuten osuuskunnat. Yhteisöjen Yle-vero on 140 - 3 000 euroa. Yhteisö ei maksa Yle-veroa, jos sen verotettava tulo on alle 50 000 euroa.

 

Verovähennykset

Asuntolainan koroista vuonna 2018 vähennyskelpoisia on 35 %, mikä on 10 % vähemmän kuin vuonna 2017. Vähennyskelpoinen osuus laskee vuoteen 2019 mennessä 25 prosenttiin.

Kotitalousvähennys ei muutu vuonna 2018. Vähennys lasketaan arvonlisäverollisesta hinnasta. Vähennystä saa vain työn osuudesta. Kotitalousvähennyksenä voit vähentää 50 prosenttia ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle yrittäjälle tai yritykselle maksamastasi työkorvauksesta tai 20 prosenttia maksamastasi palkasta sekä palkan sivukulut. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä vuonna 2018 on 2 400 euroa vuodessa. Määrä oli sama myös vuosina 2017 ja 2016. Vähennykseen liittyy vuotuinen 100 euron omavastuuosuus. Maksimivähennyksen eli 2 400 euron vähennyksen saat, jos vuonna 2018 yritykseltä ostamissasi palveluissa työn osuus on yhteensä 5 000 euroa [(5 000 x 50 %) - 100) = 2400 euroa]. Vähennys on henkilökohtainen.

 

Kiinteistöveron ylärajaa korotetaan, alarajan korotuksesta luovuttiin

Valtio määrittää kiinteistöveron sallitun vaihteluvälin. Kunnat päättävät näiden rajojen puitteissa oman kiinteistöveroprosenttinsa. Yleisen kiinteistöveron (rakennukset ja maapohja) alaraja on 0,93 %, yläraja nousi 2,00 %. Muut kuin vakituiset asuinrakennukset kiinteistöveroprosentin vaihteluväli on 0,93 - 2,00 %.

 

Kulutusverot kiristyvät, vain autoveroon kevennys

Ajoneuvovero jakaantuu perusveroon ja käyttövoimaveroon (dieselvero). Verovelvollinen on aina auton haltijaksi merkitty henkilö. Alin veron määrä on 106,21 euroa vuodessa (hiilidioksidipäästö on 0 grammaa kilometriä kohden). Ylin veron määrä on 654,44 euroa vuodessa. Autoveroa kevennetään pienipäästöisiä autoja suosien koko hallituskauden aikana noin 180 miljoonalla eurolla. Kevennys tulee voimaan portaittain vuosina 2016-2019. Autojen, joiden ainoa käyttövoima on sähkö, perusvero määräytyy päästötaulukon alimman veron määrän mukaan. Kevennyksen seurauksena autoveron määrä putoaa noin 210 euroa vuositasolla noin 32 000 euron hintaisella autolla, jonka päästöt ovat 124 grammaa kilometriä kohden.

Energiaverotus korottaa nestemäisten polttoaineiden verotusta. Korotukset näkyvät asumismenoissa. Öljylämmitteisen omakotitalon lämmityskulut kasvavat vuodessa noin 43 euroa ja kaukolämpöä käyttävän omakotitalon lämpölasku noin 9 euroa.

Tupakkavero korotetaan puolivuosittain kuten edellisinä vuosina. Vuoden 2018 korotukset vaikuttavat tupakka-askin hintaan noin 60 sentin verran. Vuosien 2018-2019 veronkorotukset toisivat noin 135 miljoonan euroa lisätuoton verokertymänä.

Alkoholiveron korotuksen arvioidaan tuovan lisää verotuloja noin 100 miljoonaa euroa. Verotuksen korotus koskee kaikkia juomatyyppejä painottuen lievästä muihin kuin väkeviin alkoholijuomiin. Veronkorotuksen vaikutus oluttölkin hintaan on noin 0,07 euroa ja viinipullon hintaan noin 0,41 euroa. Vahvat oluet tulevat myyntiin ruokakauppoihin 1.1.2018 lähtien.

 

Verotuksen kehittämisen pitkän aikavälin suunnitelma

Hallitus käynnistää verotuksen pitkän aikavälin kehittämisen taustaselvityksiä vastaamaan toimintaympäristön muutokseen. Esimerkiksi digitalisaatio ja kansainvälinen verokilpailu tuovat haasteita, jotka aiheuttavat paineita toimivalle verojärjestelmälle.

 

Lähde: Veronmaksajain Keskusliitto

 

Jäivätkö veromuutosasiat mietityttämään? Tilitoimistomme liiketoiminnan neuvontapalvelut auttavat sinua ratkomaan myös veromuutosasioita.

Liiketoiminnan neuvontapalvelu on konkreettista ja käytännönläheistä apua liiketoiminnan kehittämiseen. Lue lisää liiketoiminnan neuvontapalveluistamme:

Yritysneuvontapalvelut

Tutustu myös liiketoimintaa kehittäviin webinaareihin ja blogeihin:  

Webinaarit Yritystilaisuudet

Voit jättää myös yhteydenottopyynnön asiantuntijoillemme:

Jätä yhteydenottopyyntö

 

Takaisin blogiin