Priima Yrityslaskennan blogi
  • Etusivu
  • Blogi
  • Millaista hyötyä taloushallinnon ulkoistaminen voi tarjota yrityksellenne?

 

Tilaa blogikoosteet sähköpostiisi

 

24.11.2016 13:00

Millaista hyötyä taloushallinnon ulkoistaminen voi tarjota yrityksellenne?

Tämän päivän yritysmaailma on hyvin kiireistä ja aikaa tuntuu olevan kovin rajallisesti. Yrityksissä mietitään, kuinka kustannuksia saataisiin laskettua ja toimintaa tehostettua, etenkin silloin kuin eteen tulee haasteita tai tehostamistarvetta.

Yhtenä vaihtoehtona ratkaista asia on toimintojen tai palveluiden ulkoistaminen eli erityisosaamisen ostaminen oman yrityksesi käyttöön. Ulkoistamalla ei ainoastaan minimoida kustannuksia ja saavuteta rahan säästöä. Se on myös mitä suurimmissa määrin kasvavaa tehokuutta, asioiden nopeampaa hoitoa ja joustoa henkilöstöresursseissa.

Voiko joku ulkopuolinen hoitaa yrityksen taloushallintoa, palkanlaskentaa, ostolaskutusta, talouspäällikön tai controllerin tehtäviä yhtä hyvin ja tunnollisesti kun yritys itse?

Taloushallinnon ulkoistaminen; olipa kyseessä osa- tai kokoulkoistus, on kustannustehokasta. Vapauttaa aikaa ja energiaa keskittyä liiketoiminnan muihin tärkeisiin osa-alueisiin – ydinbisnekseen, siihen joka tuo kassavirtaa.

Ulkoistamisessa toteutuu yrityksen halu keskittyä omaan ydinliiketoimintaan. Kun omaa henkilökuntaa ei tarvita, säästetään henkilöstöresursseissa ja kustannuksissa ja annetaan vastuu ”varamiesjärjestelystä” palveluntuottajalle. Ulkoistamispalveluiden tuottajan ammatillinen osaaminen ja hyvät järjestelmät ovat myös vaikuttavia asioita päätökseen.

 

Onnistuneen ulkoistuksen paras lähtökohta on tiivis ja saumaton yhteistyö.

Hyvin suunniteltu käytännön projekti ja realistiset aikataulut. Etenkin aloitusvaiheessa on tärkeää jakaa palautetta avoimesti ja rehellisesti, jossa kaikki osapuolet tietävät mitä tavoitellaan. Yhteistyökumppani on vastuussa kaiken tämän onnistumisesta, mutta ulkoistaminen vaatii myös asiakasyritykseltä sitoutumista, tiedon ja osaamisen siirtoa.

Maailma kehittyy, erikoistuminen lisääntyy ja muutos on nopeaa. Kannattaako yrityksen tehdä muuta kuin ydinbisnestään?

Taloushallinto on yrityksen tukijalka ja tärkeä työväline yrityksen kannattavuuden ylläpitämiseksi sekä kasvun mahdollistamiseksi.

Taloushallinnon sähköistyminen on esimerkki yhdestä aikamme megatrendistä, digitalisaatiosta. Ensimmäiset sähköiset taloushallinnon ohjelmistot tulivat markkinoille 2000-luvun vaihteessa.

Alun perin sähköisen taloushallinnon ajateltiin tarkoittavan yksinkertaisesti paperitonta laskujen käsittelyä, mutta nykyaikainen sähköinen taloushallinto on paljon muutakin kuin verkkolasku.

Yksinkertaisimmillaan sähköisellä taloushallinnolla tarkoitetaan toimintoa, jossa yhtiöiden taloushallintoprosesseja hoidetaan tietoteknisten sovellusten avulla sähköisesti järjestelmässä. Sähköinen taloushallinto rinnastetaan käsitteenä usein myös digitaaliseen taloushallintoon. Tässä tapauksessa digitaalisuudella tarkoitetaan taloushallinnon tietojen käsittelyä, siirtämistä, varastoimista sekä esittämistä digitaalisessa muodossa alusta loppuun, käsittelyvaihe automatisoituna.

Parhaimmillaan tilitoimiston ja asiakkaan välinen yhteistyö onkin tiivis kumppanuussuhde, jossa tiedetään ja tunnetaan yrityksen toiminta ja elinkaari muutenkin kuin pakollisten tulos- ja taselaskelmien muodossa. Tilitoimiston ja asiakkaan yhteistyön perustana on osapuolten välinen luottamus, joka on tiivistä yritysten välistä yhteistyötä ja kumppanuutta.

Haluatko kuulla nykyaikaisesta, yhteiskäyttöisestä, sähköisestä taloushallinnonjärjestelmästämme? Pilvipalvelu mahdollistaa ohjelman käyttämisen mistä ja milloin vain, kunhan käytössäsi on internet – yhteys. Reaaliaikaisella raportoinnilla saat ajantasaisen näkymän yrityksesi talouteen.

Laita minulle viestiä minna.mard@priimalaskenta.fi tai soita 040-8420486

 

 

Takaisin blogiin