Priima Yrityslaskennan blogi
  • Etusivu
  • Blogi
  • Toiminimi vai Oy? Yrityksen perustaminen ja yhtiömuodon vaihto

 

Tilaa blogikoosteet sähköpostiisi

 

18.3.2019 21:34

Toiminimi vai Oy? Yrityksen perustaminen ja yhtiömuodon vaihto

Osakeyhtiön perustamisen kynnys on jatkossa huomattavasti nykyistä matalampi, kun vaatimus 2 500 euron osakepääomasta poistuu yksityisiltä osakeyhtiöiltä. Muutos astuu voimaan 1.7.2019 alkaen. Uudet yrittäjät ja jo toiminimen perustaneet yrittäjät ovat suurten kysymysten edessä: valitsenko toiminimen vai osakeyhtiön? Myös vanhat osakeyhtiöt voivat halutessaan luopua osakepääomastaan, noudattaen osakeyhtiölain muotosäännöksiä.

 

Mitä osakepääoman poisto tarkoittaa?

Eduskunta on hyväksynyt tammikuussa 2019 hallituksen esityksen poistaa yksityisen osakeyhtiön osakepääomavaatimuksen. Kun ennen osakeyhtiön perustaminen vaati vähintään 2 500 euron osakepääoman, ei 1.7.2019 alkaen vaadita alkupääomaa lainkaan. Kynnys osakeyhtiön perustamiseen laskee.

Tarkoituksena on tukea liiketoiminnan aloittamista osakeyhtiömuodossa toiminimen sijasta. Osakeyhtiömuotoinen liiketoiminta sisältää etuja, joista myös pienemmän liiketoiminnan harjoittajan olisi syytä päästä osalliseksi. Lainmuutoksen tavoitteena on myös vähentää ammatinharjoittajien henkilökohtaista vastuuta

Vähimmäisosakepääoman puuttumisesta seuraa myös, että jo perustettu osakeyhtiö voi alentaa osakepääomaansa nollaan saakka siten kuin muutoin osakepääoman alentamisesta osakeyhtiölaissa säädetään. Edelleen seurauksena on, että osakeyhtiötä perustettaessa PRH:lle annettavien perustietojen määrä vähenee, koska mitään selvitystä osakepääoman maksamisesta ei tarvitse antaa.

 

Vastuut ja verotus – keskeisimmät erot toiminimen ja osakeyhtiön välillä

Yritysmuoto kannattaa valita tulevaisuutta silmällä pitäen. Valintaa tehdessäsi sinun tulee tiedostaa näiden kahden yhtiömuodon ero puhuttaessa vastuista ja verotuksesta.  Osakeyhtiössä vastuut rajoittuvat yhtiöön, eikä vastuu ylety yrittäjän henkilökohtaisiin varoihin (ellei niitä ole käytetty lainan takuina) kuten toiminimiyrittäjällä. Toiminimiyrittäjä on henkilökohtaisesti vastuussa kaikista liiketoimintaansa liittyvistä veloista ja sopimuksista. Osakeyhtiö on vastuunkannon suhteen yleensä turvallisempi kuin toiminimi.

Toiminimen tulot verotetaan suoraan yrittäjän tulona (maksat ansiotuloveroa) siitä huolimatta nostatko sen itsellesi yksityisottoina vai jätätkö tilille. Osakeyhtiö maksaa tuloksesta veroa (yhteisövero 20 %), mutta yrittäjälle maksettava palkka (maksat ansiotuloveroa oman veroprosenttisi mukaan) vähentää tätä tuloa.                                                                                                                                                                        Yrityksen voitosta voidaan jakaa omistajille osinkoa, verotus on usein palkkatuloa kevyempää. Usein miten osakeyhtiö jättää sinulle enemmän pelivaraa jättäessäsi rahaa yritykseen, et maksa veroa siitä samalla tapaa kuin olisit toiminimiyrittäjä.

Lainmuutoksen myötä osakeyhtiön edut tulevat helpommin myös pienyrittäjien saataville.

Vastuiden keskeiset erot:

oy vai toiminimi 

Osakeyhtiöllä pitää olla hallitus

Osakeyhtiöllä on oltava hallitus, johon kuuluu yhdestä viiteen varsinaista jäsentä, ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Jos jäseniä on vähemmän kuin kolme, on hallituksessa lisäksi oltava ainakin yksi varajäsen. Jos olet yksinyrittäjä, tarvitset vähintään jonkun toisen hallituksen jäseneksi.

Muun talouden informaation seurannan ohessa osakeyhtiön hallitus vastaa myös oman pääoman tilanteen ja riittävyyden seurannasta. Nykyisen lain mukaan osakeyhtiön hallituksen on havaittuaan, että yhtiön oma pääoma on negatiivinen, viipymättä tehtävä rekisteri-ilmoitus osakepääoman menettämisestä PRH:lle. Lain vaatima rekisteri-ilmoituksen tekeminen on osa osakeyhtiölain perusperiaatetta, velkojainsuojaa. Tätä kyseistä osakeyhtiölain säännöstä ei  muuteta 1.7.2019 voimaan tulevien muutosten yhteydessä.

 

Kenelle osakeyhtiö sopii?

Osakeyhtiö soveltuu kaikenlaiseen liiketoimintaan. Se on suositeltavaa esimerkiksi yrityksille, jotka haluavat kehittyä ja laajentua tulevaisuudessa. Toisaalta osakeyhtiötä voi suositella yrittäjälle, joiden liikevaihto on toiminimiyritykselle verotuksen kannalta liian suurta. Jos yrittäjiä on enemmän kuin yksi, osakeyhtiö on hyvä valinta yritysmuodoksi. Liikeideat, jotka sisältävät paljon riskiä tai vaativat paljon pääomaa, kannattaa toteuttaa osakeyhtiömuodossa.

Oletko pohtinut toiminimen muuttamista osakeyhtiöksi? Onko yhtiömuotosi sinulle sopiva vai mietitkö vielä, mikä voisi olla sei oikea? Neuvoa kannattaa aina kysyä ja voit kysyä sitä meiltä!

 

 

Lataa maksuton webinaaritallenne:
Hallitustyöskentely yrityksen toiminnan tukena

Priiman kuva blogiin

Käydään yhdessä läpi:

  • Näin rakennat hyvän hallituksen
  • Hallituksen tehtävät
  • Hallituspartnerit
  • Hallituksen rooli strategian rakentamisessa
Katso tallenne

 

 

Olisiko aiemmista blogiteksteistämme apua? 

 

Takaisin blogiin