Priima Yrityslaskennan blogi
 • Etusivu
 • Blogi
 • Työntekijän palkkaaminen – Mitä huomioida?

 

Tilaa blogikoosteet sähköpostiisi

 

17.8.2016 11:08

Työntekijän palkkaaminen – Mitä huomioida?

Monessa yrityksessä uuden työntekijän palkkaaminen on ajankohtaista, kun liike-elämä kesän jäljiltä taas vilkastuu. Tarve on toki mahdollinen mihin vuodenaikaan tahansa ja se voi olla luonteeltaan myös määräaikaista. Uuden työntekijän palkkaaminen saattaa askarruttaa yrittäjän mieltä: Mitä kaikkea tulee ottaa huomioon?

Työpaikkailmoituksen ja hakemusten saapumisen jälkeen on haastatteluiden vuoro. Pieni vinkki haastatteluihin: Oman kokemukseni mukaan työpaikkahaastattelussa on hyvä olla mukana johdon lisäksi myös nykyisiä työntekijöitä. Näin saadaan näkemystä, sopisiko hakija tiimiin. Lisäksi haastattelukysymyksistä saadaan erilaisia.

Sopivan henkilön löydyttyä laaditaan ensimmäisenä työsopimus.

 

Mitä työsopimuksessa tulee ottaa huomioon?

1) Ensimmäisenä sovitaan...

...työsuhteen alkamispäivästä ja koeajasta. Koeaika on yleisesti neljä kuukautta. Koeaika antaa mahdollisuuden selvittää, onko työntekijä sopiva työhön. Vastaavasti myös työntekijällä on tuona aikana mahdollisuus arvioida oma sopivuutensa tehtävään. Määräaikaisessa työsopimuksessa on mainittava työsuhteen kesto sekä määräaikaisuuden peruste.

2) Työsopimukseen kirjataan:

 1. Mitä työtehosopimusta noudatetaan?
 2. Mikä on työaika?
 3. Mikä on tehtävänimike?
 4. Mikä on työntekopaikka?
 5. Maininta palkasta.
 6. Mikä on palkanmaksupäivä ja palkanmaksukausi?
 7. Maininta irtisanomisajasta.
  - Tässä kohtaa mahdollinen työsuhteen päättymistilanne kannattaa ottaa huomioon jo työsopimusta laadittaessa, mm. milloin lopputili maksetaan. Lopputili voidaan maksaa irtisanoutumista seuraavana palkanmaksupäivänä tai sovitusti esim. 3-4 päivän kuluessa viimeisestä työpäivästä riippuen työehtosopimuksesta.
 8. Mahdolliset luontaisedut.
  - Mikäli yrityksessä on käytössä muita henkilökuntaetuja, kannattaa nämä mainita. Jos tiedossa on sovitut palkankorotukset, nämä on hyvä esittää sopimuksessa päivämäärineen.
 9. Lomatiedot
  - Määräytyykö loma työehtosopimuksen/vuosilomalain mukaan? Onko työntekijälle mahdollisesti sovittu lomia?
 10. Muita työsopimuksessa mainittavia asioita voivat olla esimerkiksi kilpailukieltosopimus, liike- ja ammattisalaisuudet, erilaisten lisien maksut jne.


Paljonko työntekijä maksaa työnantajalle?

Palkan lisäksi kulut koostuvat sosiaaliturva-, työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuista. Lakisääteiset tapaturma- ja ryhmähenkivakuutukset on myös maksettava. Sivukulut ovat keskimäärin n. 30% bruttopalkasta. Tämä on syytä huomioida, kun pohditaan, onko työntekijän palkkaaminen kannattavaa.

Vuositasolla tulee ottaa huomioon myös maksettavat lomapalkat ja -rahat. Jos perhevapaiden ja sairauslomien kulut tulevat kysymykseen, näihin on mahdollista saada korvausta Kelalta. Lisätietoja löydät osoitteesta www.kela.fi.

Joillakin toimialoilla taas ovat pekkasvapaat käytössä. Toimialasta riippuen maksettavaa saattaa kertyä lisäksi koulutukseen, työturvallisuuteen ja työvaatteisiin liittyvistä kuluista. Vuosilomien ja pitkien sairauslomien aikaan on varauduttava sijaisen palkkaukseen.


Palkkaus vai ulkoistus?

Työntekijän palkkaamisen sijaan on mahdollista myös käyttää ulkopuolista palvelua työn tekemiseen. Näin aikaa ei tarvitse käyttää toisinaan pitkiinkin haku- ja haastatteluprosesseihin. Säästöä tulee koulutuksista, ohjelmainvestoinneista ja mahdollisista sijaistuksista. Lakien ja asetusten muutoksista, työehtosopimuksen tulkinnasta ja viranomaisraportoinnista ei tarvitse tällöin itse huolehtia.


Vinkkejä

Asiantuntijuus ja kumppanuus ovat ominaisia Priima Yrityslaskennan tarjoamille palkka- ja HR-palveluille. Tutustu osaavan, tulevaisuuden tilitoimiston muihin palveluihin osoitteesta www.priimalaskenta.fi.

Palkanlaskennan siirtyessä ulkoiselle palkkahallinnon asiantuntijalle voi palkka- ja henkilöstöhallinnon prosessia tukea myös Sympa HR-henkilötietojärjestelmällä. Tämä työkalu kattaa koko työsuhteen elinkaarelle. Onnistuneen rekrytoinnin jälkeen järjestelmällä voidaan hoitaa myös työsopimusten tekeminen. Nykyaikaiseen HR:n hoitamiseen voit tutustua Rauhala Yhtiöiden webinaareissa.

Katso myös maksuton webinaaritallenne "Mitä työntekijän palkkaaminen maksaa yrittäjälle?", josta saat lisätietoa aiheesta! Webinaarissa käsittelemme mm. mistä työnantajan maksut koostuvat ja kuinka paljon yrityksen liikevaihdon tulee kasvaa, jotta työntekijän palkkaaminen kannattaa. 

Katso tallenne

 

Takaisin blogiin