Priima Yrityslaskennan blogi

 

Tilaa blogikoosteet sähköpostiisi

 

12.2.2024 12:56

Vuosi 2024 tuo muutoksia sosiaaliturvaan

Vuoden 2024 aikana sosiaaliturvaan kohdistuu useita muutoksia. Muutokset vaikuttavat eri tavoin työntekijöihin, työttömiin ja työttömyysuhan alla oleviin. Työnantajien on tärkeää olla tietoisia, sekä tiedottaa työntekijöitään näistä muutoksista, jotta he voivat ymmärtää muutosten vaikutukset omaan tilanteeseensa ja turvaansa.

 

Hyväksytyt muutokset

Seuraavat muutokset ovat eduskunnan hyväksymiä lakimuutoksia, jotka ovat astuneet tai tulevat astumaan voimaan alkuvuoden aikana.

Alkaen 1.1.2024

Tammikuun alusta alkaen omavastuupäivät kasvoivat 5 päivästä 7 päivään. Tämä tarkoittaa sitä, että työttömyyspäivärahaa maksetaan vasta 7 työpäivän jälkeen työttömäksi ilmoittautumisesta, mikä vastaa noin puoltatoista kalenteriviikkoa.

Lomakorvauksen maksaminen siirtää jatkossa ansiopäivärahaoikeuden alkamista. Jatkossa yhden kuukauden palkkaa vastaava lomakorvaus tulee siirtämään ansiopäivärahaoikeuden alkua noin kuukaudella. Aiemmin lomakorvaus ei ole vaikuttanut ansiopäivärahaoikeuteen. Aiemmin mainittu omavastuuaika alkaa vasta sitten, kun mahdollinen lomakorvaus on jaksotettu.

Kansaneläkeindeksi on jäädytetty 1.1.2024 alkaen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kuluttajahintojen nousu ei jatkossa vaikuta työttömyysturvan määrään.

Alkaen 1.4.2024

Huhtikuun alusta alkaen työttömyysturvan lapsikorotukset ja 300 euron suojaosuus tulevat poistumaan. Nämä muutokset ovat jo eduskunnan hyväksymiä.

Nykyisin työttömyysturvan lapsikorotukset ovat lapsiluvusta riippuen olleet kuukausitasolla 150–285 euron suuruisia. Huhtikuun alusta lähtien lapsikorotuksia ei enää työttömyyspäiviltä makseta.

Toistaiseksi työttömänä on voinut ansaita 300 euroa kuukaudessa ilman vaikutusta työttömyysturvaan. Yli 300 euron suuruiset työtulot ovat laskeneet työttömyysturvan määrää 50 sentillä tienattua euroa kohden. Huhtikuun alusta alkaen jokainen tienattu euro tulee laskemaan työttömyysturvaa 50 sentillä.

 

Suunnitteilla olevat muutokset

Seuraavat muutokset ovat toistaiseksi hallituksen esityksiä, joita eduskunta ei ole vielä hyväksynyt. Esitysten kehittymistä on syytä tarkkailla, jotta niistä ollaan tietoisia, mikäli muutokset astuvat voimaan sellaisenaan tai niihin tulee muutoksia.

Alkaen 1.8.2024

Elokuun alusta alkaen vuorotteluvapaajärjestelmä on tarkoitus ajaa alas. Kyseisestä ajankohdasta lähtien vuorotteluvapaan aloittaminen ei enää olisi mahdollista, mutta ennen sitä aloitetut vuorotteluvapaat pidetään nykyisen mallin mukaisesti. Toistaiseksi vuorotteluvapaan ajalta on maksettu vuorottelukorvausta. Hallituksen esitysluonnoksen mukaan korvausta ei elokuun alusta lähtien enää maksettaisi, kun vuorotteluvapaajärjestelmästä luovuttaisiin.

Alkaen 1.9.2024

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan syyskuun alusta alkaen työttömyysturva laskisi työttömyyden keston myötä. Lisäksi työskentely palkkatuella ei enää kerryttäisi oikeutta ansiopäivärahaan. Ehdotuksen mukaan myös ikäsidonnaisista poikkeuksista tultaisiin luopumaan. Mikäli ehdotus astuu voimaan, työssäoloehto kasvaisi 6 kuukaudesta 12 kuukauteen ja työssäoloedellytys muuttuisi tuloperusteiseksi.

Toistaiseksi työttömyysturva on pysynyt suuruudeltaan samankokoisena koko ansiosidonnaisen enimmäiskeston ajan. Esityksen mukaan ansiopäivärahan tasoa tultaisiin porrastamaan. Porrastus tapahtuisi siten, että ensimmäisen 8 työttömyysviikon, eli noin kahden kuukauden jälkeen ansiopäivärahan määrä laskee 80 %:n tasolle ja 34 työttömyysviikon, eli noin kahdeksan kuukauden jälkeen 75 %:n tasolle sen nykyisestä määrästä.

Palkkatuella työskentely on kerryttänyt työssäoloehtoa 75 %:sesti, eli kolme neljästä työviikosta on huomioitu. Jatkossa palkkatuella työskentely ei enää tulisi kerryttämään työssäoloehtoa.

Iän perusteella on ollut erilaisia poikkeuksia, jotka ovat vaikuttaneet päivärahan määrään ja kestoon. Esityksen mukaan ikäsidonnaisista poikkeuksista tultaisiin luopumaan. Yksityiskohtia näistä muutoksista ei ole vielä saatavilla.

Ansiopäivärahaa voi tällä hetkellä saada, kun on työskennellyt työttömyyskassan jäsenenä vähintään puolen vuoden ajan. Jatkossa ansiosidonnaisen saamiseksi vaadittaisiin vähintään vuoden työskentelyä kassan jäsenenä.

 


Tule kuulemaan lisää HR-asioita webinaariimme ke 20.3.2024
klo 10.00-10.30. Aiheena mm. ajankohtaisia HR-asioita ja niiden vaikutuksia työsuhteeseen ja palkanlaskentaan sekä vuonna 2024 odotettavissa olevia henkilöstöhallintoon liittyviä lakimuutoksia.

Ilmoittaudu webinaariin

 

Takaisin blogiin