Priima Yrityslaskennan blogi
  • Etusivu
  • Blogi
  • Taloushallinnon ulkoistaminen, lisää tehoa yrityksen toimintaan

 

Tilaa blogikoosteet sähköpostiisi

 

5.1.2016 14:05

Taloushallinnon ulkoistaminen, lisää tehoa yrityksen toimintaan

Yritysten taloushallinto on murroksessa. Moni yritys puntaroi, kannattaako yrityksen oman taloushallinnon kehittämiseen investoida vaiko ostaa palveluita ulkopuolelta. Muutoksen taustalla vaikuttavat mm. yhteiskunnalliset muutokset kuten digitalisaatio, osaamisvaatimukset, väestön ikääntyminen sekä haastava taloustilanne.


Keskisuuret yritykset varovaisia taloushallinnon ulkoistajia 

Keskisuurten yritysten matala ulkoistamisaste käy ilmi Suomen Taloushallintoliiton ja BDO:n Taloushallinnon ulkoistaminen keskisuurissa yrityksissä 2015-tutkimusraportista.

Tuoreen tutkimuksen mukaan keskisuuret yritykset ulkoistavat taloushallinnon prosessejaan varovasti. Keskisuurista yrityksistä vain noin puolet on ulkoistanut taloushallinnon prosessejaan ja ulkoistaneiden yritysten kohdalla ulkoistamisprosessi on vasta alussa. Noin puolet ulkoistaneista yrityksistä on ulkoistanut yhden tai kaksi taloushallinnon perusprosessia. Palkkahallinto ja kirjanpito ovat selkeästi suositummat ulkoistuksen kohteet. Myös ostolaskujen käsittely on yleinen ulkoistuksen kohde.

Taloushallintoliiton arvion mukaan 90 % pienistä yrityksistä käyttää tilitoimistojen palveluja. Ulkoistamishalukkuutta lisää pienissä yrityksissä mm. se, että taloushallinnon resurssitarve ei mahdollista kokopäiväisten taloushallinnonhenkilöstön palkkaamista.

Kuitenkin joustava osittainenkintaloushallinnon ulkoistaminen olisi kannattavaa myös monille keskisuurille yrityksille. Tutkimuksessa tuodaan esille näkökanta, jonka mukaan on mahdollista, että yrityksissä ei tunnisteta kaikkia mahdollisia ulkoistamisesta saatavia hyötyjä. Tähän on osasyynä se, että palveluntarjoajat eivät ole riittävän selkeästi tuoneet esille ulkoistamisen hyötyjä ja aitoa lisäarvoa omassa markkinoinnissaan. Toisaalta lähes puolet yrityksistä on ulkoistanut taloushallintoaan, joten myös ulkoistamisen edut tulivat tutkimuksessa esille.

 

Taloushallinnon ulkoistaminen ja sen hyödyt

Miksi ulkoitaa? Taloushallinnon ulkoistamisen voi tehdä prosesseittain tai kokonaan. Tutkimuksessa kannustetaan ajattelemaan ulkoistamista pitkän tähtäimen prosessina ja käyttämään palvelun tarjoajan osaamista tehokkaasti sekä selkiyttämään roolit ja vastuut.

Suurimpia hyötyjä yritykselle on se, että ulkoisen palvelukumppanin myötä yrityksen sisäinen tukitoiminto muuttuu ydinliiketoiminnaksi. Rutiinien hoitamisesta vapautuva aika voidaan käyttää johdon päätöksenteon tukemiseen, suunnitteluun sekä yrityksen toiminnan tuloksellisuuden seuraamiseen.

Ulkoistetuille prosesseille asetetaan tavoitteita sekä laadullisia että kustannuksiin liittyviä. Seurauksena on parempaa palvelua, osaamisen ajantasaisuutta ja kustannustehokuutta.

 

Pohdinnassa taloushallinnon ulkoistaminen?

Tutkimuksen mukaan jo ulkoistaneista yrityksistä lähes kaikki olivat tyytyväisiä taloushallinnon palveluita tuottaviin kumppaneihinsa, sillä vain 16 % harkitsee vaihtoa. Luotettavuutta arvostetaan palveluntarjoajan parhaana puolena. Myös toimialatuntemus ja pitkäaikainen kumppanuus olivat vastaajille tärkeitä.

Prosessina taloushallinnon ulkoistaminen on meille tuttu. Ulkoistuksen lähtökohta on nykyisessä taloushallinnossa. Onnistumista auttaa kun määritellään selkeä työnjako ja vastuut ennen ulkoistusprojektin käynnistämistä. Näin pääsemme sujuvasti etenemään haltuunotossa.

Luodaan yhdessä tehokas ja toimiva prosessi, joka täydentyy kirjallisella sopimuksella sekä palvelukuvaksella. Aktiivinen ja avoin yhteistyö antaa mahdollisuuden prosessin jatkuvaan kehittämiseen.

Priima Yrityslaskenta on asiantunteva kumppani.
Ota yhteyttä. Kaikkea ei tarvitse tehdä yksin tai oman yrityksen voimin.

Takaisin blogiin