7.9.2015 11:37


Mitä ”auktorisoitu tilitoimisto” tarkoittaa?
Taloushallintoliitto on auktorisoinut Priima Yrityslaskennan liiketoiminnan. Auktorisointi tarkoittaa mm. seuraavia asioita:

 • Tilitoimistomme osaaminen, järjestelmät ja toimintamallit on tarkastettu.
 • Tilitoimistostamme löytyy alan tiukimman seulan eli KLT-tutkinnon suorittaneita asiantuntijoita.
 • Tilitoimistomme palvelu on jatkuvaa.
 • Vastuuvakuutuksemme ovat kunnossa.
 • Toimintamme on tiukasti lain mukaista
 • Huomioimme uudet säädökset hyvissä ajoin ennen niiden voimaantuloa.

Ulkoistamalla meille taloushallintosi, vältyt seuraavilta riskeiltä:

 • Taloushallintosi ei ole yhden ihmisen varassa, vaan sitä hoitaa asiantuntijoiden tiimi.
 • Palvelumme on henkilökohtaista: Saat oman vastuuhenkilön ja toimivat varahenkilöjärjestelyt.
 • Palvelusopimuksemme ovat selkeät, eivätkä sisällä ”harmaita alueita”.
 • Toiminnallamme on jatkuvuussuunnitelma: Meillä on selkeä visio ja toimintamallit vision täyttämiseksi.
 • Käyttämämme teknologia ja järjestelmät ovat luotettavat.
 • Tilitoimistollamme on voimassa oleva vastuuvakuutus.
 • Vastaamme selkärankaisesti tekemästämme työstä.
Takaisin uutisiin