Käydään matalalla kynnyksellä sähköisen taloushallinnon perusjutut läpi ja järjestelmän yhteiskäyttö tilitoimiston kanssa

Sähköinen taloushallinto on kuin siirtyisit postikorteista sähköpostiin tai savumerkeistä puhelimen käyttöön. Samat asiat hoidetaan vain helpommin.

Tilitoimistomme Priima Yrityslaskenta käyttää sähköistä taloushallintojärjestelmää, Fennoaa. Tilitoimistomme asiakasyritykset voivat käyttää käyttää nykyaikaista Fennoaa taloushallinnon tehtäviin.

Käydään asiantuntijan johdolla läpi, miten voitte jakaa talouden työtehtäviä Fennoassa:

  • myynti- ja ostolaskutus: hallitse ja hoida helposti
  • talouden seuraaminen ja raportit: tunne yrityksesi taloustilanne
  • palkanlaskennan sujuva prosessi: nopeat hyväksynnät ja tuntien syötöt
  • osto- ja pankkikorttitositteiden toimittaminen kirjanpitäjälle
  • matka- ja kululaskut vaivattomasti kirjanpitoon ja maksatukseen
  • työnjakomahdollisuudet: Mitä tekee kirjanpitäjä? Mitä haluat tehdä itse?

Webinaaritallenteen katsottuasi tiedät:

  • Mitä on mahdollisimman helppo yrittäjän ja tilitoimiston välinen yhteistyö?
  • Mitä sähköinen taloushallinto on käytännössä? Mitä siitä pitää tietää?
  • Mitä hyötyä sähköisestä taloushallinnosta on? Sisältyykö käyttöön riskejä?
  • Mitä sähköiseen taloushallintoon siirtyminen tarkoittaa arjen tasolla?

Fennoa tilitoimisto

Webinaarin pitäjinä toimivat Fennoan Annika Soppela ja Tapio Kakko. Näiden asiantuntijoiden avulla sähköisen taloushallinnon konkreettiset hyödyt avautuvat yrittäjälle.

Juontovastuussa mukana Priiman Minna Mård.

 

Tervetuloa!

 

Tietosuoja