Priima Yrityslaskennan blogi
 • Etusivu
 • Blogi
 • Sisältääkö kirjanpitopalvelusi nämä raportit? Osasitko edes toivoa?

 

Tilaa blogikoosteet sähköpostiisi

 

19.5.2021 11:00

Sisältääkö kirjanpitopalvelusi nämä raportit? Osasitko edes toivoa?

Kirjanpitoa ulkoistaessa yrityksen ensimmäinen tahtotila on yleensä päästä eroon lakisääteisestä numeroiden pyörityksestä ja vapauttaa oma aika ydinbisnekseen. On helpompi ulkoistaa kirjanpito ammattilaiselle, kuin lähteä itse opettelemaan sen kiemurat.

Kirjanpidon perusteella tai sen lukuja hyödyntäen voidaan tehdä muutakin yrityksen toimintaa palvelevaa laskentaa – kassavirtalaskelmia ja -ennusteita, budjetteja, asiakaskannattavuuslaskelmia ja niin edelleen.

Kirjanpitopalvelu sisältää lakisääteisiä raportteja, mutta siltä voi odottaa myös enemmän. Kirjanpitäjä voi toimittaa yrityksille erilaiset raportit sekä auttaa niiden laadinnassa ja tulkinnassa, jotta yritys olisi mahdollisimman hyvin perillä taloustilanteestaan ja voisi suunnitella toimintaansa. Käydään läpi erilaiset kirjanpitoon liittyvät raportit, joiden mahdollisuutta osaavan tilitoimiston tulisi tarjota kirjanpitoasiakkailleen.

 

Lakisääteiset raportit, jotka kirjanpitäjä hoitaa asiakkaan puolesta

Kirjanpitopalveluun kuuluu kirjanpitotehtävien lisäksi joukko lakisääteisiä raportteja, joiden tekemisen tulisi aina sisältyä kirjanpitopalveluun. Kirjanpitäjä hoitaa nämä asiakkaan puolesta Verohallintoon/muille viranomaisille aina automaattisesti ja raportit ovat osa lakisääteistä kirjanpitoa:

 • ALV-ilmoitukset
 • ALV-yhteenvetoilmoitus EU-myynneistä
 • Intrastat-ilmoitukset maahantuonneista ja vienneistä EU:n sisällä
 • Palkkahallinnosta lähtee kuukausittain TAS-ilmoitus eli tieto ennakonpidätyksistä ja sosiaaliturvamaksuista sekä maksettujen palkkojen tiedot vakuutusyhtiölle muista lakisääteisistä henkilövakuutuksista (työttömyys- ja eläkevakuutus) 
 • Tilinpäätöksen mukainen veroilmoitus sekä siihen liittyvät liitteet. 
 • Vuosi-ilmoitukset
  • Vuosi-ilmoitus osingoista (Oy)
   • yhteenveto- ja erittelyilmoitukset
  • Osakeyhtiön antaman osakaslainan vuosi-ilmoitus

Kuukausittain tilitoimiston toimittamat, asiakkaan luettavissa olevat kirjanpidonraportit

Kirjanpitopalvelun tulisi aina sisältää myös tuloslaskelma- ja taseraportit. Jo pelkästään näitä raportteja tulkitsemalla saadaan paljon arvokasta tietoa yrityksen menneestä, tästä hetkestä ja tulevan ennustamisesta. Tärkeää on saada nämä raportit ajallaan. Toimiihan tilitoimistosi näin?

 • Tuloslaskelma
  • Tuloslaskelma kertoo kyseisen kuukauden tulojen ja menojen erotuksen. Laskelmalta näkee myös kumulatiivisesti tilikauden alusta yrityksen kannattavuuden. Jos yrityksellä käytössä kustannus-, projekti- tai seurantakohteet, tuottaa tilitoimisto kuukausittain myös niille erilliset tuloslaskelmat.
 • Taselaskelma
  • Taseesta yrittäjä näkee oman vakavaraisuutensa sekä maksuvalmiutensa. Käytännössä tase jakautuu kahteen puoleen – VASTAAVAA ja VASTATTAVAA. Kansankielellä nämä tarkoittavat samaa kuin varat ja velat. Vastaavaa-puolella kaiken voi muuttaa rahaksi ja vastattavaa-puolelta nähdään yrityksen oman pääoman ja ulkopuolisille olevat velat.

Tilitoimiston tulisi aina myös auttaa asiakkaita niin tuloslaskelma- kuin taseraporttien tulkinnasta, mikäli tämänkaltainen konsultoiva tuki koetaan asiakasyrityksessä tarpeelliseksi. Toimitettujen raporttien kanssa ei tarvitse jäädä yksin, vaan yhdessä voidaan opetella kiinnittämään huomio oleelliseen.

 

Muut taloushallinnon raportit liiketoiminnan tukena

Edellä esitettyjen lakisääteisten ja kuukausittaisten "perusraporttien" lisäksi tilitoimisto voi toimittaa ja auttaa muiden liiketoiminnalle tärkeiden raporttien kanssa. Kirjanpitopalvelu sisältää myös seuraavia raportteja:

 • Budjettiin vertautuva raportointi
  • Jos yritykselle on laadittu budjetti, voi tilitoimisto toimittaa raportit, jossa laadittu budjetti vertautuu toteutuneeseen niin kuukausitasolla kuin kumulatiivisestikin. Näin osaat reagoida yrityksesi budjettipoikkeamiin, puuttua niihin ja tehdä korjaavat toimenpiteet. 
 • Tulosennuste
  • Budjetin kautta saadaan myös yrityksen tuloksesta ennuste. Onkin sanottu, että kirjanpidon raporteissa 20 % pitäisi olla menneen tarkastelua ja 80 % tulevaisuuden ennustamista.
 • Kassavirta yms. yrityksen talousraportit
  • Yrityksen käyttävät monia erilaisia kirjanpito-ohjelmia, joissa myös raportointiominaisuudet ovat vaihtelevat. Parhaista ohjelmista löytyy kassavirta- ja tunnuslukuraportit.

 

Kirjanpitopalvelun lisäksi, onko ohjelmalla väliä?

Tilitoimistomme Priima Yrityslaskenta tekee töitä yli 20 eri järjestelmällä. Ohjelmaosaaminen on siis vahvuuksiamme. Tilitoimistomme asiakkaat voivat hyödyntää Priiman omia järjestelmiä, joita ovat Visma Fivaldi, Fennoa, Finadeck ja eTasku. Sen lisäksi teemme töitä asiakkaidemme omilla ohjelmistoilla. Mutta lyhyesti virsi kaunis: Ohjelmalla on väliä, sen verran kokemus on osoittanut.

Edellä mainittu Finadeck on talousjohtamisen ja raportoinnin nykyaikainen ja monipuolinen työkalu. Tässä muutamia ohjelman käyttömahdollisuuksia ja hyötyjä:

 • Finadeckillä budjetoit, seuraat, johdat, ennakoit, rahoitat ja kehität liiketoimintaasi helpommin kuin koskaan ennen.
 • Finadeckin kautta yrittäjä pystyy tekemään toimiala- ja kilpailijavertailun. Tämä auttaa suunnittelemaan tulevaa ja omassa toiminnassaan puuttumaan niihin kohtiin, jotka vaativat muutosta.
 • Ohjelma sisältää visuaaliset raportit, joiden avulla on helppo havainnoida heti ensi silmäyksellä yrityksen taloudellista tilaa.

Yhdessä Priiman asiantuntijoiden kanssa yrittäjä saa käyttöönsä mittavat taloudenseurantavälineet. Jokaiselle yrittäjälle mietitään yhdessä hänelle sopiva raportointitapa, jotta yrittäjä saa haluamansa tiedot. Jos et blogista muuta muista, muista, että älä tyydy palveluun, jossa raportointi sakkaa!

 

Olisiko tästä vielä apua?

Perehdy vielä budjetointiin suositun webinaaritallenteemme kautta. 

YRITYKSEN BUDJETIN LAATIMINEN - MITÄ, MIKSI JA MITEN?

Budjetti-1

Katso tallenne

 

 

"Priima Yrityslaskennassa ohjelmaosaaminen, asiantuntemus ja asiakaspalvelu ovat erinomaisella tasolla. Priima tekee kaiken sovitusti ja ajallaan. Yhteistyö arjessa on sujuvaa." Lue koko referenssi

Janne Lindstedt | myyntipäällikkö | Lindstedt Consulting Oy Ab / Eltech

 

"Kirjanpidon ja palkanlaskennan ulkoistaminen tuo helppoutta ja kustannustehokkuutta arkeen - - Priiman asiantuntijat ovat auttaneet yritystämme muutostilanteissa, esimerkiksi yhtiömuodonmuutoksessa ja talouslukujen ymmärtämisessä."  Lue koko referenssi

Teemu Kiilunen | toimitusjohtaja | Kiilunen Service Oy

 

 

Takaisin blogiin