Priima Yrityslaskennan blogi
 • Etusivu
 • Blogi
 • Koulutussuunnitelma – tavoitteellista osaamisen kehittämistä

 

Tilaa blogikoosteet sähköpostiisi

 

21.7.2016 6:47

Koulutussuunnitelma – tavoitteellista osaamisen kehittämistä

Eletään vilkkainta kesälomakuukautta, mutta hiljalleen ajatukset rientävät syksyyn ja koulujen alkuun. Koulu ja opiskelu eivät kuitenkaan ole ainoastaan päätoimisesti opiskeleville vaan myös osatyössäkäyvien arkea. Opiskella voi oman toimen ohella, mutta myös yritykset voivat kannustaa ja panostaa työntekijöidensä koulutukseen. Tällöin yrityksen on hyvä laatia koulutussuunnitelma. Itse pidän tärkeänä jatkuvaa osaamisen kehittämistä, koska se auttaa pysymään mukana jatkuvassa muutoksessa.


Miksi osaamista tulisi kehittää suunnitelmallisesti?

Nykyajan yhteiskunta on hyvin kiireinen: uutta informaatiota tulee nopeasti ja vanhempaa tietoa päivitetään tiuhaan tahtiin. Oppiminen on hidas prosessi, ja osaamisen vaaditaan olevan ajan hermoilla. Tämä yhtälö kuulostaa haasteelliselta ja saattaa aiheuttaa turhautumista, stressiä, ajanhallintaongelmia ja riittämättömyyden tunnetta omaa osaamistaan kohtaan. Näiden ongelmien välttämiseksi oppimisen tulisi olla tehokasta ja mielekästä. Tehokkaan ja mielekkään oppimisen perustana on oppijan oma, henkilökohtainen kokemus sekä työnantajan puolelta tuleva tuki ja mahdollisuudet.

Henkilöstö on yrityksen tärkeimpiä voimavaroja, ja jatkuva oppiminen on yksi tärkeimmistä asioista. Se edesauttaa yrityksen pysymistä kilpailukykyisenä. Usein yritysten haasteena onkin oikean osaamisen pitäminen yrityksessä. Osaamisen kehittäminen on paljolti jokaisen ihmisen omalla vastuulla ja johto ainoastaan tukee kehittämisprosesseja. Kaikki eivät valitettavasti tiedosta omia kehittämiskohteitaan eivätkä ymmärrä kehittää itseään. Tällaiseen yrityksillä ei ole varaa, joten osaamisen kehittämisen pitäisi olla yrityksissä yhtä luonnollista kuin palkanlaskenta. Jokaisen yrityksen tulisi luoda mahdollisuus oppimiselle ja jokaisen työntekijän olisi sitouduttava pitämään osaamisensa ajan tasalla. Apu voi löytyä koulutussuunnitelmasta.


Miksi pitäisi tehdä koulutussuunnitelma?

Pari vuotta sitten tuli voimaan laki, jonka mukaan yritykset saavat veroetua henkilöstön kouluttamisesta, mutta edun saamisen edellytyksenä on sen sisältyminen työnantajan laatimaan koulutussuunnitelmaan. Selkeän suunnitelman myötä osaamisen kehittämisestä voidaan tehdä sellaista, mikä tukee yrityksen liiketoimintastrategiaa.


Koulutussuunnitelman malli –Mitä se sisältää?

Koulutussuunnitelman laadinnassa voidaan miettiä seuraavia asioita:

 • Missä halutaan kehittyä?
 • Mikä on tavoiteltava osaamistaso?
 • Mitä aiotaan tehdä tavoitteiden saavuttamiseksi?
 • Ketkä kehittämistoimintaan osallistuu?
 • Aikataulu?
 • Miten tuloksia seurataan?
 • Ketkä kehittämisen hoitavat?
 • Paljonko on käytettävissä rahaa?


Mistä lisäresursseja koulutussuunnitelman tekemiseen?

Muun muassa ulkoistamalla osaa palkkahallinnon tehtävistä, yritys saa lisäresursseja henkilöstön osaamisen kehittämiseen, ja näin pystyy luomaan yritykseen liiketoimintastrategiaa tukevaa osaamista.

Lisäksi omat HR-järjestelmät kannattaa päivittää nykyaikaan. Esimerkiksi Sympa HR on kotimainen HR-järjestelmä, jonka avulla koulutussuunnitelmien teko on helppoa.

 

Haluatko lisätietoja? 

Tutustu myös Tietopankistamme maksuttomiin webinaareihin! Esimerkiksi webinaarimme Varmuutta työsopimuksen tekoon ja poissaolojen käsittelyyn pureutuu työsopimuksen keskeisiin sisältöihin. 

Takaisin blogiin