Priima Yrityslaskennan blogi
 • Etusivu
 • Blogi
 • Paljonko työntekijän palkkaaminen maksaa työnantajalle?

 

Tilaa blogikoosteet sähköpostiisi

 

10.3.2023 9:55

Paljonko työntekijän palkkaaminen maksaa työnantajalle?


Työntekijän palkkaamisen kautta yritys voi laajentaa ja kehittää liiketoimintaansa. Palkkaus aiheuttaa kuitenkin kustannuksia. Työntekijän on tuotava yritykselle oman palkkansa ja siihen liittyvien sivukulujen verran tuottoa, jotta palkkaaminen olisi kannattavaa. Kuinka paljon työntekijän palkkaaminen maksaa yrittäjälle? Mitä muita kuluja työntekijästä kertyy työnantajalle palkkakulujen lisäksi?

 

Päätös palkkaamisesta

 

Uuden työntekijän palkkaaminen on yritykselle merkittävä päätös ja mahdollisuus kasvutarinaan. Etukäteen on määriteltävä mm. millaista ihmistä tarvitaan, mitä tietotaitoa häneltä vaaditaan, millainen hänen toimenkuvansa on ja millaiseksi kustannuspuoli muodostuu. Näin voidaan varmistua oikean henkilön valinnasta ja rekrytointivaiheen onnistumisesta.

 

Työntekijän palkan kokonaiskustannukset

 

Työntekijän palkka maksetaan pääsääntöisesti rahana. Palkkaan voi sisältyä myös esimerkiksi työsuhdeauto tai puhelinetu. Suurin osa palkansaajista saa tunti- tai kuukausipalkkaa, joka määräytyy työntekijän ja työnantajan välisen sopimuksen mukaan. Sopimuksen vähimmäisehdot määrää Suomessa työehtosopimus eli TES.

Palkkojen rakenne vaihtelee huomattavasti eri alojen työehtosopimuksissa ja palkkausjärjestelmissä. Yleensä palkan eli ansiotason mittarina käytetään säännöllisen työajan ansiota:

Tuntipalkkalaisilla säännöllisen työajan ansioon sisältyvät:

 •      Aika-, urakka- ja palkkiotyöstä maksetut palkat
 •      Työaikaan liittyvät lisät (vuorotyölisät)
 •      Muut erilliset lisät (olosuhdelisät)
 •      Luontaisedut

Kuukausipalkkalaisilla säännöllisen työajan ansioon sisältyvät:

 •      Peruspalkka, taulukkopalkka tai sopimuspalkka
 •      Säännölliseltä työajalta maksetut lisät (vuoro- ja sunnuntaityölisät)
 •      Luontoisedut
 •      Työsuoritukseen liittyvät palkkiot ja provisiot

Työntekijän kokonaisrahapalkka työnantajalle muodostuu palkasta, työvoimakustannuksista ja palkan sivukuluista.

Työvoimakustannuksilla tarkoitetaan työn teettämisestä yritykselle aiheutuvia kokonaiskustannuksia. Käytännössä tähän lukeutuu itse palkka ja ei-tehdyltä työajalta (esim. vuosilomat ja sairauspoissaolot) maksetut palkat sekä sosiaalivakuutusmaksut ja muut henkilöstökustannukset (esim. työpiste ja -kone).

Palkan sivukuluihin kuuluvat lakisääteiset maksut, kuten työeläkevakuutusmaksu, työttömyysvakuutusmaksu, sairausvakuutusmaksu sekä tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut. Sivukuluihin lasketaan lisäksi esimerkiksi työterveyshuollon ja työpaikkaruokailun kustannukset. Työnantajan tarjoamat henkilökuntaedut lukeutuvat myös palkan sivukuluihin.

 

Esimerkki työntekijän palkkauksen kulujen muodostumisesta

 

Johdetaan tämä tieto esimerkin kautta käytäntöön. Kuvitellaan, että työntekijän bruttopalkka on 2500 € kuukaudessa. Kun kaikki yllämainitut työvoimakustannukset ja palkan sivukulut (keskimäärin 25 %) otetaan huomioon, maksaa työntekijä työnantajalleen 4250 € kuukaudessa. Lisäksi tämän päälle tulee kuluja ei-tehdyltä työajalta maksettavasta palkasta (mm. vuosilomat, sairauspoissaolot pekkaspäivät), työajan lyhennyksistä sekä muista kustannuksista (mm. työterveyshuollon maksut, koulutuskustannukset, työvälineet jne.).

 

 

 

 

Olisiko myös näistä blogeista apua?

 

Alkuperäinen artikkeli julkaistu 15.11.2017. Tekstiä päivitetty 10.3.2023.

 

 

Takaisin blogiin