Priima Yrityslaskennan blogi
  • Etusivu
  • Blogi
  • Kuinka seurata yrityksen taloudellisia tavoitteita?

 

Tilaa blogikoosteet sähköpostiisi

 

23.11.2020 15:33

Kuinka seurata yrityksen taloudellisia tavoitteita?

Yritysten tavoite on tehdä kannattavaa liiketoimintaa. Joskus yritykset hakevat suurta kasvua ja tavoitteet asetetaan korkealle. Joskus taas pyritään siihen, että "nenä pysyy juuri pinnalla". Muista, että kannattavan liiketoiminnan minimitasonkin päämäärä on lukuina jotain. Siksi taloudellisia tavoitteita tulisi seurata ihan jokaisen! Tavoitteen asettaminen ja tavoitteellinen yritystoiminta vievät yritystä eteenpäin. Myös johtaminen on helpompaa, kun tavoite on mielessä kristallin kirkkaana.

Tavoitteen saavuttaminen vaatii konkreettisten tavoitelukujen asettamista. Tunnusluvut ovat keino seurata tavoitteeseen pääsyä; ne ovat ohjenuora tavoitteen saavuttamiseksi ja valvova silmä, jos jokin tekijä on ajautumassa väärälle kurssille.

Yrityksen pidemmän tähtäimen taloustavoite voidaan pilkkoa osatavoitteisiin ja osatavoitteita voidaan seurata eri aikavälillä tunnuslukujen avulla. Näin yrityksen tavoite konkretisoituu. Pyrkimällä toiminnassaan tunnuslukutasolla määriteltyihin tavoitetasoihin, myös yritys pääsee isossa kuvassa tavoitteeseensa.

Ilman päämäärää yritys ajelehtii vain jonnekin. Vailla tavoitetta yritys ei pyri mihinkään. Vailla tavoitetta yrityksessä tyydytään tilanteeseen, jossa kannattavuutta ei välttämättä edes tiedetä. Tavoite tuo kartan eteemme, välirastit vievät meidät tavoitteeseemme.

 

Tunnusluvut yrityksen talouden tavoitteiden seurannassa

Tunnusluvut kertovat yrittäjälle painetaanko kaasua nykyisin toimin vai onko tarkasteltava jotain osa-aluetta tarkemmalla seulalla.

Mistä tunnusluvut sitten löytyvät, miten niitä tarkastellaan ja miten taloutta seurataan? Yrittäjän arjessa itse työ vie menneessään. Pidemmän ajan tavoitteita ja sen saavuttamiseksi asetettuja välitavoitteita ei työn tuiskinnassa välttämättä ehdi tarkastella, saati perehtyä mistä tarvittava tieto löytyisi.

Tunnuslukuja johdetaan tuloslaskelman ja taseen luvuista. Tunnuslukuja jaotellaan kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksivalmiuden lukuihin, jotka kaikki ovat tärkeitä taloudellisesti terveen yrityksen toiminnassa.

Tunnuslukujen välillä voidaan tehdä yrityskohtaisia valintoja. Mitä erityisesti halutaan seurata? Valintaan vaikuttavat yrityksen tavoitteet ja nykytilanne. Seurattava kohde voi olla esimerkiksi yrityksen kassavirta.

Jos tämän lukukappaleen termit menivät ohi, kysy kirjanpitäjältäsi asiasta. Voit kysyä myös meiltä. Ymmärrämme, että taloustermien suo on melkoinen ja asioissa menee helposti sekaisin. Mutta jatketaanpa vielä budjetista:

 

Budjetti apuna taloudellisten tavoitteiden seurannassa – Entä miten toimin, jos budjettia ei ole?

Budjetti tekee tavoitteen näkyväksi. Jos yrityksellä on käytössä budjetti, tunnuslukuja verrataan suhteessa näihin ennalta tarkkaan määriteltyihin tavoitetasoihin.

Mikäli yritys ei ole tehnyt budjettia, kannattaa ottaa tunnusluvuiksi tuloslaskelman tiettyjä rivejä (tunnuslukuja) ja verrata kehitystä edelliseen kauteen.

  • Prosentuaalinen kehitys kertoo suhteellisen muutoksen vertailtavaan ajanjaksoon.
  • Liikevaihdon, myyntikatteen, käyttökatteen ja liikevoiton kehitys suhteessa edellisvuoteen kertovat, mihin suuntaan yritys on menossa.
  • Myös tietyn kulurivin suhteellinen kehitys myyntiin ovat lukuja, joka voivat kertoa toimenpiteitä vaativasta asiasta; esimerkiksi henkilöstökulujen prosentuaalinen määrä suhteessa myynnin kasvuun tai laskuun.

 

Talouden seurannan ja tunnuslukujen tarkoitus

Tunnuslukujen tarkastelu on merkityksellistä pitkin toimintavuotta eikä ainoastaan tilinpäätöshetkellä. Tunnuslukujen tarkoitus on kertoa nykytilanteesta ja kehitettävistä kohteista, joihin ehkä pitää nopeasti puuttua.

Tunnusluvut kummastakin, tuloslaskelmasta ja taseesta, kertovat realistisemmin yrityksen todellisen tilanteen kuin pelkän tuloslaskelman luvut. Tunnuslukujen opetteluun kannattaa ottaa aikaa, sillä lukujen tulkinta on välttämätön osa yrittäjän ja johdon ammattitaitoa. Lukujen seuranta tuo varmuutta toimintaan. Yrittäjällä ja johdolla on vastuu yrityksen talouden kestävyydestä. Vastuullinen taloudenpito on vakuutus niin henkilöstölle, asiakkaille kuin yhteistyökumppaneille.

 

Mitä tekisin blogin luettuani?

1) Katso maksuttomat webinaaritallenteet

2) Kysy taloushallinnon asiantuntijoiltamme matalalla kynnyksellä. Kuinka voisimme auttaa? 

Jätä yhteydenottopyyntö

 

Takaisin blogiin