Priima Yrityslaskennan blogi
  • Etusivu
  • Blogi
  • KATRE: Jokaisen suomalaisen palkkatiedot kirjataan Kansalliseen tulorekisteriin

 

Tilaa blogikoosteet sähköpostiisi

 

12.1.2018 23:32

KATRE: Jokaisen suomalaisen palkkatiedot kirjataan Kansalliseen tulorekisteriin

KATRE:n tuloon kannattaa valmistautua ja tutustua perusasioihin. Palkanlaskijoiden työ ja henkilökohtainen asiointi tulevat muuttumaan merkittävästi.

KATRE on sähköinen tietokanta, joka tulee sisältämään tiedot maksetuista palkoista, eläkkeistä ja etuuksista. Työnantajat pystyvät jatkossa ilmoittamaan palkkatiedot yhdellä kertaa kaikille viranomaisille ja muille tahoille. Reaaliaikainen Kansallinen tulorekisteri mahdollistaa tulevaisuudessa ajantasaisen verotuksen ja sosiaaliturvan. Verohallinto tulee ylläpitämään rekisteriä ja toimimaan vastuuviranomaisena.

 

KATRE-tulorekisteri lyhyesti

Kansallinen tulorekisteri on sähköinen tietokanta tulotiedoille. Tulorekisterin perustamishanke (KATRE) on yksi hallituksen julkisten palveluiden digitalisoinnin kärkihankkeista. Hankkeen yleisestä ohjauksesta vastaa Valtiovarainministeriö ja käytännön toteutuksesta Verohallinto. Rekisterin tietojärjestelmän toimittamisesta Verohallinnolle vastaa Digia Finlad Oy.

Valtiovarainministeriön tiedotteessa kerrotaan, että hallitus on antanut esityksen tulorekisteriä koskevasta lainsäädännöstä torstaina 5.10.2017. Valtiovarainministeri Petteri Orpo kiteyttää tulorekisterin tuomat hyödyt VM:n tiedotteessa näin: ”Tulorekisteri on tervetullut uudistus, joka helpottaa tavallisten suomalaisten asiointia viranomaisten kanssa. Palkansaaja voi jatkossa seurata ajantasaisesti omia tulotietojaan. Palkka- tai muita todistuksia ei jatkossa tarvitse toimittaa jokaiselle viranomaiselle erikseen. Tulorekisteri keventää myös yritysten hallinnollista taakkaa sekä mahdollistaa sosiaaliturvan uudistamisen, joka tukee palkkatulojen ja sosiaaliturvan parempaa sovittamista yhteen”.

 

Tulorekisteri käyttöön 1.1.2019 alkaen

Kansallinen tulorekisteri otetaan käyttöön vaiheittain.

katre.png

Tulorekisterin käyttöönoton myötä palkkatietojen moninkertainen raportointivelvollisuus poistuu ja tiedon välityksen määrä vähenee. Tulorekisteri korvaa mm. Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, työttömyysvakuutusrahastolle ja tapaturmavakuuttamista varten toimitettavat vuosi-ilmoitukset.

Vuoden 2020 alussa mukaan tulevat työttömyyskassat, työtapaturma- ja ammattitautivakuuttamista harjoittavat vakuutusyhtiöt, koulutusrahasto, kunnat, Tilastokeskus, palkkaturvan ja palkkatuen toiminnot sekä työsuojeluviranomaiset.

Koska tulorekisteri tulee voimaan 1.1.2019, yritysten pitää muuttaa palkanmaksuprosessiaan vuoden 2018 aikana. Uudistus tulee helpottamaan viranomaisten ja eläkelaitosten työtä ja kehittyneitä palkkahallintojärjestelmiä käyttäviä yrityksiä.

Tulorekisterihanke julkaisi kesäkuussa 2017 palkkatietojen toimittamiseen ja jakeluun liittyvät rajapintakuvaukset. Julkaisun myötä palkkahallinnon alan ohjelmistotalot ovat voineet alkaa valmistella omia ohjelmistojaan tulorekisterin käyttöönottoa varten. Järjestelmätoimittajat pääsevät testaamaan rajapintojen toimivuutta 1.3.2018 alkaen yhteistyössä hankkeen kanssa.

Tulorekisteriin kuuluvat ensimmäisessä vaiheessa noin 2,8 miljoonan palkansaajan tulotiedot. Kun eläkkeet ja etuudet tulevat mukaan, rekisterissä on yhteensä 4,6 miljoonan tulonsaajan tiedot. Yksittäisiä tulorekisteriin tallennettavia palkkatapahtumia olisi Verohallinnon arvion mukaan vuosittain noin 75 miljoonaa ja etuustuloja koskevia maksutapahtumia noin 70 miljoonaa.

 

Palkkatietojen ilmoittamisen rytmi tulorekisteriin muuttuu

Ansiotuloja koskevat tiedot saadaan tulorekisteriin työnantajilta ja tilitoimistolta. Ilmoittaminen tapahtuu reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti. Käytännössä vuosi-ilmoittamisesta siirrytään maksukohtaiseen ilmoittamiseen. Palkkatiedot ilmoitetaan tulorekisteriin vain yhden kerran palkanmaksun yhteydessä. Tulorekisteristä tiedot ovat kaikkien niitä tarvitsevien toimijoiden käytettävissä.

Suoritusten maksajat ovat velvollisia antamaan täydelliset tulotiedot viiden päivän kuluessa suorituksen maksamisesta. Kotitaloudet voivat ilmoittaa satunnaiset palkkatiedot kuukausittain, viimeistään maksukuukautta seuraavan kuukauden viidentenä päivänä.

Tiedot voi ilmoittaa tulorekisteriin useammalla eri tavalla. Ensisijainen tavoite on, että palkkahallinnon ohjelmasta rakennetaan rajapinta tulorekisteriin. Rajapinnan käytön hyötyjä ovat:

  • Manuaaliset työvaiheet vähenevät ja hyödynnetään automaatiota
  • Henkilökohtaista tunnistautumista ei tarvita jokaisella ilmoittamisen kerralla, vaan tunnistautuminen tehdään varmenteen avulla rajapinnan avaamishetkellä
  • Sähköiset palvelut takaavat tietojen laadun

Tiedot voidaan myös ilmoittaa tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun kautta, jossa tiedot on mahdollista ilmoittaa latauspalvelussa tai verkkolomakkeella. Erityisestä syystä tiedot voi toimittaa myös paperilla.

 

Ilmoitettavien tietojen laajuus kasvaa

Palkkatietojen tietosisältö on jaettu kahteen ilmoitukseen: palkkatietojen ilmoitukseen ja työnantajan erillisilmoitukseen.

Tulorekisterin palkkailmoituksen pakollisia tietoja ovat: Suoritusten maksaja, tulonsaajan yritys- ja yhteisötunnus, henkilötunnus, palkanmaksukausi, palkanmaksupäivä, tulonsaajan ammattiluokka, työeläkejärjestysnumero, palkan euromäärä, ennakonpidätyksen määrä, työntekijältä peritty työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksu.

Hyödyt jäävät vähäisiksi, jos vain pakolliset tiedot ilmoitetaan. Näiden lisäksi on mahdollista ilmoittaa täydentäviä tietoja, joita nykyisin tulee antaa pyydettäessä. Täydentäviä tietoja ovat: Sosiaalivakuuttamisen tarpeisiin annettavat tiedot, yksittäiset tulolajit, palvelusuhdetta koskevat tiedot, poissaolotiedot, tulojen ansaintajaksot. Tietoja käytetään etupäätöksien tekemiseen ja korvauskäsittelyyn. Kun työnantaja antaa täydentävät tiedot välittömästi palkanmaksun yhteydessä, ajassa taaksepäin tehtävät selvitystyöt vähenevät.

 

Keskeiset periaatteet

katre tulovero.png

Tietosi ovat turvassa

Tulorekisteri vastaa tietojen jakamisesta eri toimijoille. Uusia tiedonsaantioikeuksia tulorekisteri ei tuo viranomaisille, tiedot ovat vain niiden saatavilla, miten lainsäädäntö tiedon tarvittavuuden määrittää. Myös kansalaiset voivat itse tarkistaa kaikki palkka-, eläke-, ja tukitietonsa rekisteristä.

 

Haluatko olla ajan tasalla tulorekisterin kuulumisista?

Tilaa tulorekisterihankkeen uutiskirje. Verottaja kertoo uutiskirjeessään ajankohtaisia asioita tulorekisteristä ja hankkeen edistymisestä.

Liity postituslistalle

 

Lähde: Verohallinto 

Lue lisä aiheesta Verottajan sivuilta.

 

Haluatko lisätietoja KATRE-hankkeen vaikutuksista yrityksesi arkeen. Tilitoimistomme asiantuntijat auttavat. Voit jättää yhteydenottopyynnön asiantuntijoillemme:

Jätä yhteydenottopyyntö

 

Palkkapalvelun hankkiminen sopii kaikille kokoluokasta tai toimialasta riippumatta. Olennaista on löytää kumppani joka ottaa huomioon toimialan ja kokoluokan erityispiirttet.

Tutustu palkkapalveluumme

 

Tutustu myös liiketoimintaa kehittäviin webinaareihin ja blogeihin:  

Webinaarit Yritystilaisuudet

 

Takaisin blogiin