Priima Yrityslaskennan blogi

 

Tilaa blogikoosteet sähköpostiisi

 

26.4.2022 10:01

Muutosneuvottelut osana yrityksen arkea

Sana yhteistoimintalaki nostaa helposti karvat pystyyn, vaikka se aina tarkoitakaan työsuhteiden päättymistä. Nykyään voidaankin puhua muutosneuvottelusta, joka luo ainakin itselle mielikuvaa yrityksen tilan jatkuvasta tarkastelusta ja kehittämisestä.

Vuodenvaihteessa tuli muutoksia yhteistoimintalakiin. Sinänsä sen toteuttamiseen tai prosessiin ei tullut muutoksia, mutta termistöä ja sen merkitystä hieman uudistettiin.

Jatkossa puhutaan siis muutosneuvotteluista, joita tulisi yrityksen koosta riippuen pitää tietty määrä vuodessa. Ajatuksena on, että neuvottelut olisivat osa yrityksen arkea: keskustellaan säännöllisesti ajankohtaisista asioista, tulevista muutoksista ja kehitysnäkymistä. Tavoitteena on, että työntekijät olisivat tietoisia yrityksen tilanteesta, voivat tuoda esille omia näkemyksiä ja täten myös auttaa yritystä mahdollisessa vaikeassa tilanteessa.

 

Mitkä asiat pysyvät ennallaan?

 • Lakia sovelletaan väh 20 hlö yrityksiin
 • Osapuolina ovat työnantaja ja työntekijät
 • Tietyistä asioista on keskusteltava henkilöstön kanssa
 • Neuvottelut on aloitettava, jos työnantaja harkitseee toimenpiteitä
 • Päätöksenteko on työnantajalla

 

Mitkä asiat muuttuivat?

Uudessa laissa on kolme pääkohtaa:

1. Jatkuva vuoropuhelu
 • Yrityksessä on tehtävä jatkuvaa vuoropuhelua. Tällä tarkoitetaan säännöllisiä keskusteluja yrityksen toiminnasta ja työyhteisön kehittämisestä.
 • Harkitaan yhdessä keskeiset kysymykset. Esimerkiksi tarkastellaan yrityksen kehitysnäkymiä, taloudellista tilannetta, osaamista ja osaamisen kehittämistä, työpaikan sääntöjä ja toimintaperiaatteita, henkilöstörakennetta tai työhyvinvointia.
 • Työnantaja ja henkilöstön edustaja, esimerkiksi luottamusmies, pitävät säännöllisesti kokouksia: Pienemmissä, yli 20 henkilön yrityksissä pidetään kokouksia 2krt/vuosi. Vähintään 30 henkilön työpaikoilla kokouksia pidettävä 4 kertaa vuodessa. Jos ei ole henkilöstön edustajaa, kokouksia on pidettävä koko henkilöstön kanssa kerran vuodessa.
 • Jatkuvasta vuoropuhelusta on laadittava kehittämissuunnitelma, joka on sama kuin entinen henkilöstö/koulutussuunnitelma. Eli toisin sanoen suunnitellaan kehitysnäkymät, tavoitteet ja toimenpiteet.
 • Kaikesta on tiedonantovelvollisuus eli henkilöstön edustajalla on oikeus saada kaikki keskustelua varten tarpeelliset tiedot.
2. Muutosneuvottelu
 • Muutosneuvottelu on yhtä kuin yhteistoimintaneuvottelu eli jatkossa puhutaan vain muutosneuvotteluista.
 • Henkilöstön edustajalla on oikeus esittää ehdotuksia ja ratkaisua esillä olevaan tilanteeseen. Jos työnantaja katsoo, että edustajan esittämä ratkaisu ei ole sopiva, tulee työantajan kirjallisesti perustella syyt ehdotukset/ratkaisun hylkäämiseen.
3. Henkilöstön hallintoedustus
 • Isommissa yrityksissä, joissa työskentelee 150 henkilöä, täytyy henkilöstön edustajan istua työnantajan hallinnossa. Esimerkiksi hallituksessa tai johtoryhmässä.

 

Näen, että tämänkaltainen muutos on erittäin hyödyllinen yritystoiminnalle. Jatkuva vuoropuhelu työnantajan ja henkilöstön välillä on aina hyvä asia ja tämän lain mukaan siitä on mahdollisuus tulla osana yrityksen arkea.

Lakimuutos kokonaisuudessaan löytyy sivulta:

Finlex lakimuutos

Takaisin blogiin