Priima Yrityslaskennan blogi
  • Etusivu
  • Blogi
  • Henkilöstöä hyvin johtavien pk-yritysten etumatka kasvaa nopeasti

 

Tilaa blogikoosteet sähköpostiisi

 

7.2.2017 9:06

Henkilöstöä hyvin johtavien pk-yritysten etumatka kasvaa nopeasti

Suomessa yksityissektorin työntekijöistä kolme viidestä työllistyy pk-yrityksiin, joten niiden henkilöstöjohtamisen tilan ja käytäntöjen merkitys on työelämän laadun kannalta merkittävä tekijä. Ne organisaatot, jotka parhaiten saavat käyttöönsä henkilöstön voimavarat, tulevat menestymään muita paremmin.

 

Huomista ajatellen - keskity oleellisiin kehittämiskohteisiin!

Yritykset kohtaavat yhä enemmän muutoksia toimintaympäristössään. Muutoksiin on kyettävä reagoimaan nopeasti. Sopeutuminen ei riitä, vaan on pystyttävä ennakoimaan ja varautumaan tulevaan. Tulevaisuuden yritykset ovat niitä, jotka kykenevät tekemään muutoksia työelämää jo nyt.

Pk-yrityksen haasteena on saada niukat resurssit tehokkaaseen käyttöön sekä löytää yritykseen henkilöstökäytännöt osaamisen kehittämiseen, palkitsemiseen, rekrytointiin ja verkostoitumiseen. Pk-yrityksissä ei useinkaan ole tulevaisuuteen suunnattuja suunnitelmia henkilöstöjohtamisen osalta. Niihin ei koeta olevan riittävästi voimavaroja. Suunnittelemattomuus johtaa päämäärättömään ajelehtimiseen ja toivottuja tuloksia ei saavuteta. Pk-yrityksen näkökulmasta on tärkeää pohtia, mikä on riittävä henkilöstöjohtamisen taso.

Niukkoja voimavaroja ei kannata hajottaa moneen toimintoon, on keskityttävä yrityksen menestyksen kannalta oleellisiin kehittämiskohteisiin ja tehdä kehittäminen suunnitelmallisesti. Tärkeää on myös tehdä oikeita henkilöstöratkaisuja, löytää oikeat ihmiset tekemään oikeita tehtäviä.

 

Kilpailukykyä luova henkilöstöjohtaminen

Kilpailukykyä luova henkilöstöjohtaminen lähtee yrityksen strategiasta ja se tuottaa asiakkaalle arvoa ja parantaa asiakaskokemusta. Henkilöstöjohtamiselle ominaista on myös ketteryys. Liiketoiminnan muutokset tulee saadaan aikaan nopeasti ja tehokkaasti.

Henkilöstöjohtamisen kulmakivinä ovat avoimuus, vuorovaikutus, tasapuolisuus, yhteiset toimintatavat sekä työntekijöiden vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksien kehittäminen.

 

Henkilöstökäytännöt ja motivoitunut henkilöstö luo kilpailuetua

Yrityksen tärkein kilpailuetu on osaava, innostunut ja motivoitunut henkilöstö. Motivoitunut työntekijä haluaa hankkia jatkuvasti uusia taitoja ja osallistua kehitystyöhön. Keskeinen osa henkilöstön motivointia on palkitseminen, jonka perusteet tukevat yrityksen strategiaa ja tavoitteita.

Henkilöstökäytäntöjä tarvitaan, jotta henkilöstöresurssista voidaan pitää systemaattisesti huolta. Henkilökäytännöt ovat laaja kokonaisuus, joka kattaa mm. rekrytoinnin, henkilöstön kehittämisen ja arvioinnin, palkitsemisen, työn- ja toimintojen suunnittelun, osallistamisen sekä työturvallisuus- ja hyvinvointiasiat. Henkilöstökäytäntöjen ohella tärkeässä roolissa on myös yrityskulttuuri, joka luo hengen tekemiseen.

Kun henkilöstökäytännöissä ja yrityskulttuurissa onnistutaan, saadaan henkilöstö, joka sitoutuu tavoitteisiin ja yltää suorituksiin. Hyvin johdetun henkilöstön avulla yrityksen tuottavuus paranee, tehokkuus kasvaa ja työkykyä heikentäviä henkilöstöriskejä realisoituu vähemmän.  

 

Järjestämme useita HR-aiheisia webinaareja. Ilmoittaudu mukaan!

Tutustu webinaareihimme

 

Sinua saattavat kiinnostaa myös seuraavat blogitekstimme:

Priima Yrityslaskenta tarjoaa Mepco-järjestelmää palveluna asiakkailleen. Haluatko lisätietoja?

Jätä yhteydenottopyyntö

 

Takaisin blogiin