Priima tuottaa tilitoimistopalveluiden lisäksi tasokkaat yritysneuvontapalvelut

  Pitkän yrittäjätaipaleen tehnyt Kuortaneen Fysioterapian omistaja Maija-Liisa Halonen tunsi kyllästymistä omaa liiketoimintaansa kohtaan. 30 vuoden ajan yritys oli pyörinyt hyvin samalla lailla ja Halonen koki, että henkilökohtainen kehittyminen rutinoituneen liiketoiminnan ja asiakaskunnan kanssa jäi hyvin vähäiseksi.

  Omasta yrittäjyydestä heränneitä tuntojaan Halonen päätti jakaa Priiman yhteyshenkilölleen, Erja Rautialalle. Priima Yrityslaskenta on toiminut jo vuosia Kuortaneen Fysioterapian tilitoimistona. Erja ehdotti, että liiketoimintaa lähdettäisiin yhdessä tarkastelemaan Priiman Yritysneuvontapalveluita hyödyntäen.

  - Yritysneuvonnan ideana on avata yrittäjän silmät näkemään omassa liiketoiminnassa jotain uutta tai kehitettävää. On hyvä tarkastella asioita hieman erinäkökulmasta kuin on tottunut. Joskus toki yrittäjällä saattaa olla asenne ”tämä taso riittää”. Ajatus on vaarallinen, sillä yrityksen on aina varauduttava tulevaan. Mitä jos toimialalle ilmestyy kilpailija, jolle yrityksesi saavuttama taso ei riitä? Mitä jos ympäristö muuttuu? Maija-Liisan kanssa tätä ongelmaa ei ollut, sillä hänellä oli rohkeutta ja avarakatseisuutta sekä avoimia ja edistyksellisiä ajatuksia, kertoo Erja yritysneuvonnasta ja yhteistyön alusta.

  Halonen oli tehnyt kartoitusta yritysneuvontapalveluista ja tutkinut erilaisia vaihtoehtoja siitä näkökulmasta, mikä hyödyttäisi nimenomaan häntä ja hänen yritystään konkreettisella ja henkilökohtaisella tasolla:

  - Asiantuntijuutta oli yllättävän haastava löytää tarpeisiimme. Onneksi Priimalta ehdotettiin yhteistyötä liiketoiminnan kehittämisen tiimoilta. Yhteistyöhön lähteminen tuntui luontevalta, sillä Priimassa oli ymmärrys ja tieto yrityksemme taloudesta. Erityinen etu konsultoivan tilitoimiston kanssa toteutettavassa yritysneuvonnassa on se, ettei minun tarvitse keskittyä talouspuoleen, vaan saan keskittyä minua enemmän innostavaan muuhun kehittämiseen. Erja asiantuntijana osaa nostaa esille myös ne taloudelliset seikat, jotka vaikuttavat toiminnan suunnitteluun.

  - Priiman ja erityisesti Erjan kanssa yhteistyö oli erittäin sujuvaa, ja se antoi hyvät puitteet yhdessä tekemiselle. Yritysneuvojan on oltava helposti lähestyttävä ja aidosti asiakkaan liiketoiminnasta kiinnostunut. Erja omalla toiminnallaan täytti kaikki nämä erinomaisen yritysneuvojan piirteet, kertoo Halonen yritysneuvonnan alkutaipaleesta.

   

  ”Yrittäjien pitäisi käyttää enemmän ulkopuolisia silmiä! Ulkopuoliset silmät näkevät yritystoiminnan erilailla kuin itse. Tämä on pelkästään hyvä asia ja välttämätöntä yrityksen eteenpäin viemiseksi.”

  Käytännössä yhteistyön alussa Halonen tapasi Erjaa säännöllisesti. Yhteiset tapaamiset sovittiin joustavasti ja Priimasta järjestyi sovittujen tapaamisten lisäksi aikaa lyhyelläkin varoitusajalla.

  Halonen oli juuri muuttanut samassa yrityksessä työskentelevän miehensä kanssa Kuortaneelta Seinäjoelle. Heille heräsi haave siitä, että myös työpaikka saataisiin lähemmäksi uutta kotia. Yritysneuvonnan alussa tehtiin SWOT-analyysi Kuortaneen toimipisteestä sekä Seinäjoelle mahdollisesti tulevasta toimipisteestä.

  - SWOT-analyysin tekeminen yhdessä oli todella hyvä juttu! Siinä konkretisoitui itselle liiketoiminnan tämän hetkinen tilanne sekä myös ympäristön faktat, jotka vaikuttavat liiketoimintaan. Lisäksi alussa katsottiin budjetointia ja sen verran palattiin menneeseen, että nähtiin taloudellinen kehitys viime vuosilta. Koin, että alkukartoitus oli todella hyvä! Itse tarvitsin ulkopuolisen henkilön, joka laittoi selkäni seinää vasten kokonaistilanteen hahmottamiseksi, kertaa Halonen. 

   

  ”Yritysneuvonnan ja yhteistyön kautta liiketoimintamme on uskaltanut ottaa ratkaisevia askeleita.”

  Ajallisesti yritysneuvontaa on yhdessä tehty nyt pari vuotta. Mitä sillä on sitten saavutettu? Konkreettisin tulos Halosen mukaan on uuden toimipisteen avaaminen Seinäjoelle. Lisäksi vanha toimipiste Kuortaneella on myös kehittynyt ja laajentunut – uusia yhteistyötahoja, tekijöitä ja asiakasryhmiä on löytynyt liiketoiminnan piristämiseksi.

  - Olin viittä vaille, että lyön pillit pussiin. Olin juuri valmistunut työnohjaajaksi ja ajattelin, että ryhdyn tekemään pelkästään siihen liittyviä töitä. Nyt kuitenkin yritysneuvonnan avustuksella tehtyjen päätösten ja niitä seuranneiden muutosten myötä työn mielekkyys ja työhyvinvointi ovat parantuneet huomattavasti sekä minulla että miehelläni. Alun väsymisen ja kyllästymisen tilalle on tullut into, iloitsee Halonen nykyhetkestä. 

  - Yritysneuvonnan jälkeen Kuortaneen Fysioterapian ja Fix Halosen liikevaihto on kehittynyt 23 %. Kun liikevaihto on saatu nousuun, myös tulos on kasvanut ja kulut on saatu niin sanotusti kuriin. Tästä on erittäin hyvä jatkaa,  summaa Erja saavutettuja tuloksia ja muistuttaa:

  - Kunnia tästä kuuluu ennen kaikkea Maija-Liisalle, sillä yrittäjät tekevät itse konkreettisesti päätökset ja asiat – yritysneuvojana voin ainoastaan kulkea rinnalla, olla kiinnostunut liiketoiminnasta ja tuoda uutta näkökulmaa sekä tietoa päätöksenteon tueksi.

   

  ”Priiman kanssa toteuttamani yritysneuvonnan mottona on ”vain taivas on rajana”.”

  - Aiempi kokemukseni tilitoimistoista oli, ettei heillä ole aikaa tämänkaltaiselle yhteistyölle. Priiman kanssa asia on ollut toisin. Kysymys on ollut yhteistyöstä ja yhdessä tekemisestä. Yrittäjänä ajattelen, että yritysneuvoja tai konsultti ei voi asettua yläpuolelle. Yritysneuvojan on otettava tosissaan ihmisen huolet ja uskallettava olla lähellä liiketoimintaa. Erjan aito kiinnostus ja halu ottaa selvää asioista on ollut ihailtavaa, kiittelee Halonen. 

  - Usein yrittäjä saattaa myös pelätä, että liiketoiminnan kehittämisen tielle lähteminen tarkoittaa hallitsematonta tietomäärää. Priimassa asioita opastettiin kehittämään palakerrallaan ja oikeassa tahdissa. Joskus sitä voi yrittää turhan urhoollisesti selvitä asioiden kanssa yksin. Yritysneuvontapalvelua olisi kuitenkin hyvä hyödyntää jo ennen kuin ongelmia ilmaantuu. Yrityksen vetäminen ja kehittäminen voi olla yksinäistä puuhaa, vaikka työkavereita olisikin monia. On aina hyväksi, että yrittäjä voi jakaa ajatuksiaan ja keskustella yrityksen seuraavista vaiheista yhdessä ammattilaisen kanssa, joka vieläpä ymmärtää talouden lukujen merkityksen liiketoiminnalle, rohkaisee Halonen ja päättää:

  Yritysneuvontapalvelun jatkosta sovitaan Kuortaneen Fysioterapian ja Fix Halosen kohdalla tulevissa palavereissa. Tulossa on ainakin kehitystoimenpiteitä asiakkuuksien hankintaan sekä yhteenvetoa kuluneesta.

   

  ”Yritysneuvoja rohkaisi minua yritykseni kehittämiseen. Sain analyysin taloudellisista faktoista ja yritykseni nykytilasta. Yllätyin, miten hienosti muutos toteutui yhdessä tekemällä!”

  Maija-Liisa Halonen | yrittäjä | Kuortaneen fysioterapia KY / Fix Halonen

  fixhalonen

  Kuinka konsultoiva tilitoimistomme voisi palvella sinua?

  Kerro meille täyttämällä viereinen yhteydenottolomake.

   

  Sinua saattaa kiinnostaa myös:

  Yrityksen talouden analysointi

  Lataa opas

  Tietosuoja