Priima Yrityslaskennan blogi
  • Etusivu
  • Blogi
  • Jälkilaskenta kannattavan liiketoiminnan perustana

 

Tilaa blogikoosteet sähköpostiisi

 

8.4.2024 12:00

Jälkilaskenta kannattavan liiketoiminnan perustana

Harvoja valonpilkahduksia lukuun ottamatta, saamme lukea lähes viikoittain haastavista tilanteista ja markkinasuhdanteista, jotka koskettavat tällä hetkellä lähes kaikkia yrityksiä. Harva meistä pystyy vaikuttamaan talouden suuriin rattaisiin. Sen sijaan asia, mihin arjessa pystytään vaikuttamaan, on oma tekeminen ja sen kannattavuus.

Oman kokemukseni mukaan todella harvassa yrityksessä on ymmärretty jälkilaskentojen merkitys osana liiketoiminnan kannattavuutta. Toimialasta huolimatta oman toiminnan kannattavuuden seuranta, muutenkin kun tuloslaskelman kautta, on äärettömän tärkeää. Oli liikevaihto euroina miten paljon tahansa, ei yritys voi olla kannattava, ellei oman tekemisen seuraaminen ja siitä oppiminen ole hallussa.

Riittääkö tuloslaskelma toiminnan ymmärtämiseen?

Kirjanpidon tuloslaskelma kerää numeeriseen muotoon kaikkien yrityksessä kuukausittain tehtävien tapahtumien lopputuleman. Liikevaihdon, materiaalit, palkkakustannukset, toimitilakustannukset ja niin edelleen. Tuloslaskelma voi kuitenkin antaa vääristyneen kuvan toiminnan kannattavuudesta yksittäisten tuotteiden tai palveluiden kohdalla. Kannattavat tuotteet tai palvelut voivat kannatella niitä tuotteita, jotka eivät ole kannattavia. Tietoisesti ei kannata tehdä ensimmäistäkään kannattamatonta kauppaa tai tuotetta/palvelua. Tämän takia yksittäisten tuotteiden tai palveluiden kustannusrakenteen tunnistaminen on äärimmäisen tärkeää.

Esimerkki: Yritys X

Käytetään esimerkkinä yritystä X, joka valmistaa tuotteita alihankintana. Yritys valmistaa alihankintana kolmea eri tuotetta: A, B ja C. Myyntikatetavoitteena yrityksellä on 30 %. Yrityksen ns. yleiskulut ovat 25 %. Tällä kulurakenteella yritys tuottaisi 5 % käyttökatteen. Hinnankorotukset eivät tule kyseeseen vuosisopimusten tai kilpailun vuoksi. Markkina on asettanut hinnat siihen mitä ne ovat. Yrittäjä/toimitusjohtaja, miettii miten voisi päästä tavoitekatteeseen, kun kulut ovat mitä ovat ja hintaakaan ei voi korottaa. Vastaus tähän on oman toiminnan syvällinen ymmärtäminen.

Yrittäjä on Priiman avulla laskenut tuotteiden A, B ja C myyntikatteiden olevan A:lla 40 %, B:llä 28 % ja C:llä vain 15 %. Kutakin tuotetta myydään yhtä paljon, jolloin yrityksen myymien tuotteiden keskimääräinen myyntikate on 27,7 %. Kun myyntikatteesta vähennetään yrityksen yleiskulut 25 %, saadaan käyttökatteeksi 2,7 %.

Mitä seuraavaksi?

Tässä esimerkkitapauksessa yrittäjän kannattaa keskittyä tuotteisiin B ja C tarkemmin. Nämä asiat tulisi tehdä ensimmäisenä:

  • Tarkat laskelmat siitä, miten tuotteiden kulurakenne tällä hetkellä käyttäytyy.
  • Tunnistaa kuinka suuri osuus tuotteen valmistuskuluista koostuu henkilöstökuluista ja kuinka suuri osuus materiaaleista.
  • Selvittää materiaalien tarkat rahtikulut, sekä konekustannukset, kuten sähkönkulutus ja huollot.

Useimmat näistä tiedosta saadaan suoraan tuloslaskelmasta, joitakin kuluja voidaan joutua hiukan erittelemään.

Laskelman myötä yrittäjä huomaa tuotteen C olevan kannattamaton valmistettava, mutta on sitoutunut sen tuottamiseen asiakkaalle. Tarkasti tehdyn analyysin avulla voidaan kohta kohdalta miettiä jäsennellysti tehostettavia toimintoja, ja siten saattaa tuotteen C tekeminen siihen malliin, että se ei syö kannattavuutta muulta toiminnalta. Ilman kustannuksiin paneutumista jälkilaskennan avulla, on vaikea tunnistaa kehityskohteita. Näiden elementtien ja osioiden tunnistamisella voidaan päästä kiinni kokonaisuuteen, jossa tuotteen omakustannushinnan muodostavat tekijät on yksilöity.

Jatkotoimet

Yllä mainitut asiat tekemällä on huomattavasti helpompaa päästä vaihe vaiheelta selville siitä, voidaanko asioita tehdä eri tavalla. Onko kaikkea järkevää tehdä itse? Voisiko osan työvaiheista ostaa alihankintana, paljonko se maksaisi suhteessa omiin kuluihin? Kokonaisuuden hahmottaminen alkaa yksittäisten elementtien tunnistamisella.

Jälkilaskelmien laadinta voi tuntua työläältä ja kiireisen arjen keskellä liikaa aikaa vievältä puuhalta. Kauppaakin pitäisi tehdä, sidosryhmätyöskentely vaatii oman aikansa ja vuorokaudessa ei vain ole riittävästi tunteja. Me Priima Yrityslaskennassa tarjoamme yrityksille auttavaa kättä talous- ja palkkahallinnon ohella myös tuotekannattavuuden laskennassa. Tuloslaskelmien tulkinnassa pelkän kirjaamisen sijaan voimme auttaa teitä menestymään liiketoiminnassanne. Oli kyseessä palvelu tai tuote, omista kustannuksista on syytä olla tietoinen.

Mikäli olet kiinnostunut kannattavuuden parantamisesta, älä epäröi ottaa yhteyttä!

Jätä yhteydenottopyyntö

Takaisin blogiin