Priima Yrityslaskennan blogi

 

Tilaa blogikoosteet sähköpostiisi

 

7.6.2018 16:33

Mitä kuntoutustuki sisältää?

Mikäli palkansaajan pitkittynyt sairaus jatkuu ja pohditaan, kykeneekö palkansaaja palaamaan osittaiseen työhön, on hyvä tutkia, miten ja millä keinoin palkansaajan paluu työhön onnistuisi.

Kuntoutus ja ammatillinen kuntoutus ovat tukikeinoja, josta voi olla hyötyä. Kuntoutuksen selvitys voi lähteä käyntiin mm. työterveyshuollosta tai työntekijältä itseltään. Ammatillinen kuntoutus on ensisijainen vaihtoehto ennen työkyvyttömyyseläkettä.

 

Kuntoustustuki vai osa-aikainen kuntoutustuki - koska näitä voi hakea?

Kuntoutustuki on määräaikainen työkyvyttömyyseläke. Kuntoutustuki voidaan myöntää, jos työkyky on alentunut vähintään vuoden ajaksi sairauden tai vamman vuoksi, mutta se voi palautua hoidon tai kuntoutuksen avulla.

Osa-aikainen kuntoutustuki on toinen keino. Tällöin työntekijä tekee osa-aikaista, yleensä 40-60 %, työtä. Työnantaja maksaa palkan tehdyn työn osalta ja loppuosan maksaa työeläkelaitos kertyneen eläkeansion sekä tulevan ajan eläkeosan perusteella.

Aloite kyseiseen osakuntoutustukeen lähtee joko työntekijältä itseltään, työterveyshuollosta tai työnantajalta. Jotta asia saadaan vireille, tulee järjestää ns. kolmikantaneuvottelu, joissa kaikki kolme em. tahoa sopivat mm. työajasta ja mahdollisista työtehtävistä.

Jos siis kykenet osa-aikatyöhön tai kevyempiin tehtäviin, voit hakea osatyökyvyttömyyseläkettä eli osa-aikaista kuntoutustukea työeläkelaitokselta. Tuki myönnetään joko määräaikaisena tai toistaiseksi voimassa olevana. Osatyökyvyttömyyseläke ei kuulu Kelan maksamiin eläkkeisiin.

Jos työkykysi ei kuntoutuksen tai osa-aikaisen työn aikana palaudu, voit hakea jatkoa esim. osa-aikaiseen kuntoutustukeen tai sinulla voi olla oikeus toistaiseksi voimassa olevaan kuntoutustukeen eli työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Kuten edellä olevasta huomataan, keinoja työelämän pidentämiseen löytyy, ja toki niitä on muitakin kuin edellä mainitut, sillä mitä pitempään työelämässä pysytään, sitä enemmän kertyy eläkettä ja toisaalta työmarkkinoilla ammattitaitoisen työvoiman pysyvyys on kaikkien etu.

 

Lyhyesti

Kuntoutustuki = Määräaikainen työkyvyttömyyseläke

Osa-aikainen kuntoutustuki = Määräaikainen tai toitaiseksi voimassa oleva osatyökyyttömyyseläke.

 

Lisätietoja: http://www.kela.fi/tyokyvyttomyyselake-ja-kuntoutustuki-nain-haet

 

Takaisin blogiin